Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Langdurige zorg: ‘Verpleging en verzorging horen bij elkaar’

Persoonlijke verzorging gaat volgens Jos de Blok van Buurtzorg Nederland zeker naar de Zorgverzekeringswet. ‘Iedereen is het eens.’ De beleidsagenda voor 2014 van het ministerie van VWS is gericht op de overgang naar de hervormingen in de langdurige zorg per 1 januari 2015. De minister wil met een sectorplan ontslagen in de zorg opvangen, ‘maar banenverlies is niet uit te sluiten’. Bestuursvoorzitter Rob van Dam van Amstelring ziet ook mogelijkheden om ‘hoger gekwalificeerde mensen aan de zorg te binden.’
Langdurige zorg: ‘Verpleging en verzorging horen bij elkaar’
Foto: ANP

De begroting en het beleid van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zijn gericht op de noodzaak tot hervormen ‘om een structurele verlaging van de uitgaven te bewerkstelligen’. Gemeenten krijgen de regie over ondersteuning van mensen in hun zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De persoonlijke verzorging zal volgens Jos de Blok onder de Zorgverzekeringswet worden gebracht. ‘Ik heb de koning in de troonrede niet de verzorging horen noemen bij de decentralisaties naar gemeenten.’

Premieverhoging

‘Willen professionals een cliënt goed helpen, horen verzorging en verpleging bij elkaar,’ zegt De Blok. Bestuursvoorzitter Rob van Dam van zorgorganisatie Amstelring in Amsterdam is voorstander: ‘Het scheelt een hoop afstemmingsproblemen als je in de wijk de verpleging en verzorging in een team kunt organiseren.’ Ook patiëntenorganisatie NPCF is verklaard voorstander. ‘Maar, we zijn er nog niet uit,’ zegt NPCF-directeur Wilna Wind. ‘Een belangrijke hindernis is het geld. Een premieverhoging is niet erg wenselijk.’

Persoonsgebonden budget

De patiëntenorganisatie is niet tevreden over de hogere eigen betalingen en de beperking op het recht om een persoonsgebonden budget te krijgen. Het kabinet wil striktere voorwaarden om een pgb te krijgen. De budgethouder moet zelf de regie uit kunnen oefenen over de geboden zorg. Het 10-uurs criterium voor nieuwe cliënten blijft gelden, maar wordt niet ingevoerd voor bestaande cliënten. Daardoor behouden circa 40.000 budgethouders hun pgb in 2014. De aanpak van pgb-fraude wordt geïntensiveerd. Dat kan leiden tot een besparing van 40 miljoen euro, die terugvloeit in de regeling.

Banenverlies

De besparingen in de zorg leiden tot groot banenverlies onder vooral huishoudelijke hulpen en verzorgenden. Het kabinet wil aan de hand van een arbeidsmarkteffectrapportage in overleg met veldpartijen een ‘sectorplan zorg’ opstellen. Via mobiliteit, omscholing, herscholing en bijscholing moeten zo veel mogelijk mensen aan het werk gehouden worden. Volgens Rob van Dam zullen vooral lager gekwalificeerde krachten hun functie verliezen, ‘en onder moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt een baan moeten zoeken. Anderzijds is het ook een enorme kans om hoger gekwalificeerde mensen aan de zorg te binden.’

Werklozen

Jos de Blok zet vraagtekens bij mogelijkheden tot om- en bijscholing van zorgmedewerkers. ‘Het gaat vaak om mensen die al redelijk op leeftijd zijn en al jaren dit werk hebben gedaan. Als ik nu al zie dat gemeenten werklozen in de zorg willen inzetten, dan gaat dat niet de goede richting op. Voor professionele zorg thuis heb je minimaal een hbo-opgeleide wijkverpleegkundige nodig. Die overgang zal lang niet iedereen kunnen maken.’

