Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: ‘Niet zzp maar beperking patiënt bepalend’

Het zorgzwaartepakket is niet de maatstaf voor toegang tot de nieuwe AWBZ. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Verder vindt Van Rijn dat het zorgkantoor verantwoordelijk is voor continuïteit van het zorgaanbod, niet van de instelling die kraakt onder de gevolgen van extramuralisering.
Van Rijn: ‘Niet zzp maar beperking patiënt bepalend’
Foto: VWS

‘Voor het bepalen van de criteria voor toegang tot de kern-AWBZ zal ik niet uitgaan van zorgzwaarte-nummers, maar van de beperkingen van mensen en hun mogelijkheden om zelfstandig te kunnen wonen.’ Dat schrijft staatsecretaris Van Rijn van VWS in een reactie op het rapport van onderzoekers van het Erasmus MC in maart over extramuralisering van zzp 3 en 4. De onderzoekers adviseren met klem om verstandelijk gehandicapten met zzp 4 in de AWBZ te houden.

Bedrijfseconomisch

De gevolgen van het beleid van extramuralisering zijn duidelijker zichtbaar sinds de – financiële – scheiding van wonen en zorg per 1 januari 2013. Zorginstellingen komen in de problemen omdat ze vrijgekomen kamers en vastgoed niet meer bedrijfseconomisch verantwoord kunnen verhuren. Gebouwen zijn te oud en de huren te hoog. Of instellingen kunnen gebouwen niet afstoten, wat tot hoge financiële lasten leidt.

Zorgplicht

Staatssecretaris Van Rijn antwoordt op vragen hierover uit de Tweede Kamer. Van Rijn vindt dat zorgverzekeraars geen verantwoordelijkheid hebben voor zorginstellingen die in financiële problemen komen door bijvoorbeeld leegstand. 'Het is voor zorgverzekeraars niet mogelijk te betalen voor niet-geleverde zorg (in geval van leegstand wordt geen zorg geleverd).' Wel heeft het zorgkantoor zorgplicht ten aanzien van de cliënt en zal naar vervangend zorgaanbod moeten zoeken. En kunnen betrokken "stakeholders" naar oplossingen zoeken. ‘Alleen als blijkt dat de verzekeraars niet kunnen voorzien in de continuïteit van zorg, heeft de overheid een publieke verantwoordelijkheid en kan een “vangnetstichting” oprichten.’ Dat is een tijdelijke aanbieder die de zorg kan doorleveren.

Wachtlijst

Over de wachtlijsten in de ouderenzorg zegt de staatssecretaris dat in december 2012 is gebleken dat ‘het aantal mensen met een urgente zorgvraag, die langer dan de zogenoemde Treeknorm wachten op zorg, de afgelopen jaren stabiel is gebleven.’ Van Rijn weet niet hoeveel verzorgingshuizen hun nieuwbouw moeten stopzetten door financiële problemen. Uit onderzoek ( financiële zorgthermometer eerste kwartaal 2013) blijkt dat financiële professionals in de zorg zo’n 7 procent meer leegstand in instellingen verwachten. Van de zorginstellingen geeft 72 procent aan dat ze een deel van hun capaciteit willen verzelfstandigen. Dat schrijft Van Rijn in antwoord op vragen van Renske Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders.

Carolien Stam

9 reacties

 • adje rem

  Tja beste Fred . U vergeet (bewust) de mantelzorger te noemen ? ? Die is nog goedkoper. Overigens ...welke kwaliteit en waarvan ? ?

 • fred

  Geachte lezer,
  Als er geen essentiele verandering plaatsvindt dan is over ongeveer 15 jaar slechts eenderde van de huidige kwaliteit nog te realiseren.
  Gehandicapten,chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen dienen zolang als moelijk thuis te blijven wonen met professionele ondersteuning.
  Daarom zijn de thuiszorg en de huisartsenzorg zo belangrijk.
  Vriendelijke groet.

 • Keesmarges

  Overigens opvallend dat dit artikel in de rubriek financien is opgenomen en niet in de rubriek kwaliteit. Zorgbehoeftes lijken steeds meer afgemeten te worden aan de beschikbaarheid van geld: we hebben x euro beschikbaar, dus u heeft een zorgbehoefte die we met die x euro kunnen betalen.

