Preventie

Duurzaamheid
Cathy Van Beek

Cathy van Beek verbijsterd over ontbreken duurzaamheid in IZA

‘Als ook in het definitieve Integraal Zorgakkoord (IZA) duurzaamheid geen integraal onderdeel is, zie ik dat als de gemiste kans van de eeuw’, zegt Cathy van Beek.
Personeel
Top Team Szw

‘Bestuurders moeten lichamelijke overbelasting meenemen in beleid’

De campagne ‘Hoe TOP werk jij?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is erop gericht lichamelijke overbelasting van onder andere zorgmedewerkers te voorkomen. ‘Het is heel logisch dat zorgbestuurders dit oppakken, want lichamelijke overbelasting staat op nummer 2 in de top 5 van de beroepsziekten in Nederland.’
Preventie
Kavelmodel

Kavelmodel integreert zorg met gezondheidsbevordering

Het Kavelmodel van de Stichting HealthKIC wil gezondheidsbevordering met zorg integreren in behapbare regio’s, om te beginnen in de Achterhoek.
Preventie
preventie betaalbaarheid zorg

Preventie maakt zorg betaalbaarder

Meer inzet op preventie is goed voor de betaalbaarheid van zorg. Maar preventie effectief organiseren is lastig. De partij die investeert, profiteert niet.
Preventie
Schippers laat full bodyscan onderzoeken

Schippers laat full bodyscan onderzoeken

Minister Edith Schippers heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de preventieve screening. Ze wil weten aan welke criteria bodyscans moeten voldoen en tegen welke risico's mensen moeten worden beschermd.
Preventie
RVZ: Eigen bijdrage patiënt per verrichting

RVZ: Eigen bijdrage patiënt per verrichting

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wil een eigen bijdrage van de patiënt per verrichting en een korting op de premie voor mensen die gezond leven. Dat staat in het rapport: “Het belang van wederkerigheid”
Preventie
Hoger opgeleiden betalen zorg laaggeschoolden

Hoger opgeleiden betalen zorg laaggeschoolden

Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, maar moeten steeds meer bijdragen aan de zorgkosten van laagopgeleiden.
Preventie
Zorgsector wil hogere premie bij ongezonde leefstijl

Zorgsector wil hogere premie bij ongezonde leefstijl

Meer dan de helft (51 procent) van de zorgprofessionals en zorgmanagers (55 procent) vindt dat een ongezonde leefstijl mag worden vertaald in een hogere ziektekostenpremie. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Arts en Auto en Zorgvisie, onder zorgprofessionals en managers.
Preventie
Life Miles

Life Miles

Spaaracties zoals Air Miles en FreeBees zijn sinds jaar en dag succesvolle marketingformules voor supermarktketens en tankstations. Zorgverzekeraar Menzis heeft sinds kort ook een spaaractie.
Preventie
Gezonde mensen even duur

Gezonde mensen even duur

Een gezonde leefstijl leidt niet tot lagere zorguitgaven. Dat zegt bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie Johan Polder. “Via leefstijl besparen op de zorguitgaven is een illusie. Het is merkwaardig dat we bij preventie het debat voeren dat het geld moet opleveren. Preventie levert gezondheid op,” aldus Polder dinsdag tijdens het congres “Vitale Toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg” dat georganiseerd is door innovatienetwerk VitaValley en Zorgvisie.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.