Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

Van Rijn belooft beterschap verpleeghuiszorg

Mark van Dorresteijn
Alle partijen in de Tweede Kamer willen snel verbetering van verpleeghuiszorg. Van Rijn belooft beterschap.
Van Rijn belooft beterschap verpleeghuiszorg
Foto: VWS

De Kamer debatteerde 18 november over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Actuele aanleiding voor het debat is een interview waarin Ben Oude Nijhuis (Inmiddels overleden meldt het AD) en de vader van staatssecretaris Van Rijn zich kritisch uitlieten over de zorg die hun vrouwen krijgen in een Haagse instelling.

Best practice en aanpak kwaliteit

De Kamerleden zijn het eens op twee vlakken. Zij willen ten eerste dat best practices die naar voren komen tijdens experimenten snel landelijk ingevoerd worden. Zo kan bijvoorbeeld de bureaucratisering snel teruggedrongen worden. Ten tweede vragen zij om actie als de kwaliteit te wensen overlaat in een verpleeghuis. Renske Leijten van de SP wil dat falend bestuur of toezicht weggestuurd kan worden als dat nodig is. Van Rijn reageert dat hij komt met een plan van aanpak waarin falend bestuur of toezicht expliciet aan de orde komt. Otwin van Dijk wil per motie regelen dat instellingen gedwongen kunnen worden om externe expertise in te schakelen wanneer het mis gaat. Van Rijn zegt dat deze motie niet nodig is omdat hij hier zelf ook voorstander van is.

Andere oplossingen

Leijten wil verder een noodwet om grote zorginstellingen op te splitsen. Fleur Agema van de PVV pleit voor aanpak van fraude, verspilling, hoge bonussen en inefficiënt werken om meer geld over te houden voor de zorg.  Maar meer geld is volgens veel andere partijen niet de oplossing. Want ook met geld kan het probleem van dementie niet worden oplost, stelde de VVD vast. ‘Bovendien is de kwaliteit van de zorg in instellingen die nu evenveel veel geld krijgen, vaak erg verschillend.’

Van Rijn

Tijdens het debat maakte Van Rijn op verschillende manieren duidelijk dat het niet leveren van goede zorg niet acceptabel is. Hij vindt dat voldoende handen aan het bed essentieel is voor goede zorg. De staatssecretaris gaat daarom met de beroepsgroep op zoek naar een verantwoorde samenstelling van het personeel. Bij het om- en bijscholen van zorgpersoneel wil hij bovendien meer inzetten op het bevorderen van deskundigheid over de verpleeghuiszorg. Leijten is daar blij mee. Zij wil meer personeel, want: ‘Hoe goed je ook bent opgeleid, als je niet voldoende collega’s hebt, kun je je werk niet doen.’ In de al lang lopende discussie over betere zorg in verpleeghuizen is volgens Van Rijn de ouderenzorg al wel verbeterd. Hij wil nu structurele oplossingen. Als voor alle plannen voor betere verpleeghuiszorg meer geld nodig zou zijn, is dat bespreekbaar, beloofde Van Rijn.

Inspectierapport verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg rapporteerde in juni dat er nogal wat mis is in verpleeghuizen. Personeel is wel gemotiveerd maar heeft te weinig tijd om iemand echt persoonlijke aandacht te geven. Ouderen worden nog vaak beperkt in hun vrijheid en bij veel zorgorganisaties bleken kennis en vaardigheden van de medewerkers niet te passen bij de zorg die ouderen nodig hebben.

Verbeterplan kwaliteit ActiZ

Om  de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren heeft ActiZ een verbeterplan opgesteld. ActiZ is van mening dat de kwaliteit van zorg op veel plekken op orde is en in de  afgelopen jaren sterk is verbeterd. Maar daar waar de kwaliteit van zorg niet verantwoord is, moet dat verbeterd worden. In het verbeterplan stuurt ActiZ aan op accreditatie bestuurders en audits op de werkvloer, onafhankelijk debat over de kwaliteit van verpleeghuiszorg, meer transparantie over kwaliteit en deelname aan de alliantie met VWS.

Debat en moties

Het complete debat inclusief ingediende moties is terug te lezen op de website van de Tweede Kamer. Op 25 november wordt gestemd over de 11 ingediende moties.

 

 

7 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. @Roland Bal:
  Gezien dat ‘meten’ niet genoemd wordt in het artikel bedoelt u mogelijk mijn reactie.
  Het verantwoordingsprincipe blijft in het kwaliteitsassessment dat ik heb ontwikkeld bestaan, want vind ik niet meer dan normaal. Maar verder kan ik u geruststellen, wellicht zelfs blij maken. Met het assessment kan het woud aan structuur- en procesregels (SEP-indicatoren) drastisch worden uitgedund.
  Voor de verpleeghuiszorg — het is per zorgsoort verschillend — bestaat het assessment (i.c. kwaliteitsmanagementsysteem) uit de volgende onderdelen:
  * Richtlijnvaardigheidstoetsen, als er in de verpleeghuiszorg sprake is van richtlijnen.
  * Patiënttevredenheidsmeting.
  * Registratie door het verpleeghuis van vermijdbare comorbiditeit.
  * SEP-indicatoren t.a.v. zorg voor patiënten met significant beperkende cognitieve aandoeningen zoals dementie.
  * De basiseisen die de IGz stelt aan zorginstellingen, voornamelijk de veiligheid betreffende.
  Zie https://gezondezorg.org/uitkomstassessment.php#totaal. De andere SEP-indicatoren kunnen, zoals ik het nu zie, de deur uit.
  En hoe het gewenste zorgniveau bereikt wordt, is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Wat de politiek nu doet, zich op uitvoeringsniveau bemoeien met de gang van zaken, vind ik in principe dan ook geen goede zaak — er wordt van alles geroepen, maar de oorzaken van het te lage zorgniveau kan per verpleeghuis sterk verschillen.

 3. ik sluit me helemaal aan bij dhr ronald bal: minder regels betekent meer tijd over voor de inzet van de kwaliteit die er wel is en … gemotiveerdere werknemers. meer toezicht verlamt en frustreert.. en dhr van rijn: wat dacht hij van wat participatie in zijn vrije tijd in het verpleeghuis van zijn moeder,dat wil het kabinet dus laat de politici eerst aan den lijve ondervinden hoe het is om baan /rijden/ gezin/ participatie(wat wat anders inhoudt als op bezoek gaan!) in de praktijk uitpakt endaarna wil ik wel opnieuw zijn mening horen en van zijn collegae. kleiner maken van verpleeghuizen betekent overigens nieteen verbeterslag: hoe kleiner hoe minder flexibel nachtdiensten zijn in te plannen want het moet ook steeds goedkoper!

 4. en toch vind ik het merkwaardig dat Martin van Rijn zich, als zoon, niet tot de leiding van de instelling waar zijn moeder verbleef wilde richten over de manier waarop zij behandeld werd, omdat hij die ‘als staatssecretaris’ niet onder druk wilde zetten. wat zegt ons dat over zijn visie op de manier, waarop instellingen met beleidmakers/bewindpersonen omgaan? en over hoe hij zelf aankijkt tegen dit soort dubbelrollen?

 5. Jammer dat in het debat het opleidingsniveau van de verpleegkundigen niet meer op de voorgrond staat, en gekoppeld daaraan het terugdringen van de regels en verantwoordingsdruk. Daar is veel winst te halen, laten ook de goed presterende instellingen. In plaats daarvan gaat nu weer allemaal juist om meer verantwoorden, meer meten en daarop afgerekend worden. Dat is de tragiek van de huidige gezondheidspolitiek.

 6. ‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg rapporteerde in juni dat er nogal wat mis is in verpleeghuizen. (…) ActiZ is van mening dat de kwaliteit van zorg op veel plekken op orde is en in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.’
  Wil de echte patiënttevredenheidsmeting nu opstaan?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.