Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Achmea verwacht forse afname solvabiliteit door overheveling AWBZ

De overheveling van delen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 januari 2015 zal naar verwachting leiden tot een afname van de solvabiliteit van Achmea van tussen de 10 en 15 procentpunt. Dat zeiden bestuursvoorzitter Willem van Duin en CFO Huub Arendse van het verzekeringsconcern gisteren tijdens de persconferentie over de jaarcijfers.
Achmea verwacht forse afname solvabiliteit door overheveling AWBZ
Foto: ANP Lex van Lieshout

'Het daadwerkelijke effect van de overheveling blijft onbekend', vertelt Arendse. 'Maar we gaan ervan uit dat het effect van de overheveling volgend jaar rond de 1 miljard euro ligt. Dat zal gepaard gaan met een daling van de solvabiliteit die we met de nu opgebouwde solvabiliteit goed kunnen opvangen. Normaal gesproken zou je dit opvangen met de premie-inkomsten, maar dat kan in dit geval niet.'

Bestuursvoorzitter

Van Duin licht toe: 'Wij bereiden ons zo goed mogelijk voor op de herziening van de langdurige zorg, zoals deze door het huidige kabinet wordt doorgevoerd. De grootste verandering voor Achmea per 1 januari 2015 is de overgang van de wijkverpleging naar de Zvw. Hier is voor Achmea een bedrag van ongeveer één miljard euro aan zorg mee gemoeid. Een belangrijk punt van aandacht is dat het risicovereveningssysteem op dit moment nog kwalitatief onvoldoende is om de wijkverpleging al volledig risicodragend door verzekeraars te laten uitvoeren. Een andere punt van aandacht is de landelijke besparing van ongeveer 400 miljoen euro die van het huidige kabinet in 2015 op de wijkverpleging moet worden gedaan en het ontbreken van voldoende sturingsinstrumenten voor verzekeraars om dat te realiseren. Samen met gemeenten zorgen we voor een goede overdracht van taken van de AWBZ naar de Wmo en voorkomen we dat inwoners tussen wal en schip vallen. Ondertussen blijft Achmea voor de overheid de afgeslankte AWBZ inkopen ter grootte van een bedrag van 5,1 miljard euro voor ongeveer 5,4 miljoen inwoners in de tien Achmea zorgkantoorregio's.'

Bijeenkomst

Op de persbijeenkomst werd verder ingegaan op het resultaat van het concern over 2013. Het operationeel resultaat was 142 miljoen euro, de solvabiliteit steeg naar 217 procent.

6 reacties

 • benno12

  Achmea dankt haar winsten ook door lekker te korten op bv de langdurige meerzorg voor gehandicapten.
  Gevolg dat er nog minder tijd is voor goede zorg.
  Basiszorg is niet meer mogelijk zeker niet in instellingen.
  Daar is toch al fors op personeel gekort.
  Dank alle zorgkantoren die korten hebben opgevat als kortwieken.
  Arme mensen met een beperking

 • Rob

  Anhjansen heeft gelijk. Achmea zorg heeft een topjaar achter rug en heeft de bijzonder goede resultaten van 2012 verder weten te verbeteren.

  De daling in solvabiliteit is grotendeels onzin omdat Achmea geen risico loopt over de overgehevelde zorg. Zonder stijging van het risico is er ook geen noodzaak tot een stijging van het risicodragend vermogen.

  Voor het geval u aan deze lezing twijfelt adviseer ik om DNB (de relevante toezichthouder) te vragen naar de interpretatie van de regels.

  Kortom, Achmea gefeliciteerd met deze uitzonderlijke prestatie!

 • JohnJ

  Een beetje minder solvabiliteit is prima! De solvabiliteit van zorgverzekeraars is 250 - 300% dat is al belachelijk hoog. Die van hun leveranciers, de ziekenhuizen is 10 - 30%. Zorgverzekeraars: ga gewoon zorg inkopen van het veel te hoog opgelopen, en inmiddels maatschappelijk onverantwoorde, vermogen.

 • anhjansen

  Lees het halfjaarverslag van Achmea zelf en stel vast dat de beleggingsopbrengsten van de opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 1.6 miljard euro bedragen. 3.2 miljard euro per jaar.
  Verder wordt er ontzettend veel geschoven met posten om toch op een verlies uit te komen. Solvabiliteit daalt van 195% naar 185%? Dat gaat dus wel meevallen gezien de beleggingen. 11 miljard euro in NL Staatsobligaties! Hoe solvabel wil je het hebben? Creatief boekhouden is aan financiële instellingen welbesteed. 1 miljard euro investeren in de wijkverpleging is in de ogen van een schadeverzekeraar verhoging van de schadelast; dat kan beter worden belegd. Laat die S1 wijkverpleging maar een eindje fietsen. Dan valt die S2 binnen de raming. Functionele omschrijving van de te leveren zorg zal ook meehelpen in de kostenbeheersing. ZN heeft het netjes beschreven.

 • benno12

  Achmea kort overigens ook stevig op de zorg voor gehandicapten met alle gevolgen van dien.
  Dit staat nog los van de wmo korting door gemeenten
  Kortom is het misschien niet beter dat er een
  einde komt aan het winst maken in de zorg
  gaat ten koste vd kwaliteit en cliënten.

 • De Vogelvrije Huisarts

  Dan nog is het idioot dat de solvabiliteit werd verhoogd met geld dat voor de cure dient te worden ingezet.

Of registreer u om te kunnen reageren.