Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Accountants geven audit alert voor cure

Veel jaarrekeningen van ziekenhuizen zullen dit jaar geen goedkeuring krijgen van een accountant. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een audit alert uitgebracht omdat er te veel onzekerheid is over de bepaling van de juiste omzetten.
Accountants geven audit alert voor cure
Foto: ANP Koen Suyk

De audit alert heeft alleen betrekking op medisch specialistische zorg en raakt overwegend ziekenhuizen en universitaire medische centra. Als over meer dan tien procent van de omzet onduidelijkheid is, kan een accountant een goedkeuring met beperking afgeven of zelfs de hele jaarrekening afkeuren. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Als ziekenhuizen geen goedgekeurde jaarrekening hebben, voldoen ze niet meer aan de voorwaarden die banken stellen voor kredietverlening. Banken kunnen dan alle kredieten intrekken, opnieuw onderhandelen over de voorwaarden en hogere rentetarieven eisen.

Audit alert

De NBA kondigde de Audit Alert al begin februari aan, omdat de nadere verduidelijking die het ministerie van VWS had gegeven over registratie- en declaratienormen in de ogen van de accountants niet voldoende was. De brief van VWS gaat volgens hen vooral over de toekomst en helpt niet bij de jaarrekeningen 2013. Nader overleg de afgelopen weken heeft niet het gewenste resultaat gehad.

Twijfels over omzet

Ook vorig jaar waren er al relatief veel jaarrekeningen met beperking. Die gingen met name over twijfels rond omzetbepalingen van het onderhanden zijnde werk. De onzekerheden werden toen nog voor een groot deel gedempt door de overgangsregelingen en gegarandeerde omzetten door aanneemsommen. Veel jaarrekeningen vielen toen nog binnen de toegelaten onzekerheidsmarges, stelt de NBA.

Onduidelijkheid rond declareren

Maar dat is dit jaar anders. De overgangsregeling dempt veel minder. En er is nieuwe onzekerheid ontstaan rond correct declareren. De regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn zo onduidelijk dat dit ziekenhuizen en zorgverzekeraars ruimte laat voor verschillende interpretaties over wat wel en niet mag. De NZa heeft in de loop van 2013 nadere uitleg gegeven en op 21 februari alles nog eens vastgelegd in een nota over 'Toelichting regelgeving medisch specialistische zorg'. Die zijn met terugwerkende kracht geldig. Volgens de accountants stelt dat ziekenhuizen voor een vrijwel onmogelijke opgave. 'Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere duidingen is in veel gevallen onmogelijk omdat de interne organisatie hierop niet was ingericht en/of data-analyse achteraf niet altijd mogelijk is.'

Boete Antonius Ziekenhuis

Bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein bleek onlangs dat dit kan leiden tot forse bijstelling van de financiële resultaten. Het ziekenhuis kreeg een boete van 2,5 miljoen euro en onderhandelt met zorgverzekeraars over terugbetaling van 25 miljoen euro te veel gedeclareerde facturen. Zeker één op de vijf ziekenhuizen vreest met een soortgelijke problematiek te maken te krijgen. Ziekenhuizen kunnen volgens de accountants niet gefundeerd inschatten hoeveel geld er is gemoeid met foutief declareren en accountants kunnen dat dus ook niet controleren.

Vangnetregelingen

Een andere bron van onzekerheid vormen de zogeheten transitiebedragen. In 2012 kregen ziekenhuizen hun omzetverlies door de overgang naar prestatiebekostiging nog voor 95 procent gecompenseerd. Over 2013 is die compensatie nog maar zeventig procent. Ziekenhuizen claimen over 2012 circa 300 miljoen euro voor deze vangnetregeling. Of ze dat geld ook daadwerkelijk krijgen is nog maar de vraag, want de compensatieregeling is overtekend.

Of registreer u om te kunnen reageren.