Home Tags Epd

epd

Epd

Subsidieregeling moet invoering epd bevorderen

Het ministerie van VWS biedt zorgaanbieders sinds vorige week een eenmalige subsidie om patiëntendossiers in de zorg bevorderen. De subsidie is bedoeld voor huisartsenpraktijken, apothekers en huisartsendienstenstructuren die voorbereidingen treffen om aan te sluiten bij het landelijk schakelpunt (lsp).
Epd

Huisartsen leggen wdh-pilot stil

Huisartsen in de regio Twente hebben hun medewerking aan de pilot voor het waarneemdossier huisartsen (whd) tijdelijk stilgelegd. Het whd vormt samen met het elektronisch medicatiedossier (emd) de basis voor het elektronisch patiëntendossier (epd).
Epd

Arts moet toestemming vragen voor inkijken epd

Een arts die een elektronisch patiëntendossier wil inkijken, moet daarvoor altijd toestemming aan de patiënt vragen. Alleen in noodsituaties mag een arts dit achterwege laten.
Epd

EPD bij voorbaat achterhaald’

Het systeem voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD), dat minister Ab Klink van Volksgezondheid wil invoeren, is al bij voorbaat verouderd. Dat schrijven twee leden van het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), deze week in het blad Medisch Contact. Het wetsvoorstel dat Klink bij de Tweede Kamer heeft ingediend, moet volgens hen opnieuw.
Ggz

SynQuest wil kwaliteit ggz verbeteren

Zeven ggz-instellingen hebben het samenwerkingsverband SynQuest opgericht om de kwaliteitsformule van zorgbehandelingen te waarborgen. Op deze manier moet de ggz in Nederland naar een hoger plan worden getild. Nu wordt het systeem al gebruikt voor stemmings- en angststoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten, voor andere aandoeningen wordt het verder ontwikkeld.
Epd

Zorgorganisaties kraken voortgang elektronisch dossier

In een brandbrief aan minister Klink van VWS pleiten artsen- en apothekersorganisaties voor een drastische aanpassing van de plannen voor een elektronisch patiëntendossier (EPD).
Epd

Patiëntgegevens ziekenhuis Roermond op straat

Vertrouwelijke gegevens van zestien patiëntjes van de kinderafdeling van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zijn zondag letterlijk op straat beland.
Epd

EPD en de cruciale rol van de raad van bestuur

Het “Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)” houdt de gemoederen in de gezondheidszorg al járen bezig. Veel instellingen zijn bezig met een EPD-project, maar helaas blijkt een EPD-project voor veel instellingen geen gemakkelijke opgaaf. Sommige instellingen laten een EPD-project over aan de IT-afdeling, waardoor een EPD-project vooral een technische aangelegenheid wordt. Maar een EPD-project is geen IT-aangelegenheid! Een EPD-project is bovenal een complex veranderkundig project, waar alle zorgverleners onvermijdelijk mee te maken krijgen. In dit artikel wordt ingegaan op de complexiteit van een EPD-project en de noodzaak van de actieve en sturende rol die een Raad van Bestuur daarin dient te spelen.
Epd

Rose Marie Doppegieter: Wie mag in het EPD?

In veel ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen zoals huisartsenposten en gezondheidscentra wordt nu al veel tijd en geld gestoken in de voorbereiding van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). En terecht, want ook al is de uitvoering van het landelijk EPD inmiddels uitgesteld tot 2009, er is veel werk aan de winkel. Een uitdaging voor bestuurders en managers van zorginstellingen. De auteur, die ziekenhuizen en andere instellingen hierover adviseert, behandelt, na een korte uiteenzetting van wat het EPD beoogt, een aantal juridische knelpunten. Vervolgens beschrijft zij hoe een ziekenhuis door middel van het opstellen van een Plan van Aanpak tot adequate invoering van het EPD kan komen.
Epd

Medicatiegegevens vaak niet beschikbaar

Nederlandse ziekenhuizen hebben elektronische medicatiegegevens van patiënten niet op orde. In veertig procent van de gevallen zijn de medicatiegegevens niet of onvoldoende beschikbaar. Dit blijkt uit onderzoek van de krant Algemeen Dagblad.