Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VUmc en AMC mogen fuseren

De fusie tussen het VU medisch centrum en het Academisch Medisch Centrum, beide in Amsterdam, is een fase verder. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de aanvraag van partijen goedgekeurd. AMC en VUmc kunnen hun fusieplannen nu voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt.
handjesfotolia.jpg
Foto: Fotolia

De fusie heeft een lange aanloop gehad, AMC en VUmc maakten al in 2011 plannen om nauwer te gaan samenwerken. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de NZa hebben beide universitair medische centra hun plannen voor de komende jaren verder uitgewerkt.

Oordeel
De NZa is van oordeel dat de betrokken partijen hun personeel, cliënten en overige stakeholders zorgvuldig hebben betrokken bij de voorbereiding van de fusie. Daarnaast brengt de voorgenomen fusie de cruciale zorg aan patiënten niet in gevaar. De NZa toetst bij fusies in de zorg of de besluitvorming goed is verlopen. Dat is een procedurele toets, de NZa beoordeelt niet de inhoud van de fusieplannen. Ook gaat zij na of door de fusie de cruciale zorg die instellingen leveren mogelijk in gevaar komt. Het is nu aan de ACM om een uitspraak te doen over de gevolgen van de fusie voor de concurrentie.

Dossier concentratie en netwerken
Concentreren of alleen verder? Voor die vraag staan veel zorginstellingen in deze onzekere tijden.

Of registreer u om te kunnen reageren.