Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Toezicht

WMG door Eerste Kamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) aangenomen. Wel heeft de Eerste Kamer om meer duidelijkheid gevraagd over de afspraken tussen de verschillende toezichthouders. Daarom zal de wet waarschijnlijk pas in oktober 2006 in werking treden.

Negatief resultaat zorgverzekeraars

MAARSSEN - De zorgverzekeraars hebben het eerste kwartaal van 2006 een negatief resultaat geboekt over zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Een van de oorzaken is de scherpe premiestelling. Dat meldt de Nederlandsche Bank in het juninummer van het Statistisch Bulletin 2006.
Bekostiging

Hoogervorst hekelt ZN-rapport

DEN HAAG - Hoogervorst vermoedt dat het ZN-rapport over te hoge declaraties door medisch specialisten onzorgvuldig tot stand is gekomen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) staat echter 'vierkant' achter het rapport, meldt Medisch Contact.
Bekostiging

Wachtlijsten AWBZ groeien weer’

MAARSSEN - De wachtlijsten in de AWBZ groeien weer. De zorgkantoren van OZ, CZ, Achmea en Menzis komen niet uit met hun regiobudgetten.
Thuiszorg
Zuidzorg stelt patiëntenstop in

Zuidzorg stelt patiëntenstop in

MAARSSEN - Zuidzorg in Eindhoven stelt een patiëntenstop in voor huishoudelijke hulp en verzorging. De thuiszorgorganisatie krijgt van het zorgkantoor CZ geen geld meer om nieuwe klanten aan te nemen.
Toezicht

Marktwerking leidde niet tot kwaliteit

MAARSSEN - De introductie van marktwerking in de extramurale AWBZ heeft niet geleid tot meer kwaliteit, betere toegankelijkheid en betaalbaarheid. De AWBZ moet daarom fundamenteel herzien worden met meer ruimte voor risicodragende elementen. Dat stellen CTG/Zaio en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) in een advies aan de minister.
Thuiszorg
ZN: geld in AWBZ is op

ZN: geld in AWBZ is op

MAARSSEN - Het geld in de AWBZ is op. Om de grootste knelpunten op te lossen is er dit jaar nog 250 miljoen euro extra nodig. Dat concludeert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een trendrapportage over knelpunten binnen de AWBZ.

Van Eijck voorzitter huisartsenvereniging’

UTRECHT - Voormalig LPF-staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Dinsdag wordt hij aan de de vereniging voorgedragen als voorzitter, zo meldden ingewijden aan het ANP.
Ggz

GGZ: Geen geld voor nieuwe patiënten

AMSTERDAM - De GGZ trekt aan de bel. In veel regio’s hebben instellingen voor geestelijke gezondheidszorg geen geld meer om nieuwe cliënten aan te nemen. De oorzaak is de sterk toegenomen vraag, terwijl het budget achterblijft, aldus de Volkskrant.

Zorgpremies stijgen in 2007 fors’

MAARSSEN - De zorgpremies zullen in 2007 gemiddeld met minimaal 65 euro stijgen. Dat voorspellen Rudy Douven van het Centraal Planbureau en Erik Schut van de Erasmus Universiteit in het zojuist verschenen artikel Premieconcurrentie tussen zorgverzekeraars in Economische en Statistische Berichten.