Preventie

Duurzaamheid
Cathy Van Beek

Cathy van Beek verbijsterd over ontbreken duurzaamheid in IZA

‘Als ook in het definitieve Integraal Zorgakkoord (IZA) duurzaamheid geen integraal onderdeel is, zie ik dat als de gemiste kans van de eeuw’, zegt Cathy van Beek.
Preventie
landelijke fuctionaliteit infectieziektenbestrijding

Landelijke functionaliteit infectieziektenbestrijding is in de maak

Iedereen is het erover eens dat de GGD'en niet voldoende zijn toegerust om in crises snel te reageren en op te kunnen schalen. Het onderbrengen van de GGD'en bij VWS is niet de oplossing, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen. Hij ziet heil in de oprichting van een "landelijke functionaliteit infectieziektenbestrijding".
Ziekenhuiszorg
Doctor Examining Sick Patient. Ill Woman In Clinic

Stoffen mondkapje al taboe in vier op de tien ziekenhuizen

Vier op de tien ziekenhuizen vragen of verplichten bezoekers op eigen initiatief al om alleen nog maar medische mondneusmaskers te dragen in de binnenruimtes, blijkt uit een rondgang van Zorgvisie langs de ziekenhuizen voorafgaand aan het OMT-advies. Een medisch mondkapje is bewezen effectief tegen verspreiding van de omikronvariant, aldus de ziekenhuizen
Preventie
Capture

Uitslag poll: Iets meer voorstanders van verplichte FFP2- en medische mondkapjes…

Er zijn iets meer voorstanders dan tegenstanders van verplichte medische en FFP2-mondneusmaskers in Nederland in de poll onder lezers van Zorgvisie en Skipr. Voorstanders leggen de nadruk op de veiligheid, tegenstanders denken dat de mondmaskers niet voldoende werken.
Preventie
Radboudumc: geen griepprik dan mondneuskapje

Poll: Moeten FFP2- en medisch mondneusmaskers verplicht worden in openbare ruimtes?

Met het oog op de besmettelijke omikronvariant vragen steeds meer ziekenhuizen bezoekers om een medisch mondneusmaskers te dragen. Wat vindt u? Moet dit verplicht worden in alle openbare ruimtes in Nederland?
Preventie
Image Voorzorg 660x440

Voorzorg: de meest spraakmakende podcasts van 2021

In de podcast Voorzorg spreekt de redactie van Skipr, Zorgvisie en Qruxx met prominenten over de urgente thema’s, de grote ontwikkelingen en de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. De redactie heeft de meest spraakmakende podcasts van het jaar op een rij gezet.
Preventie
Anja Schreijer Foto Johannes Abeling De Beeldunie

‘Ik zou mijn tijd in de frontlinie bij de GGD niet…

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor reflectie en bezinning. In de reeks Het jaar van blikt Anja Schreijer, afzwaaiend OMT-lid en teamhoofd van GGD Amsterdam, terug op het afgelopen jaar. Zij vertelt over de geleerde lessen en haar nieuwe rol als themadirecteur medische zaken bij het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC).
Preventie
Bert van der Hoek

Trimbos-directeur waarschuwt voor maatschappelijke gevolgen 2G

De maatschappelijke gevolgen van het voorgestelde 2G-beleid moeten niet worden onderschat, vindt Bert van der Hoek, directeur van het Trimbos-instituut. ‘Voor we overgaan op zulke draconische maatregelen is het verstandig als de regering zich laat informeren door sociologen, psychologen en historici.’
Preventie
Michael West En Barbara Doeleman Zv

Wat meditatie kan doen voor de overbelaste zorg

‘We zitten in een crisis die ieders leven diep beroert. Mensen raken uitgeput en snakken ernaar om op adem te komen’, zegt meditatieleraar Michael West.
Preventie
Qr Zv

Uitslag poll: Zorgprofessionals gelijk verdeeld over invoering coronapas

De zorg moet bereikbaar blijven, zeggen tegenstanders. Maar, vinden voorstanders, juist de zorg moet ook beschermd worden.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.