Home Tags GGZ Nederland

GGZ Nederland

Ggz
Wachtlijsten langer in ggz

Wachtlijsten langer in ggz

Het aantal mensen dat wacht op behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is vorig jaar licht gestegen. Het totaal aantal mensen dat wacht op zorg is toegenomen met anderhalf procent, tot 74.700.
Ggz
Koepels presenteren politiek verlanglijstje

Koepels presenteren politiek verlanglijstje

De brancheverenigingen in de zorg willen dat een nieuw kabinet meer middelen vrijmaakt voor preventie.
Ggz

‘Gemeente neemt ggz-taken niet serieus’

Psychiatrische patiënten dreigen in de kou te komen staan bij de verdeling van WMO-gelden. Dat schrijft branchevereniging GGZ Nederland in een brief aan minister Klink.
Ggz

Nieuwe cao in ggz

Werknemers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg krijgen per april 2 procent loonsverhoging. De eindejaarsuitkering gaat omhoog van 4 naar 4,5 procent.
Ggz

GGZ voorziet groot tekort aan psychiaters

HILVERSUM - Nederland heeft een groot tekort aan kinderpsychiaters. Het aantal psychiaters zou van de huidige 380 naar 500 moeten worden opgetrokken.
Ggz

Kamer wil oplossing zorgkosten illegalen

DEN HAAG - Minister Hoogervorst moet een waarborgfonds in het leven roepen voor de kosten van zorg aan illegalen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.
Ggz

Belangenorganisaties zien kloof tussen woorden en daden

MAARSSEN - GGZ Nederland vindt dat er in de miljoenennota te weinig concrete beleidsvoornemens ten aanzien van de ggz voorkomen. Door de overheveling van de curatieve ggz naar de zorgverzekering en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de geestelijke gezondheidszorg het zonder eigen paragraaf stellen.
Ggz

Brancheorganisaties bakkeleien over invoering zzp’s

MAARSSEN - De brancheorganisaties zijn het oneens over de wijze waarop komend jaar de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ moet worden ingevoerd. Het CTG-Zaio werkt aan een compromis. Dit komt er op neer dat zorginstellingen de zorgzwaartepakketten (zzp’s) wel registreren, maar nog worden betaald volgens de huidige financieringsregels.
Ggz

Ministerie praat met GGZ over veelplegers

DEN HAAG - Het ministerie van Justitie voert deze maand gesprekken met GGZ Nederland over de opvang van zwaar gestoorde veelplegers die onder de zogeheten ISD-maatregel vallen.
Ggz

GGZ wil honderden extra behandelplaatsen

AMERSFOORT - Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten honderden extra forensisch psychiatrische behandelplaatsen krijgen. Ook zouden er meer voorzieningen voor beschermd en begeleid wonen moeten komen.