Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Van Rijn gaat teugels gemeenten aanhalen’

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS doet er goed aan om de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning verplicht op te leggen aan gemeenten. Dat zal de Transitiecommissie sociaal domein volgende week adviseren.
Doekle Terpstra, © Foto: Ivo Geskus
Doekle Terpstra, © Foto: Ivo Geskus

De Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning is dit jaar opgesteld onder aanvoering van oud-CNV-bestuurder Doekle Terpstra, lid van de Transitiecommissie sociaal domein. De code, waarin de aangesloten partijen beloven de kwaliteit van de thuiszorg op peil te houden, is niet dwingend opgelegd. Terpstra, keynote op het Zorgvisie-congres 'Bestuurlijke transitie' op 1 december, vertelt dat inmiddels 70 van de 393 gemeenten zich vrijwillig hebben aangesloten bij de code. Die gemeenten zullen bij het vaststellen van hun Wmo-tarieven de Cao verpleging en verzorging hanteren. Een groot deel van de gemeenten doet dat niet, waardoor zorgaanbieders tegen tarieven moeten werken die onder de kostprijs liggen. Dat is één van de oorzaken van de problemen waar thuiszorgaanbieder TSN mee worstelt.

Thuiszorg vliegt uit de bocht

Terpstra gaat volgende week, namens de Transitiecommissie sociaal domein, Van Rijn adviseren om de code dwingend op te leggen aan gemeenten. 'We zien dat het bij de thuiszorg gierend uit de klauwen loopt. We zien een race naar de bottom. Partijen maken onverantwoorde keuzes die ten koste gaan van de werkgelegenheid. De maatschappelijke prijs die de samenleving betaalt is te hoog. Ik kan mij goed voorstellen dat de staatssecretaris de teugels ten opzichte van het lokaal bestuur gaat aantrekken.'

'Shake out' is onvermijdelijk

Dat de thuiszorg te maken krijgt met een 'shake out' is volgens Terpstra onvermijdelijk vanwege de politieke keuze om de huishoudelijke hulp over te hevelen naar gemeenten. Maar hij verwacht dat er nieuwe bedrijven zullen ontstaan die dienstverlening aan huis bieden. 'Het verlies aan werkgelegenheid is doodzonde, want die nieuwe bedrijven hebben de mensen die nu hun baan verliezen hard nodig.'

Instellingsbelang te veel leidend

Terpsta vindt dat bestuurders van thuiszorgaanbieders best wat vaker kritisch in de spiegel kunnen kijken. Ze laten zich in zijn optiek te veel leiden door het institutionele belang. 'Ik heb zelf gezien bij InHolland (waar Terpstra puinruimer was, red.) wat er gebeurt als bestuurders hun instelling te veel als doel op zich beschouwen. Thuiszorgbestuurders moeten leren om vanuit hun publieke taak te redeneren en de belangen van hun eigen instelling loslaten.'

 

In het Kamerdebat op 2 december over de Wmo zei Van Rijn dat hij de code niet nu al gaat invoeren, maar eerst onderzoek wil en het bestuurlijk overleg met de VNG wil afwachten. Binnenkort volgt nog een artikel op deze website over het Zorgvisie-congres met bijdragen van onder meer Jan Rotmans, Tim Robbe, Anne-Mei Thé, Klaas Mulder en Illya Soffer. In het novembernummer van Zorgvisie staat een groot interview met Terpstra over de transitie langdurige zorg.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Eén reactie

  • c.ulrich@heliomare.nl

    "Thuiszorgbestuurders moeten leren om vanuit hun publieke taak te redeneren en de belangen van hun eigen instelling loslaten."
    Mooie en lovenswaardige uitspraak van de heer Terpstra, maar hoe ziet hij dit voor zich? Elke bestuurder zal toch primair de continuïteit van zijn organisatie nastreven.

Of registreer u om te kunnen reageren.