Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Elisabeth-TweeSteden bewijst ongelijk NZa

Voor het tweede jaar op rij blijft de prijsstijging van het fusieziekenhuis Elisabeth-TweeSteden ver onder het landelijk gemiddelde. Daarmee bewijst het ziekenhuis volgens bestuurder Bart Berden het ongelijk van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die verwacht dat door de fusie de prijzen juist gaan stijgen.
Elisabeth-TweeSteden bewijst ongelijk NZa

De NZa verraste in april met het bericht dat zes van de dertien fusies van ziekenhuizen nooit hadden mogen plaatsvinden. De autoriteit noemde hierbij het Elisabeth Ziekenhuis-TweeSteden in Tilburg. De zorgautoriteit berekende aan de hand van simulaties dat de prijzen tenminste 28 procent zouden kunnen toenemen bij het ziekenhuis.

Berekeningen

Nieuwe cijfers bewijzen het tegendeel, zegt bestuursvoorzitter Bart Berden. 'We hebben onze accountant de cijfers laten doorreken en de prijstoename ten opzichte van 2014 is slechts 0,2 procent. Dat is veel minder dan het gemiddelde in de markt (1,15 procent) en veel minder dan de simulatie van de NZa. Ten opzichte van peiljaar 2012 zijn onze tarieven slechts met 2,65 procent gestegen terwijl het landelijk gemiddelde in dezelfde periode 6,34 procent bedroeg.'

NZa

Het ziekenhuis deed de berekeningen in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als disciplineopdracht bij de fusie. 'Onze berekeningen zijn in dit kader ook voorgelegd aan de NZa en die heeft de berekeningen goed gekeurd. Ik vind het belangrijk dat we dit nu ook naar buiten communiceren.'

Quick wins

Volgens de bestuurder is de lage kostengroei gerealiseerd door een scherpe focus op besparing. 'We hebben efficiencywinst behaald door onder meer de verpleegafdelingen neurologie en cardiologie op één locatie te centreren. We hebben minder managers in dienst bij communicatie en crisisbeheer en binnenkort gaat de raad van bestuur van vier naar drie bestuurders.'

De efficiencywinst bestaat zeker niet alleen uit 'quick wins'. 'We zullen ook op langere termijn onder het afgesproken plafond blijven en niet enkel in de eerste jaren na de fusie weten te krimpen. Dat zal een uitdaging blijven want we investeren ook flink in kwaliteitsverbetering. Zo kost het samenbrengen van moeder- en kindzorg op een locatie veel geld en moeten we eerder dan verwacht over op een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), wat ook veel gaat kosten. Een deel van die kosten is al verdisconteerd in de berekeningen van onze accountant richting NZa en ACM. Voor een ander deel nog niet. Maar het bewijs dat onze fusie de tarieven niet opdrijft is geleverd.'

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier.

Of registreer u om te kunnen reageren.