Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgbestuurders kraken aanpassing topinkomens

Directeuren en toezichthouders in de zorg vegen de vloer aan met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om de normen van de topinkomens opnieuw te verlagen. ‘Het voorstel is onverstandig en slecht beargumenteerd’, zeggen NVZD-voorzitter Paul van der Heijden en NVTZ-directeur Marius Buiting.
MInister Plasterk
MInister Plasterk

In een voorontwerp van een aanpassing van de Wet normering topinkomens (WNT 2) staat dat zorgbestuurders vanaf 1 januari 2015 geen 130 maar nog slechts 100 procent van een ministersalaris mogen ontvangen als maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden. De norm geldt voor nieuwe contracten. Voor bestaande contracten is een afbouwregeling. Het plan komt nog geen jaar na de invoering van de eerste WNT. Momenteel loopt de internetconsultatie waarop directeurenvereniging NVZD en toezichthoudersvereniging NVTZ  reageren.

Nederigste dienaar

De wetswijziging komt op een vreemd moment, vindt Buiting. 'De bestuurder werkt keihard en staat voor een lastige transitie. De beroepsgroep gaat de komende jaren al minder verdienen en dan komt er nu een extra aanpassing? De bestuurder wordt nog eens de nederigste dienaar in de zorg.' Van der Heijden vult aan dat de verschillen tussen bestuurders en hun medewerkers steeds kleiner worden. 'De laagste schalen van het loongebouw van bestuurders komen onder de hoogste cao-schalen van andere functionarissen te liggen. In een groot aantal instellingen zullen functionarissen die in de hoogste cao-schaal zijn ingedeeld, meer verdienen dan de bestuurder. Medisch specialisten zijn uitgezonderd van de WNT 2 waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om medisch specialisten in het zorgbestuur te krijgen.'

Politiek tikt zichzelf op de vingers

Door de snelheid waarmee de politiek de wijzigingen wil invoeren, ontstaat een rommelige situatie inclusief allerlei overlap van rechten, menen de partijen. Buiting: 'Het zou verstandiger zijn als de minister eerst eens alles goed op een rij zet. Nu wordt er eerst een plan gemaakt, vervolgens mogen wij daar op reageren. Maar dat is de verkeerde volgorde. We worden al vastgezet in een oplossingsrichting. Bovendien is de eerste WNT pas ingevoerd. De inkt is net droog en er komt alweer een nieuwe aanpassing. De politiek heeft zelf de hoogte van de bezoldiging bepaald en nu alweer een aanpassing? Ze tikken hiermee zichzelf op de vingers.'

Werkgeverschap

De regering mag alleen ingrijpen in de particuliere lonen in uitzonderlijke situaties, stelt Van der Heijden. Hij vindt het opmerkelijk dat de overheid nu toch ingrijpt. 'De omstandigheden zijn sinds WNT 1 niet veranderd en er zijn geen argumenten geleverd die een nieuwe ingreep rechtvaardigen. Uit nader onderzoek zal eerst moeten blijken welke specifieke redenen tot deze hernieuwde afwijking van de hoofdregel nopen.' Hij vindt dat de voorgestelde aanpassingen zorgen dat het vertrouwen in de overheid afneemt. 'Er bestaat zoiets als goed werkgeverschap', stelt Buiting. 'Zonder overleg wordt de bezoldiging verlaagd naar 100 procent van een ministersalaris. Stel je eens voor dat zoiets in een andere sector gebeurt. Dan ontstaat er grote onenigheid. De overheid stelt zich op deze manier op als onbetrouwbare "werkgever".'

