Sociaal domein

Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie verbreidt zich als olievlek’

Financiering sociale benadering dementie hangt aan zijden draadje

De financieringsmogelijkheden voor de sociale benadering dementie lopen ten einde. Een wetsvoorstel waarin zorgkantoren financieel meer ruimte krijgen om domeinoverstijgende projecten te financieren, komt geen moment te laat. Grondlegger Anne-Mei The: “Er worden flinke pleisters op het zorgstelsel geplakt.” 
Eerstelijnszorg
LHV uit zorgen over visie eerstelijnszorg 2030

LHV uit zorgen over Visie eerstelijnszorg 2030

De landelijke huisartsenvereniging (LHV) waarschuwt de bewindspersonen van VWS om niet door te schieten in de reorganisatie van de eerstelijnszorg. 
Passende zorg

‘De tijd is rijp voor health in all policies’

De Nederlandse zorg is voor een grote groep mensen ontoegankelijk en onbegrijpelijk. Als de zorg niet differentieert, worden de gezondheidsverschillen en zorgvraag alleen maar groter tijdens de IZA-transformatie. Dat stelt Pharos-bestuurder Patricia Heijdenrijk in deze aflevering van Het jaar van.
Sociaal domein

Blog: Vooruitkijken in de spiegel

Wat staat ons als individu te doen? In dit vierde en dus laatste deel van het vierluik 'een lerend zorgsysteem', nemen natuurkundig een filosoof Egge van der Poel en expert op gebied van toekomstbestendige- en palliatieve zorg Josefien de Bruin, het individu onder de loep.
Kwaliteit

Poll: De IGJ moet meer en niet minder handhaven

Bij de IGJ is sprake van een koerswijziging en uitbreiding van haar taken. Het gevolg: minder handhaving maar hulp bij samenwerking en personeelstekort. Coördinerend inspecteur ziekenhuizen Hugo Solleveld zegt hierover: "Toezicht is meer dan alleen het controleren van het naleven van regels." 
Kwaliteit
Helft IZA deadlines niet gehaald

Helft IZA-deadlines is nu al niet gehaald

Het Integraal Zorgakkoord begint al met vertragingen. Zes van de twaalf doelen die op 1 januari 2023 gereed hadden moeten zijn, zijn nog niet af.
Gehandicaptenzorg
huisarts, zorgverzekeraars, IZA

Passende zorg voor mensen met lvb ontbreekt

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) doen vaker een beroep op de zorg. Ook is bij deze groep ‘de kwaliteit van leven en de levensverwachting significant lager dan van de algemene bevolking’, aldus Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut concludeert dat passende zorg onvoldoende plaatsvindt en komt daarom met een verbetersignalement.
Sociaal domein
Voorzorg 32 Korrie Louwes

Hoofdinspecteur IGJ Korrie Louwes: ‘Het gaat erom hoe je omgaat met de fouten die je maakt’

Toen ze begon was de inspectie Gezondheidszorg én Jeugd nog in oprichting. Nu neemt Korrie Louwes, hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg, afscheid en blikt ze met Zorgvisie terug op een periode waarin de IGJ alarmerende rapporten schreef over de jeugdzorg en Louwes het aanspreekpunt corona-ondersteuning was.

Sociaal domein

Uitgelicht congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel

Masterclass Binden Boeien Begrijpen

Congres Zeggenschap in de zorg

Van der Valk

Nursing Experience

ReeHorst Ede