Participatie

Centraal in de kabinetsbeleid voor 2014 staat de participatie. Bezuinigingen in de zorg leiden ertoe dat “het sociale netwerk” wordt ingezet. Rob van Dam vindt het beroep op zelfredzaamheid ‘een houdbaar uitgangspunt, die ook een bijdrage levert aan het welzijn van cliënten. Maar het moet wel mogelijk zijn en een vangnet voor kwetsbare cliënten blijft hard nodig. Daar moeten we ook tijd, ruimte en financiële middelen voor hebben om dat in te vullen.’ In de beleidsagenda staat dat koepelorganisatie VNG en veldorganisaties ‘praten over verbetering van de positie van de informele zorgverlener binnen de ondersteuning en langdurige zorg. In 2014 moet er een actieplan komen voor scholing van zorg- en ondersteuningsprofessionals.’ Verder spreekt de beleidsagenda van een ‘toolkit mantelzorg voor de eerste en tweede lijn’.

Nu al aan de slag

In een reactie zegt brancheorganisatie ActiZ dat de Troonrede en de Miljoenennota geen invulling geven aan de transitieplannen. 'Maar omdat we niet tot 2015 kunnen wachten om actie te ondernemen, is het van groot belang dat we nu al aan de slag gaan. ActiZ heeft een eigen transitieagenda opgesteld, waarin zij maatregelen voorstelt voor een ‘zachte landing’ voor zorgorganisaties. Zorgorganisaties willen onnodig banenverlies voorkomen en zij hebben tijd en ruimte nodig om woningen en het zorgaanbod aan te passen aan de behoeften van de toekomst.'

Carolien Stam

13 reacties

 • Antroposzorg

  Mijn reactie op ; 'Er zijn wellicht verzorgende handelingen die gedeeltelijk medisch zijn, die mogen best over naar de ZVW. De niet-medische verzorgende handelingen zoals de ADL (algemene dagelijkse zorgbehoeften) moeten helemaal niet uitgevoerd te worden door HBO-verpleegkundigen. Dat maakt ons zorgstelsel nodeloos duur. Incl. stijging van onze premies ...'

  Visie op Verplegen ;Lichaam,ziel & geest= Een. Holistische Mensvisie. Daarnaast wilde men ruim 20 jr gelden al af van de 'Functionele' Verpleging. Tijdens het Echte contact met de client, dus tijdens de adl, luistert men, observeert en signaleert en participeert men. Dat kan alleen maar met een ruim inzicht in ziektebeelden, kennis van de mens in al zijn systemen etc. Dus, kortom ik beledig niet verzorgende 3-ig ( wij werken juist heel goed samen) maar vind het een aanfluiting van Gemeentes & kabinet, met waar ze nu mee bezig zijn. Ronduit absurd. In strijd met de Mensenrechten !

 • Antroposzorg

  Daarnaast zit het 'zogenaamde' misbruik van het PGB nauwelijks bij de Budgethouder zelf echter bij bepaalde bureau,s, organisaties die op grote schaal meer tijd op de client schrijven dan dat ze daar daadwerkelijk binnen zijn geweest, creatieve manieren van boekhouden voor het indienen bij het Zorgkantoor, en meer.Wat dacht je van het laatste nieuws over op grote schaal fraude met indienen op de AGB-code,s door artsen/specialisten? De meeste PGB-budgethouders hebben al jaren van 'strijd' geleverd en genoeg life-events achter de rug, en nu gaat het politiek ook nogmaals over hen heen. Zij hebben het al moeilijk genoeg, maar mogen hun naasten met vele talenten en helaas ook wat beperkingen en/of handicaps en/of trauma,s meeslepen naar het Zorgkantoor, voor een controlerend gesprek.Al diegene die ook maar iets bij de Overheid denken te kunnen bereiken, wens ik oprecht veel succes!Oproep aan het Kabinet ; neem deze informatie van een Verpleegkundige EN Ervaringsdeskundige PGB & ZIN door haar bijzondere kind , tot u doordringen, aub !!!!!!!!!

 • Antroposzorg

  O.k vraag;ik ben benieuwd, heeft Actiz in de transitieagenda iets staan over Zelfstandige ZorgProfessionals (Zzp-ers), of is dit nog van plan?
  Deze komen nu al nauwelijks aan DIRECT werk zonder Bemiddelings-en Medische uitzendbureau,s, en door Concurrentievervalsing op grote schaal. Daarnaast nog massaal aantal allochtonen die in NL 24-7-zorg komen leveren, onvoldoende geschoold en voor minder geld.(zelfs daar zijn speciale bureau,s voor ingericht)Er gaan miljarden awbz-gelden verloren aan al deze bureau,s en enorme Overheadkosten bij grote Thuiszorgorganisatie,s.
  Daarnaast rekent de Belastingdienst ook nog 21% Btw op de hoogstand humane kwalitatieve zorg van deze Zelfstandige Zorgprofessional (die niet onder supervisie van arts staat), terwijl huisarts, fysiotherapeut, Orthopedagoog Btw-vrijstelling hebben. kortom; de Zzp-er (-die al die dure Overheadkosten niet heeft enzo) maar wel zelf aow,ww,bav,verzekeringen EN alle scholingen ZELF betaald,gaat dit de komende jaren niet overleven. Nog hoger Werkloosheidscijfer,dus!

 • IKKE

  30 jaar geleden hadden we de wijkverpleegkundige . Dat was een HBO niveau toen al begreep men dat mensen thuis verplegen meer inzicht vereist. En die hulp was uiteindelijk NIET duur. een goede opleiding met een goed salaris maakt de zorg niet duur. want iemand die volgens de ethische normen gaat niet grabbelen maar zorgvuldig om met mens en materiaal.De zorg wordt duur door al doe achterlijke regeltjes. Vroeger ging als wijkverpleegkundige gewoon even kijken als iemand uit jouw wijk uit het ziekenhuis kwam...welke zorg is nodig? Dat gaf mensen rust. Indien nodig stak je meteen de handen uit de mouw. Bij mij oude moeder kwam er 6 jaargeleden eerst een mw van het CIZ langs 3uur ; dan volgt een rapportage met advies( en zoveel hulp als geadviseerd kon niet gegeven worden). Al met al denk ik 8 uur werk( dus geld) nou zo , n oude ervaren deskundige wijkzuster had dan al heel wat zorg geleverd! Spreek de professional aan op zijn moraal en ethiek; betaal hen goed. Stop die marktwerking want dat is vragen om gegraai. MaRKT WIL ZEGGEN WAT DE GEK VRAAGT EN GEEFT!
  PS ER IS GEEN VERHOGING OP DE TABAKACCIJNS. Kwam mW sCHIPPER niet voort uit de tabakwereld???????????????? I

 • bezorgde

  Het verschil zit hem in het juridische feit dat je via de Zorgverzekeringswet recht hebt op persoonlijke verzorging en dat recht ook kunt krijgen en via de Wmo mag de gemeente als de pot leeg is je verwijzen naar je buren, want in de Wmo heb je nergens meer recht op. Ik ben liever niet overgeleverd aan een armlastige gemeente, maar kies voor solidariteit en recht op zorg! Het gaat dus niet zozeer over de vraag met welke competenties de zorg wordt uitgevoerd, maar wie het financiert en welke gevolgen dat heeft voor het recht op zorg voor zorg-afhankelijken.

 • Barbel

  Zolang Jos de Blok nog voor eigen parochie preekt, ook redelijk vaste voet bij Schippers en van Rijn lijkt te hebben, zal de zorg duur blijven. Wij werken met verpleegkundigen die zelf voor hun bijscholing zorgen in het belang van hun patienten,die niet kijken op een kwartiertje en vuile handen van een karweitje dat zich plotseling aandient en niet in hun funktieomschrijving staat en ook nog voor minder euro's per uur werken.Mensen met heel veel liefde voor hun vak en hun patienten. Het is geen wonder dat de thuiszorg steeds duurder wordt bij deze 'zorg'graaiers.Maar ONZE patienten krijgen wel de zorg die ze nodig hebben of dat nu helemaal past in hun PGB of niet. Het zijn mensen en daar moeten we met respect mee en voor werken. Als we weer zo gaan denken dan wordt de zorg weer ZORG en blijft het betaalbaar.
  Ik wens Schippers en van Rijn eens een weekje thuiszorg toe met totale afhankelijkheid. Kijken hoe ze er dan over denken.

