Home Tags Epd

epd

Epd

Duizenden tekenen bezwaar aan tegen epd

Ruim 15.000 Nederlanders hebben afgelopen week bezwaar ingediend tegen het delen van hun medische gegeven binnen het elektronisch patiënten dossier (epd) met zorgverleners. Het ministerie van Volksgezondheid verstuurde op 1 november aan alle Nederlanders een informatiebrief over de komst van het epd. Burgers die géén opname willen van hun gegeven in epd, kunnen bezwaar aan teken bij het ministerie.
Epd

Klink wil nalatigheid in epd-brief rechtzetten

Minister Klink van Volksgezondheid erkent dat zijn brief over het elektronisch patiëntendossier (epd) onvolledig was. De brief had moeten melden dat bezwaar maken tegen de uitwisseling van medische gegevens met dit dossier niets hoeft te kosten.
Epd

Europese lening aan Orbis is onzeker

De lening van 180 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de nieuwbouw van Orbis Medisch Centrum in Sittard is nog steeds onzeker. Daardoor is de langetermijnfinanciering van het ziekenhuis van de 21e eeuw niet rond. Dat staat in een artikel dat verschijnt in het novembernummer van Zorgvisie.
Epd

Erasmus MC moet medische dossiers afgeven

De Hoge Raad bepaalde vandaag dat het Erasmus MC medische dossiers van een overleden patiënte moet afgeven aan het Openbaar Ministerie.
Epd

Subsidieregeling moet invoering epd bevorderen

Het ministerie van VWS biedt zorgaanbieders sinds vorige week een eenmalige subsidie om patiëntendossiers in de zorg bevorderen. De subsidie is bedoeld voor huisartsenpraktijken, apothekers en huisartsendienstenstructuren die voorbereidingen treffen om aan te sluiten bij het landelijk schakelpunt (lsp).
Epd

Huisartsen leggen wdh-pilot stil

Huisartsen in de regio Twente hebben hun medewerking aan de pilot voor het waarneemdossier huisartsen (whd) tijdelijk stilgelegd. Het whd vormt samen met het elektronisch medicatiedossier (emd) de basis voor het elektronisch patiëntendossier (epd).
Epd

Arts moet toestemming vragen voor inkijken epd

Een arts die een elektronisch patiëntendossier wil inkijken, moet daarvoor altijd toestemming aan de patiënt vragen. Alleen in noodsituaties mag een arts dit achterwege laten.
Epd

EPD bij voorbaat achterhaald’

Het systeem voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD), dat minister Ab Klink van Volksgezondheid wil invoeren, is al bij voorbaat verouderd. Dat schrijven twee leden van het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), deze week in het blad Medisch Contact. Het wetsvoorstel dat Klink bij de Tweede Kamer heeft ingediend, moet volgens hen opnieuw.
Ggz

SynQuest wil kwaliteit ggz verbeteren

Zeven ggz-instellingen hebben het samenwerkingsverband SynQuest opgericht om de kwaliteitsformule van zorgbehandelingen te waarborgen. Op deze manier moet de ggz in Nederland naar een hoger plan worden getild. Nu wordt het systeem al gebruikt voor stemmings- en angststoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten, voor andere aandoeningen wordt het verder ontwikkeld.
Epd

Zorgorganisaties kraken voortgang elektronisch dossier

In een brandbrief aan minister Klink van VWS pleiten artsen- en apothekersorganisaties voor een drastische aanpassing van de plannen voor een elektronisch patiëntendossier (EPD).