Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

WNT-2 ongeschikt voor topbestuurder

De eerste uitzondering op de WNT-2 is al direct een feit. Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, mag het maximale bestuurdersinkomen per 2016 overschrijden. Dat blijkt uit een brief die minister Plasterk naar de Kamer heeft gestuurd.
Minister Plasterk
Minister Plasterk - Foto: BZK

De raad van toezicht van het UMC Utrecht vroeg de ministers Schippers en Plasterk of er een uitzondering gemaakt kon worden voor de aanstelling van Schneider als bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis. Het toezicht wilde een uitzondering omdat tijdens de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter geen gekwalificeerde medische specialist beschikbaar bleek voor de invulling van de functie van voorzitter raad van bestuur binnen de WNT-2. Het umcu zocht nadrukkelijk naar een medisch specialist van topniveau met wetenschappelijke kwalificaties en bestuurlijke ervaring in een academische context. De ministers zijn akkoord gegaan waardoor Schneider 'in aanmerking blijft komen voor het bezoldigingsmaximum zoals dat geldt voor 2015', ofwel de WNT-1.

Minder aantrekkelijk

De uitzondering voor Schneider is in lijn met een uitspraak die headhunter Klaus Schmitt deze week op Zorgvisie deed. Hij merkt dat de constante verlaging van topinkomens ervoor zorgt dat er minder gekwalificeerde bestuurders beschikbaar zijn op de markt. De doorstroming van zittende bestuurders stagneert en jonge bestuurders worden weggekaapt door het bedrijfsleven.

WNT-2: tussen de 98.000 en 179.000 euro

Per 1 januari 2016 gaat de WNT-2 gelden voor de zorgsector. Hoeveel een topfunctionaris in de zorg binnen deze wet mag verdienen, hangt af van drie criteria op instellingsniveau. In totaal zijn er vijf klassen met bijbehorende bezoldigingsmaxima, oplopend van 98.000 tot maximaal 179.000 euro. De indeling is gemaakt door VWS in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Hoe de sectornormen er in detail uitzien, wordt deze maand bekendgemaakt in de Staatscourant.

Drie criteria

De hoogte van het inkomen van een topfunctionaris in de zorg, hangt na de invoering van de WNT-2 af van de volgende drie criteria.

1) Kennisintensiteit: Hoe kennisintensief zijn de primaire processen binnen de desbetreffende zorginstelling?

2) Factoren die de complexiteit verhogen: Daarbij gaat het zowel om extra financieringsstromen als extra opleidingstaken van een zorgorganisatie.

3) Omzet.

Evaluatie WNT-1

In de zorg wordt veel gevraagd om een evaluatie van WNT-1. Plasterk schrijft in de brief dat de evaluatie er eindelijk aankomt. Onafhankelijke onderzoeksbureaus hebben onderzoeken uitgevoerd en de rapporten zijn zo goed als afgerond. Plasterk belooft dat hij de resultaten na behandeling in de ministerraad in de loop van de maand december 2015 zal toesturen.

Kritiek op WNT-2

Plasterk heeft zich niet geliefd gemaakt met de WNT-2. Diverse partijen in de zorg hebben stevige kritiek geuit op de wet. Adviesbureau ADB Interim stelt in een onderzoeksrapport dat zorginstellingen zich steeds meer als bedrijven moeten gedragen, maar dat de beloning daar onvoldoende bij past. De NVZD, brancheorganisatie van zorgdirecteuren, weigerde zelfs mee te werken aan de WNT-2. Zij vindt dat de WNT2 het inkomen van de zorgdirecteuren veel te veel omlaag brengt. Ook vindt de NVZD dat de WNT-1 eerst voldoende geëvalueerd moet worden alvorens een tweede variant in te voeren. In het dossier Topinkomens op Zorgvisie staan alle berichten over de wet.

Van WNT naar WNT-2

De eerste WNT verscheen in 2013 en regelde dat topfunctionarissen in de zorg een maximale bezoldiging konden ontvangen van 230.474 euro (130 procent van een ministersalaris). De WNT-2 geldt in principe sinds 1 januari 2015, maar omdat de zorgsector werkt met een loongebouw geldt de norm pas per 1 januari 2016. Vanaf dat moment geldt de norm van 179.000 euro (100 procent van een ministersalaris). Voor alle zittende topfunctionarissen geldt een overgangsregeling waarmee zij hun huidige inkomen binnen enkele jaren afbouwen tot zij voldoen aan de WNT-2.

