Home Tags Epd

epd

Epd

Zorgorganisaties kraken voortgang elektronisch dossier

In een brandbrief aan minister Klink van VWS pleiten artsen- en apothekersorganisaties voor een drastische aanpassing van de plannen voor een elektronisch patiëntendossier (EPD).
Epd

Patiëntgegevens ziekenhuis Roermond op straat

Vertrouwelijke gegevens van zestien patiëntjes van de kinderafdeling van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zijn zondag letterlijk op straat beland.
Epd

EPD en de cruciale rol van de raad van bestuur

Het “Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)” houdt de gemoederen in de gezondheidszorg al járen bezig. Veel instellingen zijn bezig met een EPD-project, maar helaas blijkt een EPD-project voor veel instellingen geen gemakkelijke opgaaf. Sommige instellingen laten een EPD-project over aan de IT-afdeling, waardoor een EPD-project vooral een technische aangelegenheid wordt. Maar een EPD-project is geen IT-aangelegenheid! Een EPD-project is bovenal een complex veranderkundig project, waar alle zorgverleners onvermijdelijk mee te maken krijgen. In dit artikel wordt ingegaan op de complexiteit van een EPD-project en de noodzaak van de actieve en sturende rol die een Raad van Bestuur daarin dient te spelen.
Epd

Rose Marie Doppegieter: Wie mag in het EPD?

In veel ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen zoals huisartsenposten en gezondheidscentra wordt nu al veel tijd en geld gestoken in de voorbereiding van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). En terecht, want ook al is de uitvoering van het landelijk EPD inmiddels uitgesteld tot 2009, er is veel werk aan de winkel. Een uitdaging voor bestuurders en managers van zorginstellingen. De auteur, die ziekenhuizen en andere instellingen hierover adviseert, behandelt, na een korte uiteenzetting van wat het EPD beoogt, een aantal juridische knelpunten. Vervolgens beschrijft zij hoe een ziekenhuis door middel van het opstellen van een Plan van Aanpak tot adequate invoering van het EPD kan komen.
Epd

Medicatiegegevens vaak niet beschikbaar

Nederlandse ziekenhuizen hebben elektronische medicatiegegevens van patiënten niet op orde. In veertig procent van de gevallen zijn de medicatiegegevens niet of onvoldoende beschikbaar. Dit blijkt uit onderzoek van de krant Algemeen Dagblad.
Epd

NICTIZ zoekt zorginstellingen voor test

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) is op zoek naar zorginstellingen die het Elektronisch medicatiedossier plus (EMD Plus) willen testen.
Epd

Privacy patiënten bij EPD onvoldoende gewaarborgd’

De privacy van patiënten is bij het huidige ontwerp van het elektronisch patiëntendossier onvoldoende gewaarborgd. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) in een advies aan het ministerie van VWS. Het ministerie benadrukt dat de patiëntveiligheid voorop staat bij het EPD.
Epd

Isala schrapt in personeelsbestand

De Isala Klinieken in Zwolle maakte gisteren bekend waar in het ziekenhuis de 250 te schrappen arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Het gaat om 160 verpleegkundigen, 40 facilitair medewerkers en 50 staffuncties. De staffuncties de komen te vervallen, bestaan voornamelijk uit administratieve functies als p&o-adviseurs en medisch secretaresses.
Epd

EPD verbetert kwaliteit artsbezoek niet

De kwaliteit van het huisartsbezoek wordt niet beter als de arts gebruik maakt van het electronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek van de universiteiten van Stanford en Harvard.
Epd

Kabinet akkoord met EPD

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de kaders voor de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn vastgesteld. Het wetsvoorstel regelt onder andere de verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD en de eisen waaraan de beveiliging moet voldoen.