Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Zorgpartijen verbinden zich aan voortzetting LSP

Mark van Dorresteijn
Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers, Nictiz en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) hebben vrijdag 26 oktober overeenstemming bereikt over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur (LSP) van 2013 tot 2016.
Zorgpartijen verbinden zich aan voortzetting LSP

De totale kosten voor de komende drie jaar bedragen ruim 75 miljoen euro. Zorgverzekeraars en koepels van zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over deze financiering. De afspraken gaan onder andere over de kosten van zorgaanbieders om aan te sluiten op de zorginfrastructuur, het bevorderen van gebruik van de zorginfrastructuur, en de financiering van de kosten voor doorontwikkeling van de zorginfrastructuur.

Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen

Huisartsenpraktijken, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen kunnen op dit moment gebruik maken van de zorginfrastructuur. In de toekomst zullen mogelijk ook andere zorgaanbieders gebruik gaan maken van de zorginfrastructuur. Medische gegevens mogen alleen uitgewisseld worden via de landelijke zorginfrastructuur als de patiënt daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven en als het nodig is voor de behandeling.

Toegang tot infrastructuur

Alleen zorgaanbieders die gebruik maken van de zorginfrastructuur kunnen gegevens van patiënten raadplegen. Dat mag alleen als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven en als het nodig is voor de behandeling. Bovendien heeft de zorgverlener een speciale pas met een toegangscode nodig om gegevens op te vragen. Op het gebruik van de zorginfrastructuur vindt nauwlettend toezicht plaats. Patiënten kunnen zelf beoordelen of hun gegevens terecht zijn geraadpleegd. Zij kunnen daarvoor een overzicht opvragen waarin staat welke zorgverlener gegevens heeft aangemeld en opgevraagd. In dat overzicht staat ook welke soort gegevens (medicatiegegevens of huisartswaarneemgegevens) zijn aangemeld en opgevraagd. Zorgverzekeraars hebben en krijgen (nu en in de toekomst) geen toegang tot de gegevens die worden uitgewisseld via de zorginfrastructuur.

Toestemming patiënten

Met de overeenstemming over de afspraken is eveneens het startschot gegeven voor een landelijke campagne om patiënten te informeren over het feit dat zij toestemming moeten geven aan hun huisarts en apotheek voor het uitwisselen van hun gegevens via de zorginfrastructuur in het kader van hun behandeling (de opt-in regeling).

VZVZ

De VZVZ is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de zorginfrastructuur. De VZVZ werd eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen (KNMP, LHV, VHN en NVZ) en Nictiz en met betrokkenheid van de patiëntenfederatie NPCF. (Zorgvisie/ICT – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: ANP Koen Suyk )

3 REACTIES

 1. @adje rem
  Niet eens met je stelling dat het een juridisch slagveld wordt immers de wetgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en toezicht hierop is helder belegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
  Of het CBP genoeg capaciteit heeft om elke klacht/melding van inbreuk op de privacy van elke burger op te volgen is natuurlijk een tweede vraag.
  Ik zal een poging doen om je vragen te beantwoorden:
  > Hoe komt een patiënt te weten dat een instelling ,al dan niet ten ONRECHTE ,gegevens heeft opgevraagd en GEKREGEN ??
  Je krijgt de tools en middelen om zelf te controleren , als je toestemming hebt gegeven kan je daarna rapportage op vragen van wie/wanneer je dossier heeft geraadpleegd! Advies doe dat regelmatig zodat je kan vaststellen of je angst gegrond is.
  >Wie is er dan schuldig , de vrager of de gever ??
  Dit is niet zwart/wit er zijn strikte afspraken gemaakt rondom het gebruik van de zorginfrastructuur (LSP) de afspraken worden zowel technisch als procedureel afgedwongen en jij kan aan de rapportage zien of de afspraken zijn nageleefd. Ben je de afgelopen maand niet bij je huisarts geweest en je ziet in de rapportage dat de apotheek het nodig vond om in die maand je dossier in te zien zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven dat weet je dat het dus mis is. In de praktijk lijkt mij dit sterk omdat de apotheek niet zonder je toestemming het dossier kan opvragen. Met andere woorden dat is alleen mogelijk als de technische maatregelen niet meer werken omdat ze bijvoorbeeld kapot zijn.

