Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties15

PVV-gelden vooral naar instellingen

In haar programmabrief langdurige zorg maakt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS bekend hoe zij de extra 852 miljoen euro voor personeel en kwaliteit zal uitgegeven. Het merendeel gaat naar de tarieven voor intramurale instellingen.
PVV-gelden vooral naar instellingen

In het regeer- en gedoogakkoord is afgesproken dat bovenop de extra groei in het zorgbudget nog 852 miljoen extra beschikbaar komt voor ‘extra handen aan het bed’. Van dit geld gaat 636 miljoen euro naar verhoging van de zorgzwaartepakketten (zzp’s). 142 miljoen euro gaat naar de zorgkantoren voor meer financiële ruimte, oftewel contracteerruimte. En 74 miljoen euro gaat naar het stagefonds voor de zorg.

Intramuraal

Ineke Wever, manager zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), reageert op de vraag of er niet erg veel geld naar intramurale instellingen gaat via de zzp’s en weinig naar thuiszorg. “Dat er alleen extra geld voor hogere intramurale tarieven komt is niet helemaal waar, want er wordt ook een bedrag toegevoegd aan de contracteerruimte, waar dus meer thuiszorg voor kan worden ingekocht. Dat er veel naar de intramurale zorg gaat, is een politieke keuze en daar leggen we ons bij neer.”

Beroepsvereniging

De staatssecretaris wil erop toezien dat het geld daadwerkelijk zal leiden tot meer zorgpersoneel. “Om hier zorg voor te dragen is mijn ambitie dat op korte termijn een bestuurlijk convenant wordt afgesloten dat leidend is bij de zorginkoop”, schrijft Veldhuijzen van Zanten. “Bij dit convenant zullen zowel de zorgverzekeraars, de werkgevers in de zorg, als de beroepsverenigingen worden betrokken.” Volgens Wever krijgen zorgkantoren een grote rol in de zoektocht naar extra handen aan het bed. “De extra middelen worden toegevoegd aan het tarief, daarmee is het onderdeel van de reguliere inkoop. Daarmee hebben zorgkantoren dus ook een rol en zijn geen doorgeefluik.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Extra miljard AWBZ naar opleiden en werven

Schippers komt niet aan geld extra personeel

Schippers ziet extra personeel in zorg als uitdaging

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

15 REACTIES

 1. Briljant, Roos. ben het helemaal eens met feitelijk onderbouwen. Maar of dat hier zo uitgebreid moest? Met de verwijzing naar de betreffende internetpagina had je de leesbaarheid van je antwoord aangenaam kunnen maken. Tip: luister naar je eigen advies de volgende keer! 😉

 2. Lees alle reacties
 3. De gelden die toegevoegd worden aan de ZZP’s dienen aantoonbaar te leiden tot meer zorg aan de cliënt. INgewikkeld hoeft het niet te worden gemaakt. Sinds de invoering van de ZZP weten cliënten en instellingen hoeveel zorg zij krijgen cq geven voor het budget van de cliënt (lees: indicatie). De extra gelden dienen dus te leiden tot meer zorg tov van het huidige niveau. De meeste intramurale instellingen in Nederland zijn qua overhead veel kleiner dan een gemiddeld bedrijf of organisatie. Daarnaast maken velen een slag naar vraagsturing door de cliënt. Er is daarmee mijns inziens een goede voedingsbodem om de beschikbare extra middelen aantoonbaar te besteden in het dichten van de intramurale zorgkloof die ontstaan is. de zwaar zorgbehoeftige mensen is het gegund.

 4. Het artikel van Roos kan ik mij in grote lijnen in vinden, maar is inderdaad te lang om de aandacht vast te houden, korte en concreet werkt beter. Wat geld naar intramuraal betreft, kan ik mij bij aansluiten, wel met gedegen controle of het ook daadwerkelijk besteedt wordt aan werkelijk toegewezen indicatie uren en niet minder leveren wat nu vaak gebeurd in de zorg. Tevens de verzorgende leren timemanagen, ik zie vaak dat er zeer inefficient gewerkt wordt. Ook graag aandacht voor welzijn, een zinvolle dagbesteding is bevordelijk voor de klant, geeft minder gedragsproblematiek en is ter bevordering van het woon en werkklimaat voor bieden partijen.

