Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Verzekeraars en zorgaanbieders twisten over wijkverpleging

Budgetoverschrijdingen bij de wijkverpleging leiden tot conflicten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Niet alle cliënten kunnen naar de aanbieder die ze uitkiezen. Dat blijkt uit een onderzoek van brancheorganisatie ActiZ.
wijkverpleging_SpringerFachmedien450.jpg
Zorgverzekeraars beperken keuzevrijheid van cliënten. - Foto: Fachmedien

Het budget voor wijkverpleging wordt mogelijk met 180 miljoen euro overschreden. Dat blijkt uit de enquête die ActiZ afgelopen zomer heeft gedaan onder haar leden. Van de 163 zorgorganisaties die meededen aan het onderzoek geeft 86 procent aan dat het budget aan het einde van het jaar met 17 procent te overschrijden.

Keuzevrijheid in de knel
De overschrijdingen vallen mogelijk lager uit, omdat zorgverzekeraars hebben laten weten bij te zullen contracteren. Maar niet alle zorgverzekeraars doen dat. En ook niet alle zorgorganisaties krijgen extra budget. Daarnaast eisen sommige verzekeraars dat zorgaanbieders een deel van de extra zorg voor eigen rekening nemen. ActiZ trok hierover al aan de bel in augustus. Sommige zorgverzekeraars sturen cliënten door naar andere aanbieders die nog wel budget over hebben. ‘Dat staat op gespannen voet met de keuzevrijheid. Wij vinden dat het budget de cliënt moet volgen. Het kan niet zo zijn dat de verzekeraar dit voor verzekerden bepaalt’, zegt een woordvoerder van ActiZ. Sommige zorgaanbieders zien geen andere optie dan het instellen van een cliëntstop.

Te krap budget voor wijkverpleging
Verzekeraars leggen zorgaanbieders een te krap budget op. Dat is volgens 39 procent van de zorgorganisaties de belangrijkste oorzaak van de overschrijding. Daarnaast zegt 20 procent dat er niet alleen steeds meer ouderen wijkverpleging nodig hebben, maar dat er ook steeds meer thuiswonende ouderen zijn met complexe problemen. Volgens 16 procent is het landelijk kader voor wijkverpleging te krap. De rijksoverheid boekte bij de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet een structurele bezuiniging in van 500 miljoen euro. Vorig jaar werd daar op het laatste moment 100 miljoen euro vanaf gehaald.

Verschillen per verzekeraar
Uit het onderzoek blijkt verder dat er verschillen zijn in de omvang van de overschrijdingen per verzekeraar. Voor alle verzekeraars geldt dat minimaal 56 procent van de respondenten niet denkt uit te komen met het budget. Het aantal zorgorganisaties dat een overschrijding verwacht is het hoogste bij CZ (73 procent) en Menzis (71 procent), maar de andere twee grote verzekeraars, Zilveren Kruis en VGZ wijken daar met 67 procent niet veel vanaf. Spectaculairder is de hoogte van de te verwachten overschrijding. Bij Zilveren Kruis, Menzis en CZ verwacht circa de helft van de aanbieders een ruim 20 procent meer uit te geven dan is afgesproken. Bij VGZ bedraagt dat percentage 23 procent.

Driekwart verwacht financiële problemen
Driekwart van de 163 zorgorganisaties verwacht financiële problemen omdat ze ook nog last hebben van de bezuinigingen in de Wmo en de strengere indicatiestelling in de Wlz. Twintig procent voorziet de komende periode continuïteitsproblemen. De overige instellingen geven wel aan dat de situatie van permanente overschrijdingen op de lange termijn ongezond zijn. Bijna de helft van instellingen denkt dat de continuïteit van zorg in de wijkverpleging de komende maanden in het geding zal zijn. Als verzekeraars niet alsnog meer geld beschikbaar stellen, verwachten ze niet te ontkomen aan cliëntenstops.

Thuiszorg
Nieuws, achtergronden en opinie over de thuiszorg. Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De artikelen gaan over verpleging, verzorging en huishoudelijke hulpen, vaak in combinatie met de zorghervorming.
>> Lees het dossier

Eén reactie

  • K.W. Koppen

    Geld is belangrijker dan mensen. Iedere keer weer.

Of registreer u om te kunnen reageren.