Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
Jan Helmers, bestuurder Heliomare

Heliomare: met slim investeren uit de zorgimpasse

Met meer samenwerking in de regio en inzet van technologie hoopt revalidatiecentrum Heliomare met minder inzet van personeel en lagere kosten de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst hoog te houden.
Tech
Nieuwe technologie

Nieuwe technologie verhuist vaak niet mee met cliënt

Cliënten die thuiszorg krijgen en nieuwe technologie gebruiken, zoals medicijndispensers en beeldzorg, kunnen die technologie vaak niet meenemen naar nieuwe woonvormen of verpleeghuizen. Als cliënten verhuizen krijgen zorgorganisaties geen aanvullende, structurele vergoeding voor digitale zorg.
Minister Conny Helder

Helder: ‘Zorgorganisaties moeten financiële problemen zelf oplossen’

Minister Conny Helder (Langdurige zorg) vindt dat ouderenzorginstellingen financiële problemen zelf moeten oplossen. Steeds meer organisaties luiden de noodklok, praten met de zorgverzekeraars en komen ook bij Helder langs, maar de minister gaat niets veranderen: “De tarieven gaan mee met de inflatiecorrectie. Alles wat je meer uitgeeft, moet je zelf accommoderen.”
Tech
Medical Technology Concepts The Doctor Is Working On A Tablet An

Zo gaat het zorgkantoor de ouderenzorg aan de technologie krijgen

"We hebben een aantal keren geprobeerd om innovatie meer dwingend voor te schrijven", vertelt Hans van Noorden, directeur langdurige zorg van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. "Nou, ik heb geleerd dat het dan dus echt helemaal niet gebeurt."

Aansluiting zoeken bij het leven van ouderen

In het nieuwe 'kwaliteitskompas' voor de ouderenzorg is de personeelsnorm niet terug te vinden. Dat geldt ook voor een aantal andere cijfermatige manieren om kwaliteit te meten. De kritiek die grote partijen hebben op het kompas zijn gedeeld met Zorginstituut Nederland. 
Hybride zorg thuis

Menzis: wijkzorg moet snel meer technologie inzetten

Meer technologie moet de werkdruk in de wijkverpleging terugdringen. Zorgverzekeraar Menzis vindt dat uiterlijk volgend jaar 10 procent van cliënten in de thuiszorg moet worden geholpen met technologie.
Tech

Robot ‘weet’ waar onrust is in het verpleeghuis

Voor het eerst is er een koppeling gemaakt tussen zorgrobot SARA van techbedrijf SARA Robotics en HUME - de sokken met sensoren die kunnen meten hoe gestresst iemand i s- van het bedrijf Mentech. SARA rijdt zelfstandig naar bewoners toe omdat ze - via hun sokken - weet dat er hulp nodig is. 
Tech
Slimme e-health toepasssing in het Franciscus Gasthuis

‘Zorgtechnologie verplichten tijdens inkoopbeleid door zorgverzekeraar geeft verkeerde impuls’

Er zitten haken en ogen aan het opnemen van zorgtechnologie als onderdeel van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2024. Dat stelt het Zorginstituut naar aanleiding van onderzoek van Vilans naar de inzet van technologie als bron bij advisering van zorgverzekeraars in hun inkoopbeleid. 
Personeel
btw op uitlenen van personeel

In het Verpleeghuis van de Toekomst zijn geen functieomschrijvingen

Een ‘Verpleeghuis van de Toekomst’ starten. Een prachtig idee natuurlijk, maar hoe vind je in deze tijd zeventig nieuwe medewerkers? Dat is ZorgSpectrum gelukt door een nieuwe kijk op personeelsinzet. ZorgSpectrum is een van de genomineerden voor de Nationale HR Zorg Award die volgende week wordt uitgereikt. 

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel