Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Voor deze functie heb je veel vertrouwen vanuit de medische staf nodig’

Eindredacteur
De bestuurders van het Martini Ziekenhuis zagen een 'chief medical officer' voor zich toen ze het profiel vaststelden voor een extra lid in de raad van bestuur speciaal voor kwaliteit, veiligheid en innovatie. Die vonden ze in Ton Tiebosch, tot 1 januari nog voorzitter medische staf.
Tiebosch_450.jpg

Hoe is het Martini ziekenhuis tot het besluit gekomen een derde bestuurder met deze portefeuille aan te stellen? ‘Het is uiteraard een beslissing waar de raad van toezicht over gaat, maar ik kan wel wat over het proces zeggen. De laatste jaren is veel nadruk komen te liggen op kwaliteit en veiligheid. Je kunt wel zeggen dat kwaliteit en veiligheid de meest belangrijke punten zijn waarop een ziekenhuis zich kan – en moet willen – onderscheiden naar patiënten, verwijzers en naar verzekeraars. De raad van toezicht heeft besloten om kwaliteit en veiligheid nadrukkelijker bestuurlijk te markeren naar binnen en naar buiten toe. Medische staf en raad van bestuur waren het daar van harte mee eens. Innovatie past er goed bij in deze zorgportfeuille.’

En hoe is de invulling van de functie tot stand gekomen? ‘Algauw kwam naar voren dat het feitelijk over een, in de Verenigde Staten gebruikelijk, ‘chief medical officer’-profiel gaat. Wij vonden dat bij de functie een prominente en recente medische achtergrond past. Om met die CMO een vliegende start te kunnen maken is besloten om een interne kandidaat te overwegen’

En toen heeft u zich gemeld. ‘Ik was geïnteresseerd, maar niet in de zin van op zoek naar een carrièreswitch. Ik heb al jarenlang, uiteraard ook vanuit mijn positie als voorzitter medische staf, veel belangstelling voor kwaliteit en veiligheid. Ik weet niet of ik gesolliciteerd zou hebben op een functie als CMO met deze portefeuille in een ander ziekenhuis. Je hebt voor de invulling van deze functie veel vertrouwen vanuit de medische staf nodig en als voorzitter medische staf kan ik vanuit een breed vertrouwen verder bouwen. Het is niet zo dat de voorzitter medische staf in functie doorschuift naar de positie van bestuurder kwaliteit, veiligheid en innovatie. Ik schuif als persoon door, waardoor de positie van voorzitter medische staf nu vacant is.’

Hoe waren de reacties van de medisch specialisten? ‘Hartverwarmend. Daar wil ik aan toevoegen dat de tegenstelling tussen bestuur en medisch specialisten zoals die in ziekenhuizen maar ook in de politiek wordt ervaren, in ieder geval hier in huis toch als een schijntegenstelling wordt gezien. De overtuiging is dat er maar één gezamenlijk belang is. Ook al voordat de integrale bekostiging werd ingevoerd, liep een traject waarin de coöperatie van vrijgevestigde specialisten, de specialisten in loondienst en de vereniging medische staf gezamenlijk met de raad van bestuur optrokken waar het de ontwikkelingen in het ziekenhuis betreft. We zijn niet in dit traject gemanoeuvreerd door de invoering van integrale bekostiging. Het daaruit voortvloeiende besturingsmodel, dat in het Martini Ziekenhuis is ingevoerd, waarin raad van bestuur, de medische staf, de coöperatie van vrijgevestigden en de specialisten in dienstverband zich verenigd hebben, past in de ontwikkeling die bij ons al jaren gaande is.’

Wat staat voor u op de agenda komend jaar? ‘Het Martiniziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat opereert in een complexe omgeving met het UMC Groningen vlakbij. We moeten goede afspraken maken hoe we ons met en tot elkaar verhouden. Een ander punt is de vertaling van het begrip kwaliteit, een begrip dat dat als een soort black box boven de zorg hangt, naar de werkvloer. Het kwaliteitsbeleid operationaliseren is meer dan eens per jaar kijken hoe het staat met de kwaliteitsparameters. Ik wil echt, samen met specialisten en verpleegkundigen, kunnen sturen op kwaliteit, en dat kan alleen maar op basis van parameters die werkelijk iets over kwaliteit zeggen.
Als lid van de Santeon groep van topklinische ziekenhuizen ga ik in het kader van value based healthcare ook veel aandacht besteden aan de relatie tussen kosten en kwaliteit. En patiëntveiligheid blijft in een complexe ziekenhuisorganisatie continu aandacht vragen.

En wat staat u op het gebied van innovatie te doen? ‘Er zijn verschillende aandachtsgebieden wat innovatie betreft. Medisch technische innovatie is er een en daar vallen ook de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine onder. Het benutten van big, maar ook small, data is een andere. We beschikken in de zorg over een enorme hoeveelheid gegevens maar doen er nog betrekkelijk weinig mee. Verder zijn er steeds meer eerste- en tweedelijnszorg overstijgende activiteiten waarvoor innovatieve financiering voor nodig is. Ook daar moeten we samen met de huisartsen en verzekeraars vorm aan geven.’

Gaat u er met WNT-2 in inkomen op achteruit? ‘Dat geloof ik niet, ik was overigens als specialist in loondienst. Het zou in mijn beslissing geen hele grote rol hebben gespeeld. Zoals gezegd ben ik al jarenlang bezig met kwaliteit en veiligheid en wat die twee betekenen voor de patiënt , artsen en verpleegkundigen. Daar ligt mijn motivatie.’

U zei ‘ik weet niet of ik op dezelfde functie elders had gesolliciteerd’. Ziet u zichzelf als een echte Martini-man? ‘Ik werk hier al veertien jaar en voel me sterk verbonden met het Martini ziekenhuis. Het is wel een drive om je “eigen” ziekenhuis verder te helpen. En ik ken de bestuurlijke omgeving en de medische staf hier. Dat geeft me vertrouwen om deze nieuwe verantwoordelijkheid op mij te nemen. Dat speelt zeker mee.’