 • Keesmarges

  Flauwe en misleidende reactie van de Staatssecretaris. Een zorgzwaartepakket ZZP is juist een indicatie van de zorg die iemand heeft. Wat van Rhijn met dit antwoord wil bereiken is dat de samenleving een slecht beeld krijgt van wat een zzp is, zodat de hele zzp systematiek straks afgeschaft kan worden en mensen met een beperking zich niet meer kunnen beroepen op een oordeel over hun zorgbehoefte van een onafhankelijke beoordelaar, zoals het CIZ nu nog is. De overheveling van zzp 1 t/m 4 naar de Wmo is daar een begin.
  Het onderzoek van de EUR onder 50plussers toonde het risico van dit beleid aan voor de betrokken zorgvragers zelf en voor de samenleving. Dus probeert hij dat onderzoek verdacht maken.

 • Dick

  Twee jaar geleden overleed zeer onverwacht een jongeman (25), wonend in een begeleid wonen project - een ouderinitiatief - met 24-uurs zorg. Na een moeilijk en intensief proces met en voor de ouders van de jongen, de overige bewoners en de begeleiding, is na 6 maanden een nieuwe bewoner ingestroomd. Nu na twee jaar zijn de gevolgen voor de begeleiding nog merkbaar. Denkt Van Rijn nu werkelijk dat de zorg voor de overige bewoners minder werd of is geworden; dat door het wegvallen van 1 bewoner er minder lang gegeten wordt, of gedoucht? De zaken lopen gelukkig weer een beetje zoals we hoopten dat het zou lopen. Ondanks, en zeker niet dankzij, de geweldige plannen van onze overheid. De overheid die je moet kunnen vertrouwen. De Nederlandse politiek radicaliseert. En ik? Ik betrap me er op dat ik in gedachten mee radicaliseer. Met tranen in mijn ogen. Dankzij, en zeker niet ondanks, 'betrouwbare' politici. Zoals Van Rijn. En Van Rijn, als je het lef hebt, zoek je me op. Om eens te praten. Met een beetje moeite lukt dat wel. Ik volg deze site.

 • Jan C

  Als via de CIZ de ZZP goed wordt vastgesteld -- en daar mag je vanuit gaan -- dan zit daar 100% de mate van beperking in.
  Hier is van Rijn weer met een escape bezig of gewoon een andere benaming om aan te geven dat hij wel degelijk IETS aan het doen is; of dat iets goeds of fout is, is kennelijk niet zo belangrijk.
  Wat een land!

 • Maarten1

  'Niet de zorgzwaarte maar de beperking wordt bepalend' zegt Martin van Rijn. Maar waar is een ZZP dan op gebaseerd? Juist op beperking aangevuld met de mogelijkheid van de omgeving om de beperkingen te compenseren. Wil Martin van Rijn dat de compensatiemogelijkheid geen rol meer speelt? Natuurlijk niet, dat kost miljarden. Hij wil graag af van ZZP als term vanwege de negatieve connotatie, maar wat hij voorstelt is slechter dan wat we nu hebben.

  Of zou hij voorstellen om de zorg gelijk te trekken voor alle patientgroepen met dezelfde beperking? Voorwaar een loffelijk streven, maar eveneens onbetaalbaar. Oudjes krijgen met dezelfde beperking veel minder geld dan gehandicapten. Nee, Van Rijn wil gewoon houden wat we hebben, maar het anders noemen in de hoop dat de nieuwe labels wat mist zullen creëren en de kritiek zullen doen verstommen.

 • Carity

  Als dit is wat Van Rijn verstaat onder 'de menselijke maat' terugbrengen in de zorg, dan geeft hij met dit verhaal goed invulling aan dit credo.

 • heleen

  Mijn compliment: VG heeft goede belangenbehartigers. Die zijn er niet voor GGZ. Wat zegt van Rijn: dat is mijn pakkie-an niet. Als de GGz in financiële problemen komt, moeten ze dat maar zelf oplossen. De zorg voor chronische GGZ is in het algemeen slecht geregeld in de GGZ. Dat is het sluitstuk van hun begroting. De bezuinigingen en financiële tegenvallers in de GGZ gaan over de rug van cliënten en zeker ten koste van de toch al zo mager gefaciliteerde langdurende GGZ. Dagbesteding, rehabilitatiezorg (wat er dus toch al zo weinig was) is nu al voor 2/3 uitgekleed. De chronische GGZpatient wordt er als eerste uitgekotst OVERAL Van Rijn geeft daar een goed voorbeeld van. Wat maakt het verschil tussen ZZP GGZ 4C en ZZP 4 VG? Niets!

Of registreer u om te kunnen reageren.