 • c.walma

  Is de discussie ook niet veel fundamenteler? willen we nu echt als beschaafd Nederland onze persoonlijke (lijfelijke) zorg te grabbel gooien?
  Zolang Van Rijn zelf niet laat weten dat de professionele persoonlijke verzorging voor iedere burger een recht blijft, kunt u en uw dierbaren de petitie voor het behoud van dit recht op www.wiewastustraks.petities.nl nog ondertekenen.

 • Seb

  Knip moet bij 'medisch' en 'niet-medisch' liggen!

  Vanwege financiele belangen van zorgaanbieders als Buurtzorg laat Martin van Rijn zich inderdaad misschien inpakken. Echter, het is nog niet te laat: de knip moet liggen bij 'medisch' naar de ZVW en 'niet-medisch' naar de WMO.

  Er zijn wellicht verzorgende handelingen die gedeeltelijk medisch zijn, die mogen best over naar de ZVW. De niet-medische verzorgende handelingen zoals de ADL (algemene dagelijkse zorgbehoeften) moeten helemaal niet uitgevoerd te worden door HBO-verpleegkundigen. Dat maakt ons zorgstelsel nodeloos duur. Incl. stijging van onze premies ...

  Een WMO-zorgteam kan bij de meeste cliënten prima de structuur en veiligheid bieden in de thuiszorg, daar zijn geen verpleegkundige teams voor nodig. Voor medische handelingen kan er dan een verpleegkundige langskomen.

  Jammer dat Jos de Blok hiermee van zijn voetstuk valt, door opportunistisch te kiezen voor financiering van zijn eigen zaak, boven het belang van de burger en de zorgconsument. Bovendien heeft hij nog niet zijn zin gekregen, want zeker niet 'iedereen' is het met hem eens, zoals hij beweert.

  Ik wens Martin van Rijn veel wijsheid toe.

 • Annemie Delissen

  Jos bedoeld dit vast niet zo! Een HBOV-er aan het roer en inventariseren wat nodig is en hiervoor is een HBO-ver opgeleid. Deze moet kunnen inventariseren wat nodig is bv PV of VP of beide of Begeleiding gecombineerd met beide. En in een klein team kan dan gewerkt worden met niveau 1-2-3-4.HET KAN!!!

 • Marga

  Jos de Blok slaat een enorme blunder wanneer hij zegt dat professionele thuiszorg minimaal uitgevoerd moet worden door een HBO wijkverpleegkundige.Naast het feit dat dit haaks staat op alle bezuinigingen is het een belediging voor alle verzorgenden niveau 3 en 3 vig.
  Zij zijn de mensen met inzicht, overzicht en kennis over chronische (geriatrische) zorg bij mensen thuis!! Ik ben als collega thuiszorgaanbieder van Jos een voorstander van zijn concept maar hier slaat hij de plank volledig mis!!!

 • wetje

  Bezuinigen lukt zeker niet wanneer je met meer HBO verpleegkundigen wil gaan werken. MBO heeft ook een zeer goed niveau en ook niveau 3 kan worden ingezet, afhankelijk van de zorgvraag. Dit doen we in academische ziekenhuizen ook

 • alphatrots

  Wat een ongelooflijk achterlijke kop voor dit artikel. Sinds wanneer spreekt Jos de Blok de troonrede uit? Dit is nergens in de begroting terug te lezen.

 • Arjan M

  De opsplitsing van persoonlijke verzorging en verpleging was ook een ronduit belachelijk idee, deze functies hebben een te groot raakvlak en overlap.

  Deze keuze zal voor Buurtzorg een grote opluchting zijn omdat men anders hopeloos in de knoei zouden komen met het vaste Buurtzorgtarief van € 57,50 per uur voor beide functies. Gemeenten waren echt niet van plan € 57,50 voor persoonlijke verzorging te gaan betalen, eerder € 28,-
  Maar of we dus nu aan de bezuinigingen toekomen, ik vraag het me af.

Of registreer u om te kunnen reageren.