Home Tags IGJ

IGJ

Financiën
Sint Antonius Ziekenhuis

Kwart zorgaanbieders te laat met inleveren jaarverslag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft 1078 zorginstellingen vorige maand een brief gestuurd waarin ze aankondigt een boete op te leggen, omdat ze hun jaarverslag over 2018 niet hebben ingeleverd. Uiterlijk over drie weken beslist de inspectie of ze daadwerkelijk die last onder dwangsom krijgen.
hbo gezondheidszorg ouderenzorg

Mosae Zorggroep Maastricht wil snel fuseren

De Mosae Zorggroep in Maastricht wil op korte termijn fuseren of een samenwerkingsverband om de toekomst veilig te stellen. “Binnen een half jaar moet er duidelijkheid komen”, zegt Rienk Goodijk, voorzitter van de raad van toezicht.
UMC Utrecht

Inspectie is tevreden over UMC Utrecht

Het UMC Utrecht werkt in voldoende mate volgens de Governancecode Zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het verslag van het jaargesprek over governance.
Ouderenzorg

Veel verpleeghuizen voldoen niet aan eisen kwaliteitskader

In driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit terwijl feitelijk veel verpleeghuizen niet voldoen aan de minimale eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zo lukt het ruim 40 procent van de zorgorganisaties niet om een voldoende professionele afweging te maken over welke zorg nodig is.
IGJ-inspecteur-generaal Ronnie van Diemen krijgt het Signalement 'Veilige zorg, goede zorg?' overhandigd van Maartje Schermer van het CEG.

Ronnie van Diemen: ‘Goede zorg vraagt om een open mind’

Goede zorg vraagt om een cultuur waarin zorgverleners zich psychologisch veilig voelen om te reflecteren over het eigen handelen. Dat zegt inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd Ronnie van Diemen in een reactie op het Signalement ‘Veilige zorg, goede zorg’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).
Toezicht

Inspectie en NZa willen wettelijke norm voor goed bestuur

De toezichthouders IGJ en NZa kunnen onvoldoende optreden tegen belangenverstrengeling en het weglekken van zorggelden. Daarom willen ze een wettelijke norm voor integere en professionele bestuur. Met boetes en aanwijzingen willen ze kunnen handhaven.
White Prescription Pills On Uk Flag

IGJ: ‘Zorgbestuurders moeten zich voorbereiden op een harde Brexit’

Zorgbestuurders worden door de IGJ opgeroepen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een harde Brexit. ‘Om problemen te voorkomen is het van groot belang dat zorgbestuurders een inventarisatie maken van producten uit het Verenigd Koninkrijk’, aldus Korrie Louwes, hoofdinspecteur bij de IGJ.
verpleeghuiszorg

Zwarte lijst verpleeghuiszorg uitgedund

Het extra budget voor verpleeghuiszorg en het toezicht van de IGJ hebben hun vruchten afgeworpen. Alleen Humanitas staat nog onder verscherpt toezicht bij de inspectie.
Financiën

Zorginstelling DeSeizoenen: ‘Wij omzeilen geen winstverbod’

De advocaat van de Centrale Cliëntenraad stelt dat zorginstelling DeSeizoenen het winstverbod omzeilt en dat zorggelden onrechtmatig wegvloeien. DeSeizoenen weerspreekt deze aantijgingen. ‘Alle wet- en regelgeving wordt nageleefd’, aldus de zorginstelling.
Don de Winter

Clubarts Ajax ontslagen, calamiteitenonderzoek Nouri over enkele weken afgerond

De clubarts die Ajax-speler Abdelhak Nouri behandelde na hartritmestoornissen tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk, is ontslagen. Het rapport van het betreffende calamiteitenonderzoek moet medio december bij de IGJ worden ingeleverd.
Nieuwsbrief Abonneren