Gedegen onderbouwing mist

Van der Heijden vindt dat het voorstel een gedegen onderbouwing ontbeert. 'Nu de regering nog zeer onlangs een dergelijke ingreep heeft gedaan (WNT 1), en de omstandigheden sindsdien niet zijn veranderd, zijn er geen argumenten geleverd die een nieuwe ingreep rechtvaardigen.' Hij noemt het onverklaarbaar dat zorgverzekeraars als private ondernemingen worden beschouwd, terwijl zij wel het publiek belang dienen. 'De private zorginstellingen dienen hetzelfde publieke belang. Toch vallen bestuurders van zorginstellingen onder een ander regime van de WNT. Dit ontbreken van logica in het "systeem" moet beter doordacht en beargumenteerd worden. Anders is het willekeur', aldus Van der Heijden.

Verzoek tot onderzoek

In een brief aan minister Plasterk vraagt de NVZD hem een aantal zaken te onderzoeken. Allereerst wil de NVZD een duidelijke visie op wat de term "semipubliek" betekent in de praktijk van het zorgbestuur. Ook de effecten van de WNT 2 op de doorgroei naar bestuurlijke functies binnen de zorg en de effecten op het aantrekken van bekwame bestuurders, onder wie medisch specialisten, moet onderzocht worden. Verder mist de NVZD de onderbouwing waarom gekozen wordt voor een ministersalaris als aanvaardbaar maximum. Tot slot is de NVZD benieuwd waarom de overheid alweer wil afwijken van WNT 1.

7 reacties

 • ppep

  Krokodillentranen. De mening van deze meneer is helemaal niet relevant.

 • Boers

  Moeten zorgbestuurders niet gewoon onder de cao vallen? Desnoods met een extra schaal er bovenop. Dan is er ook geen gedoe meer over hun inkomen. Maar als ze onder de cao vallen, zijn ze natuurlijk gebonden aan de schrale loonsverhoging die ze afspreken voor hun eigen personeel en dat is natuurlijk te weinig voor ze. Zorgbestuurders hebben zelf riante afspraken voor hunzelf geregeld en daar is nu kritiek op. Verschil tussen zorgpersoneel en zorgbestuurder is alleen maar toegenomen.

 • paultjeb

  Het kan beter is mooi geschreven

 • het kan beter

  'de bestuurder als nederigste dienaar in de zorg'' Is te zot om deze groep zo te kwalificeren. Het is goed dat de inkomens van de bestuurders in de zorg worden aangepakt.
  Een directeur in de zorg is slechts een naar binnen gekeerde leider in huis die alleen kan functioneren met goed personeel omringt. 1 ton bruto inkomen is al overbetaald, omdat deze bestuurders veelal ongeschoold personeel is, tenzij dat een arts leiding geeft aan de organisatie. Voor het overige is er veel fun onder de bestuurders in de zorg aan het werk.

 • Huub

  het is misschien goed te bedenken dat dit betekent dat ook de vergoedingen van de leden van de RvT weer verminderen (naar 5% van nieuwe maxima), en dat in een tijd van toenemende risico s en aansprakelijkheden voor die leden. Wie is straks nog bereid toezichthouder te worden?

 • Peekie53

  De Top in CAO ligt rond de € 115.000,00.is nog lang geen € 152.000,00 , het ministersalaris. Middenmanagement zit zeker niet in die topschalen van de CAO's, dus onzin wat Bert schrijft. Het gaat nu wel erg snel en WNT 1 moet beter uitgewerkt, maar uiteindelijk prima om naar de 100% toe te werken. Ook bij zorgverzekeraars. Die hebben een nutsfunctie en ook hier moet de overheid bepalend zijn.

 • Bert D

  Volkomen onzinnig dat verzekeraars en artsen uitgezonderd worden. Ridicuul dat het middenmanagement straks meer verdient dan de bestuurder. Typerend voor het paniekvoetbal dat dit kabinet, en deze minister voorop, momenteel speelt.
  Eerst maar eens de WNT1 goed uitwerken. Het zal blijken dat het daarmee al heel lastig gaat worden om goede bestuurders te krijgen. Bij het invoeren van WNT2 wordt dat vrijwel onmogelijk: welke manager zou in vredesnaam bestuurder willen worden om dan minder te gaan verdienen en meer verantwoordelijkheden te krijgen?

Of registreer u om te kunnen reageren.