Gerelateerde tags

10 reacties

 • jhbos

  Blijkbaar wil de overheid meer vrouwen aan de top :-) want Femke de Vries (AFM - voorheen DNB) ging Margriet Schneiders al voor. Ook voor Femke de Vries was er al "in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad" afgeweken van de maximale WNT norm.

 • laserknife

  Kwartje van Kok, Zalmnorm ( dat is inmiddels 500.000 bij de staatsbank ABN), Balkenende norm ( wat verdiend die inmiddels ). van Boxtel bij Menzis.... Politici regelen het altijd uitstekend voor zichzelf.

  Laten we eerst eens afspreken bij wet dat er een verbod komt voor politici om ooit bij een bank of zorg schadeverzekeraar te gaan werken!

 • olafwijman

  Plasterk zet hiermee de deur voor alle rupjesnooitgenoeg weer wijd open

 • does

  Arm Nederland. Er wordt nu al afgeweken van wetten die nog niet eens in werking getreden zijn.

 • Simon de Waal

  Zullen we een winterhulpactie starten en de opbrengsten van het Glazen huis voortaan voor altijd naar de topbestuurders in de zorg storten? Ik kan er niet meer tegen zulke hartverscheurende ellende te moeten lezen. Als we allemaal solidair zijn kunnen we er nog een aantal van een gruwelijke hongerdood redden,geeft allen!

 • WUF

  Jammer dat er nog steeds een grote groep medemensen is voor wie voldoening uit mooi werk onvoldoende een rol speelt en dat ze blijkbaar pas voldoening voelen bij 6x modaal netto! Een groot deel van onze medemensen halen op lange na niet eens 1x modaal.

 • ziekmakend

  179.000 euro topbestuurder in loondienst dat lijkt mij een gigantisch salaris. Menig vrijgevestigde specilaiste haalt dir bedrag niet eens meer als bruto omzet door alle budget beperkingen door zorgverzekeraars hiertoe gestimuleerd door ons moderne triokartel: minister nza zv. Zijn dat dan kneuzen?
  Neen dat zijn de oprecht gemotiveerden!!

 • olafwijman

  Schneider, Plasterk en Schippers mogen zich diep schamen!

  'De eerste uitzondering op de WNT-2 is al direct een feit. Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, mag het maximale bestuurdersinkomen per 2016 overschrijden. Dat blijkt uit een brief die minister Plasterk naar de Kamer heeft gestuurd.

  De raad van toezicht van het UMC Utrecht vroeg de ministers Schippers en Plasterk of er een uitzondering gemaakt kon worden voor de aanstelling van Schneider als bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis'.

 • Esther Nieuwenhuizen , Novire

  Hoewel politici zich na een ambtsperiode in de politiek ook wel laten wegkopen zijn er nog steeds tallozen die jaren in de kamer werken voor het 'schijntje' van WNT-2 of minder. En zijn dat kneuzen? Volgens mij kiezen deze mensen, getalenteerd en al voor een maatschappelijke missie, zoals ook in de sector onderwijs en zorg. Overigens wordt nogal eens vergeten dat private ondernemingen ook een stap terug doen in tijden van crisis (daar geldt de commerciele correctie). En in de zorg zien we het omgekeerde effect; instellingen verliezen (om allerlei soms ook legitieme redenen) terrein en bestuurders gaan meer verdienen of komen hier voor op...

 • Raoul Trentelman

  Onbehoorlijk bestuur van Plasterk enerzijds en een zeker gebrek aan 'reflectief maatschappelijk vermogen' van Schneider anderzijds. Ik kan er niets anders van maken. De overheid 'buigt' voor argumenten die buiten het wettelijk kader van de WNT liggen, waarmee zij mogelijk zelfs een (juridisch?) precedent heeft gecreëerd voor andere uitzonderingen. Wat mij betreft een goede aanleiding om de gehele WNT overboord te gooien en met spoed in te zetten op een verantwoorde regeling waarbij het kader voor salariëring weer daar ligt waar zij behoort; bij de Raden van Toezicht, mogelijk daarin geconsulteerd door de OR en cliëntenraden!.

Of registreer u om te kunnen reageren.