 5. De cliëntenraden worden steeds meer betrokken bij de visie en het beleid van de Zorgkantoren. Ben ik even blij dat daardoor de invloed van cliëntenraden binnen de Zorgkantoren steeds groter wordt zonder eventuele ‘’sponsorgelden’’ over te maken!
  Wordt de cliënt toch eindelijk een keer echt centraal gesteld en DE kwaliteitnorm van de Zorg. Misschien moeten cliëntenraden een eigen ‘’vakbond’’ oprichten, waardoor ze als onderhandelingpartner aan het Zorg overleg kunnen deelnemen.

 6. Ik citeer: Wie het pgb aan andere zaken uitgeeft dan zorg, zal zelf behoorlijk op de blaren moeten zitten als het geld op is”, zegt Actal-voorzitter Steven van Dijk in de Volkskrant.
  Probleem is dat we in Nederland niemand op de blaren laten zitten. Willen we de chronisch zieke patient die zijn pgb erdoor heen heeft gejaagd halverwege het jaar, dan aan zijn lot overlaten? Hij kan weleens in een levensbedreigende situatie komen dan! En dan ben je toch verplicht om zorg te geven.
  Ik ben voor verantwoording van pgb gelden, maar wel met een grote vereenvoudiging en een controle achteraf bijvoorbeeld per 5 jaar, zoals de belastingdienst dat ook doet bij ondernemers.

 7. @ Jan Willem. De PVV is volledig afhankelijk van giften en ontvangt geen subsidie (de vereniging heeft minder dan 1000 leden). Een PVV standpunt kan daarom waarschijnlijk worden gekocht. Hoeveel de PVV voor een standpunt vraagt, is onduidelijk, en hangt waarschijnlijk af van het thema en het standpunt. Ik ben benieuwd of de NVZ en ActiZ. direct of indirect geld overmaken aan de PVV. Ik heb daar geen bewijs van, maar het zou voor hen een heel verantwoorde investering zijn. Beide brancheverenigingen hebben recentelijk met de hulp van de PVV klinkende overwinningen binnengehaald (harde bezuinigingen op zorg door concurrenten: ZBCs en PGBs).