  >Is daar een nieuwe MELDPUNT- instantie voor opgericht met welke bevoegdheden ??
  Niet nodig, het CBP is hiervoor, lees mijnprivacy.nl door hoe om te gaan met alle vormen van privacy schending. Dit is de link als je een klacht hebt http://www.mijnprivacy.nl/signaal/pages/signaal_geven.aspx
  >Wat zijn de boetes en compensaties en schadeloosstellingen , wie bepalen die enz.enz. ??
  CBP, kan dwangsom opleggen en bestuurlijk ingrijpen door de tent te sluiten totdat alles op orde is.
  Jij als persoon wordt niet schadeloos gesteld daar zal jezelf met de uitspraak van het CBP in de hand een civiele procedure voor moeten starten, m.i. tenzij je een belanggroep hierbij betrekt weinig kans van slagen. Het CBP kan max 450.00 euro boete opleggen per geval.
  Dit is mijn 5ct visie op het verhaal!

 2. Lees alle reacties
 3. Uitstekende reactie van ANH Jansen . Vraagjes . !! Hoe komt een patient te weten dat een instelling ,al dan niet ten ONRECHTE ,gegevens heeft opgevraagd en GEKREGEN ?? Wie is er dan schuldig , de vrager of de gever ?? Is daar een nieuwe MELDPUNT- instantie voor opgericht met welke bevoegdheden ?? Wat zijn de boetes en compensaties en schadeloosstellingen , wie bepalen die enz.enz. ?? De Zorg met al zijn conflicterende instellingen en dito , vooral financiele belangen , wordt steeds meer een JURIDISCH slagveld, waar geleidelijk vooral de patienten en hun verzorging een WATERLOO gaan vinden .

 4. Zorgverzekeraars krijgen geen toegang tot deze data?
  Nou, daar denkt de Overheid toch anders over:
  Werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013
  Werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013
  PDF document | 7 pagina’s | 480 KB
  Rapport | 29-10-2012 | VWS
  “Dit is de aanleiding voor een advies van de RVZ over het gebruik van data in de zorg. De centrale vraag in dit advies zal zijn: hoe kunnen wij het gebruik van data in de zorg ten behoeve van sturing en besturing optimaliseren? Deze vraag impliceert de transformatie van data in beleidsrelevante kennis (op micro-, meso- en macroniveau). Beantwoording van deze vraag vereist dat de RVZ de doelen van sturing en besturing formuleert. Van deze doelen moet de Raad beoogde resultaten in termen van gezondheid afleiden. Van transformatie van data in kennis voor beleid is op dit moment onvoldoende sprake.
  De Raad zal gebruik maken van casuïstiek, bijvoorbeeld het gebruik van data in de diabeteszorg. Interprofessionele communicatie staat daarbij centraal, maar het gebruik van data door zorgverzekeraars en andere zorginkopers zal ook aandacht krijgen. In de andere adviezen in dit werkprogramma (Gemeente en zorg, Corporate governance, Scenario?s) zullen voorstellen worden gedaan over het gebruik van data in de zorg. De Raad neemt zich voor deze voorstellen een plaats te geven in het advies over data.
  Het advies verschijnt in het najaar van 2013. De RVZ zal samenwerken met onder meer DBC Onderhoud, IGZ, RIVM, NZa, het Kwaliteitsinstituut/CVZ, Gezondheidsraad, ZonMw en Nictiz. Ook dataleveranciers en –verwerkers zal hij bij de voorbereiding van het advies betrekken.
  —De zorgverzekeraars, private ondernemingen, gaan veel verder kijken dan de VZVZ denkt en daarop ook nog eens sturen.
  Het is zoals A Klink in zijn oratie al zei: ‘De Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur gelden niet in het systeemmodel Zorgstelsel 2006”, al blijft de Overheid zelf alles tot in detail bepalen en sturen.
  Een nationaal ziekenfonds kan dit wel, een private verzekeraar mag dit nooit en te nimmer. Dat is gezond verstand. Tijd voor een zeer goede jurist om dit aan te pakken.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.