 8. 12 feiten én misleidingen bij de nieuwe pgb-plannen
  Terug naar afhankelijkheid en bevoogding. Afbraak van innovatieve vormen van zorg. De nieuwe pgb-plannen van dit kabinet zijn desastreus, al wil het kabinet ons anders doen geloven.
  Aan de hand van onder andere het interview met Fleur Agema (PVV) op 1 juni bij Knevel & Van den Brink laten we u zien wat de feiten zijn rondom de nieuwe pgb-plannen, welke uitlatingen daarover worden gedaan en waar u zich niet door moet laten misleiden.
  Actie
  Om deze plannen te keren is actie nodig. Per Saldo rekent ook op u!
  Houd de berichtgeving op deze website in de gaten.
  Feit nummer 1: ernstig beperkt, toch geen pgb-behoud
  Feit nummer 2: met een verblijfsindicatie (zzp) minder geld
  Feit nummer 3: begeleiding van gemeente alleen in theorie
  Feit nummer 4: zorg in natura voldoet in 40% van de gevallen niet
  Feit nummer 5: zorgverlener contracteren via zorgkantoor lijkt een farce
  Feit nummer 6: pgb is goedkoper
  Feit nummer 7: geen eigen regie meer, afbraak innovatie
  Feit nummer 8: < 1% fraude: geen reden om pgb aan te pakken Feit nummer 9: er ís een alternatief plan Feit nummer 10: straks nog meer handen tekort Feit nummer 11: Erica Terpstra (VVD) stond aan de wieg van het pgb ... Feit nummer 12: de ware doelgroep zijn de mensen zonder indicatie voor verblijf Feit nummer 1: ernstig beperkt, toch geen pgb-behoud Iemand krijgt een indicatie voor verblijf, de zogenoemde ‘verpleeghuisindicatie’, als hij gedurende de hele dag zorg nodig heeft. Lang niet iedereen met een ernstige beperking heeft een indicatie voor verblijf, dus lang niet iedereen met een ernstige beperking heeft een pgb in de vorm van een zorgzwaartepakket (zzp). Iemand met een dwarslaesie of een spierziekte kan heel goed zelfstandig wonen met een aantal uren hulp per dag. En als iemand in staat is zelf hulp in te roepen door te roepen of via de telefoon, dan is er al geen indicatie voor verblijf meer mogelijk. Hij of zij gaat het pgb dus kwijtraken als het aan het kabinet ligt. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Hierover is veel onduidelijkheid ontstaan, omdat we de laatste dagen mensen met ernstige handicaps in beeld kregen die heel erg bang gemaakt zijn, doordat ze misschien hun mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven wonen kwijtraken. Die groep, met een verpleeghuisindicatie, hoeft zich geen zorgen te maken. De mevrouw in het filmpje, Erna van Vondel, zou als ze het pgb niet zou hebben, in een instelling wonen. Voor al deze mensen geldt, dat het pgb blijft bestaan. Dat niet alleen, we gaan het wettelijk verankeren. Dus het wordt een wettelijk recht op zorg.' De misleiding Erna van Vondel, de vrouw van het filmpje, woont in een aangepaste woning van een stichting. Ondanks haar ernstige handicap hoeft zij geen indicatie voor verblijf te hebben. Als zij in een Fokuswoning woont, is dat zelfs een contra-indicatie. Een expliciete voorwaarde voor bewoners van Fokuswoningen is namelijk, dat zij voldoende sociaal zelfredzaam zijn en geen indicatie hebben voor – langdurig – verblijf. Mensen die in Fokuswoningen wonen, krijgen dus per 2014 geen pgb meer. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 2: met een verblijfsindicatie (zzp) minder geld De budgetten van de zzp’s zijn per 1 januari 2011 verlaagd met € 7.350,--. Daarnaast hebben mensen met een zzp ook te lijden onder de verlaging van alle pgb’s met 3% en het niet compenseren van de prijsstijging (indexering) van 1,5%. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Deze mensen met een zzp krijgen zelfs 5% meer.' De misleiding Gezien bovenstaand feit is de verhoging van 5% slechts een doekje voor het bloeden. Op dit moment hebben bestaande budgethouders met een zzp budgetgarantie. Voor hen is nog niets geregeld. Als hun budgetgarantie komt te vervallen, is het maar de vraag of particuliere wooninitiatieven het hoofd boven water kunnen houden. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 3: begeleiding van gemeente alleen in theorie Op de functie begeleiding in de AWBZ is sinds 2009 al ernstig bezuinigd. Mensen met lichte beperkingen kunnen hier al geen gebruik meer van maken. Zij kunnen bij hun gemeente aankloppen als zij begeleiding nodig hebben om deel te nemen aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld de voetbaltraining of winkelen. In 2013 wordt de functie begeleiding uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en moet iedereen die begeleiding nodig heeft zich melden bij de eigen gemeente. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Het beeld is ontstaan, dat mensen die nu begeleiding krijgen hun zorg kwijtraken. Bijvoorbeeld de begeleiding bij het boodschappen doen. Maar de begeleiding gaat over naar de Wmo, dus naar de gemeente, en binnen die Wmo is er ook een mogelijkheid voor een pgb.' De misleiding In de eerste plaats is boodschappen doen al sinds 2009 uit de AWBZ gehaald. Bovendien is het in theorie al sinds 2007 mogelijk een pgb voor begeleiding van de gemeente te krijgen, alleen, Per Saldo kent geen voorbeelden waarin dat gebeurt. Gemeenten bieden wel collectieve voorzieningen aan, zoals opvang in een groep. In het recente bestuursakkoord staat nergens te lezen dat begeleiding bij de gemeente een individuele voorziening kan zijn, maar ook niet dat het een collectieve voorziening is. De geruststelling dat begeleiding straks met een pgb-Wmo kan worden ingekocht, noemen wij regelrechte misleiding. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 4: zorg in natura voldoet in 40% van de gevallen niet De mensen die straks geen gebruik meer kunnen maken van het pgb, de mensen die enkele uren zorg per dag nodig hebben, krijgen voortaan zorg in natura, via een instelling. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'En dan heb je nog een groep, niet de hele zware gevallen, maar net er tussenin. Die krijgen voortaan via een instelling hun zorg, maar zij behouden het wettelijk recht op zorg uit de AWBZ.' De misleiding Oók degenen met een zwaardere handicap, zoals volledig rolstoelafhankelijke mensen, krijgen geen pgb meer en moeten een instelling gaan inschakelen. 40% van hen kan deze zorg echter helemaal niet krijgen van een instelling, omdat een instelling die zorg niet geeft. Dit blijkt uit onderzoek van ITS, Nijmegen. Het kabinet geeft geen antwoord op de vraag, hoe ze het ontbreken van vraaggerichte zorg gaat oplossen. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 5: zorgverlener contracteren via zorgkantoor lijkt een farce Bestaande budgethouders hebben de mogelijkheid hun bestaande zorgverlener te behouden door deze te laten contracteren door het zorgkantoor. Staatssecretaris Van Veldhuijzen van Zanten op CDA-tv 'Mensen zonder indicatie die nu een pgb hebben, krijgen hun pgb vanaf 2014 niet meer op de bankrekening. Maar dat betekent niet dat zij hun recht op zorg verliezen. Met mensen die goeie, een bij hun passende en aantoonbaar goedkopere oplossing hebben gevonden die ik in natura niet kan leveren, ga ik in gesprek om te kijken of ik hun oplossingen met de zorgkantoren binnen de contracteerruimte kan brengen. Dus ook die mensen hoeven niet ongerust te zijn. Daarover ben ik in gesprek met Per Saldo.' De misleiding De staatssecretaris is hierover niet met Per Saldo in gesprek. Uit haar woorden maken we op dat ze dit van plan is. Per Saldo staat zeer sceptisch ten opzichte van dit plan. Dit zou een geheel nieuwe ‘tak van sport’ worden voor de zorgkantoren, waar zij zich grondig op zouden moeten voorbereiden. Want op grond van welke criteria beoordeelt een zorgkantoor of een zorgverlener gecontracteerd kan worden? Wie beslist als een budgethouder niet meer tevreden is en hij de zorgverlener wil ontslaan? En zijn het wel de zorgkantoren die dit gaan doen, want de AWBZ wordt in de plannen van het kabinet in 2014 overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Dit zijn nog maar enkele vragen, die dit plan erg ingewikkeld en nauwelijks uitvoerbaar lijken te maken. Belangrijkste, niet acceptabel gevolg is, dat bestaande budgethouders hun eigen regie gaan verliezen. Om nog maar niet te spreken over nieuwe gevallen. Zij hebben alleen nog recht op zorg in natura, van hun vrijheid is helemaal niets meer over. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 6: pgb is goedkoper Mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf, kunnen kiezen tussen of zorg van een instelling (opname) of zelf hun zorg thuis regelen met een pgb. Het aantal AWBZ-indicaties is enorm gestegen, met name voor mensen met een pgb. Tot een jaar terug vond men dit een goede ontwikkeling. Het idee was immers dat extramurale zorg moest worden gestimuleerd, zorg buiten de instelling, in plaats van intramurale zorg, zorg in een instelling. Het geld dat mensen gemiddeld met een pgb besteden is lager. De kosten per persoon in zorg in natura stijgen sterk. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'De PVV wil fors investeren in de zorg. Die investering komt er ook. Je hebt een pot voor de AWBZ en daarnaast een pot voor de pgb’s. Ieder jaar weer was daar een overschrijding, ieder jaar weer een pgb-stop, werden de tarieven verlaagd. Die onzekerheid ontstond omdat er steeds meer mensen gebruik van gingen maken. Er is een enorme overschrijding in de toekomst. Die is er nu nog niet. Wat we nu doen is geen bezuiniging op het huidige budget, het gaat om een bezuiniging op de uitloop die de komende jaren zou zijn ontstaan.' De misleiding De keuze voor een pgb is gegroeid. Dat deze groei beteugeld moet worden is onontkoombaar, vindt ook Per Saldo. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen interessante cijfers aan het licht. Hieruit blijkt dat 20% van de gebruikers in de AWBZ een pgb heeft en zij 10% van het totale bedrag van de AWBZ besteden. Het blijkt dat de kosten per persoon in de naturazorg flink stijgen. Daar staat tegenover dat het aantal budgethouders weliswaar toeneemt, maar het bedrag dat zij per persoon besteden niet stijgt en zij per persoon lager uitkomen dan zorg in natura. Een pgb is ongeveer 70% van de kosten die iemand zou maken in zorg in natura. Bij overheveling van 90% van de budgethouders naar zorg in natura dient er rekening gehouden te worden met een forse kostenstijging. Lees ook bij feit nummer 9: er ís een alternatief plan. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 7: geen eigen regie meer, afbraak innovatie De maatregelen zijn geen bezuiniging maar een ombuiging. Er wordt geïnvesteerd in andere zorg; de instellingen krijgen meer geld en budgethouders zijn hiervan de dupe. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Wij als PVV willen een forse investering in de zorg. Die komt er ook. Er komen 12.000 extra handen aan het bed.' De misleiding Met deze keuze neemt het kabinet, samen met zijn gedoogpartij, mensen met een beperking hun vrijheid af. Zij worden weer afhankelijk van instellingen en welwillende mantelzorgers. Instellingen mogen weer bepalen welke zorg goed voor hen is. Een groot stuk innovatie in de zorg wordt afgebroken. Zoals de meer dan 1000 geregistreerde zorgboeren, een typisch pgb-zorgproduct. Het is de vraag of zij 90% minder budgethouders kunnen overleven. Want zullen zij worden gecontracteerd door het zorgkantoor? Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 8: < 1% fraude: geen reden om pgb aan te pakken Waar mensen geld van de overheid kunnen krijgen – zoals een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, het pgb, of het geld dat instellingen krijgen van de overheid – kan er worden gefraudeerd. Met het pgb wordt in minder dan 1% van het totale budget gefraudeerd. Zie het meest recente onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland. De misleiding Waarom er nog altijd gefocust wordt op fraude met het pgb is gezien dit lage percentage onbegrijpelijk. Dit terwijl er bij fraudegevallen die zorgverzekeraars bij zorg in natura opsporen of bij fraudegevallen in de thuiszorg nauwelijks wordt stilgestaan. Per Saldo heeft al vele gesprekken met het ministerie gevoerd, over hoe het pgb nog meer solide kan worden gemaakt. We hebben zelfs subsidie gekregen voor de ontwikkeling van het keurmerk voor pgb-bemiddelingsbureaus, dat op het punt staat geïntroduceerd te worden. Met deze nieuweplannen is het de vraag of bemiddelingsbureaus überhaupt kunnen blijven bestaan, vanwege het geringe aantal budgethouders, c.q. hun geringe klantenkring. Het keurmerk is daardoor wellicht overbodig geworden. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 9: er ís een alternatief plan Per Saldo denkt mee over het aanpassen van de pgb-regeling. Daarvoor heeft zij een alternatief plan ontwikkeld. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Andere partijen steunen dit plan niet, maar zullen op een andere manier aan dit geld moeten komen. Daar staan wij natuurlijk open voor.' De misleiding Het kabinet heeft geen oog voor het alternatieve plan van Per Saldo, gesteund door andere patiënten- en belangenorganisaties. Het is juist veel goedkoper om mensen zelf zorg op maat te laten inkopen dan om deze zorg in te kopen bij de veel duurdere reguliere zorginstellingen. De plannen van de regering gaan de kosten voor de AWBZ met minstens 650 miljoen opdrijven. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 10: straks nog meer handen tekort Veel zorgverleners die werken voor budgethouders, kiezen niet voor een baan in een zorginstelling. Deze groep zorgverleners gaan we door de afschaffing van het pgb verliezen. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Wij als PVV willen een forse investering in de zorg. Die komt er ook. Er komen 12.000 extra handen aan het bed.' De misleiding Beweren dat er snel 12.000 banen moeten worden gecreëerd is heel gemakkelijk, maar waar wil het kabinet de mensen vandaan halen? Het Zorginnovatieplatform becijferde onlangs dat de arbeidsvraag in de zorg stijgt met 470.000 mensen tot 2025 en tegelijkertijd het arbeidsaanbod met slechts 20.000 personen toeneemt. Het pgb vulde indirect ook dit gat in de arbeidsmarkt op. Veel pgb-zorgverleners zullen niet overstappen naar de reguliere zorg. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 11: Erica Terpstra (VVD) stond aan de wieg van het pgb ... Het pgb was 15 jaar lang het paradepaardje van de VVD. Mark Rutte, voor de verkiezingen in mei 2010 bij Netwerk 'Het is natuurlijk ondenkbaar dat bij de VVD dit gezin het pgb zou kwijtraken. Daar hebben we in Nederland voor gevochten, dat is beschaving. Dat staat nergens in onze plannen. (…) Het pgb blijft bestaan. Deze mensen wordt schrik aangejaagd. Volstrekt ten onrechte. Het is ondenkbaar dat ik een partij zou leiden die dit laat gebeuren.’ De misleiding Het is bijzonder schokkend en inderdaad tot vorige week volkomen ondenkbaar dat juist deze partij akkoord is gegaan met deze plannen. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 12: de ware doelgroep zijn de mensen zonder indicatie voor verblijf Het pgb is juist in het leven geroepen voor de mensen die niet in aanmerking komen voor opname in een instelling. Mark Rutte, NOS gesprek met de minister-president, 1 juni 2011, vanaf 5min40 ‘Voor die groep, waarvan wij zeggen, die komen in aanmerking voor opname in een instelling, maar die zeggen ‘we willen het zelf organiseren’, voor die groep blijft het pgb nu juist bestaan. Dus wat je doet is voor de groep die er niet zo ernstig aan toe is dat ze echt van een instelling gebruik moet maken, maar die wel hulp nodig heeft, met bijvoorbeeld de medicatie, voor de beginnende Alzheimer, voor die groep zeggen we, daar is het pgb niet voor bedoeld. Van die groep zeggen we, maak gebruik van de bestaande voorzieningen.’ De misleiding Tot 1 juli 2007 was het zelfs niet toegestaan om een pgb in te zetten als er een verblijfsindicatie was afgegeven, dus als iemand opgenomen in aanmerking kwam voor opname in een instelling. Per die datum zijn de zorgzwaartepakketten ingevoerd, voor pgb. Het pgb is destijds juist in het leven geroepen voor de extramurale zorg, voor de groep die er niet zo ernstig aan toe is dat ze opgenomen moet worden in een instelling.

 9. Kabinet trek zijn eigen plan, ondank advies:
  Advies: schaf pgb-regels en andere rompslomp af
  Chronisch zieken moeten niet langer worden verplicht om aan te tonen hoe ze hun persoonsgebonden budget (pgb) besteden. Dat staat in een advies van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal). Dat bevestigt Actal naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant.
  Het schrappen van de regel geldt alleen voor zieken die in het verleden hebben bewezen verantwoord met het pgb om te gaan. Het adviesrapport wordt vrijdag aangeboden aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD).
  Actal noemt de verantwoordingsplicht overbodig als al officieel is vastgesteld op hoeveel hulp iemand recht heeft. “Zo’n verantwoordingsplicht is er ook niet voor de kinderbijslag en de studiefinanciering. Wie het pgb aan andere zaken uitgeeft dan zorg, zal zelf behoorlijk op de blaren moeten zitten als het geld op is”, zegt Actal-voorzitter Steven van Dijk in de Volkskrant.

  In het advies laakt Actal de rompslomp waarmee zorgverleners en patiënten worden geconfronteerd. Volgens het college zorgt een verlaging van de regeldruk ervoor dat hulpverleners meer tijd krijgen om hun werk te doen.

  Het college wil onder meer de herindicaties voor 75-plussers met chronische aandoeningen afschaffen. Voor bijvoorbeeld dove en demente ouderen is dat overbodig en erg belastend. Ook de minutenregistratie voor hulpverleners zou moeten worden afgeschaft.

 10. 2 miljard bezuinigen op AWBZ/PGB. De zorgbehoefte wordt opgevangen door zorg in natura waarvoor 142 miljoen extra contracteerruimte beschikbaar komt? Dus de staatsseceratis gaat ervan uit dat 1,85 miljard (ruim 90%) van de PGBs onnodige zorg was…

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.