Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Budget wijkverpleging is alweer op’

Zorgaanbieder BrabantZorg is al door het hele budget voor wijkverpleging 2017 heen. Nieuwe cliënten moeten vanaf 1 juni de rekening mogelijk zelf betalen.
Wijkverpleging-Fotolia_450.jpg
Foto: Fotolia

BrabantZorg, een grote aanbieder van ouderenzorg in Den Bosch en omgeving, schat het tekort op de wijkverpleging voor 2017 in op 3 miljoen euro. Daarmee dreigt een overschrijding van het budget, dat is afgesproken met de zorgverzekeraars, met 15 à 20 procent. Ook vorig jaar trok BrabantZorg, dat aan ruim 2300 mensen wijkverpleging levert, aan de bel. Toen hebben verzekeraars aan het einde van het jaar deels bijgepast, waardoor het tekort beperkt bleef tot drie ton.

Doorleverplicht

De kern van het probleem is volgens Adrie van Osch, lid raad van bestuur van BrabantZorg, dat verzekeraars een te laag zorgplafond vaststellen en tegelijkertijd willen dat zorgaanbieders zorg blijven leveren als dat wordt overschreden, zonder daarvoor te betalen. ‘Het zou toch normaal moeten zijn dat rekeningen worden betaald. Maar pas na het hele jaar doorpraten waren verzekeraars daartoe deels bereid. Terwijl het wel om zorg gaat die gewoon is geleverd.’

Zorgverzekeraar verlaagt budgetplafond

Dat de problemen zich dit jaar zo vroeg aandienen, komt doordat BrabantZorg voor de contracten voor 2017 heeft geweigerd om een zogeheten ‘ongeclausuleerde doorleverplicht’ af te sluiten. Daarmee eisen verzekeraars dat zorgaanbieders nieuwe cliënten accepteren, terwijl ze daar geen vergoeding voor krijgen. ‘Daar tekenen wij niet voor. We hebben ons principieel opgesteld. We vinden dat verzekeraars voldoende geld moeten reserveren voor wijkverpleging. Het gevolg is wel dat één verzekeraar ons heeft gestraft met een lager budgetplafond.’ BrabantZorg wil niet zeggen om welke verzekeraar het gaat. De zorgaanbieder heeft afspraken met VGZ en CZ, ieder voor ruim 40 procent van het budget, en met Zilveren Kruis, goed voor 10 procent van het budget.

Wijkverpleging zelf betalen

Vanaf 1 juni gaat BrabantZorg bekendmaken om welke zorgverzekeraar het gaat. Nieuwe cliënten van die verzekeraar worden dan anders benaderd. ‘We gaan ze uitleggen dat ze een rekening krijgen voor wijkverpleging omdat hun verzekeraar niet voldoende zorg heeft ingekocht bij wijkverpleging.’ Cliënten kunnen die rekening indienen bij hun verzekeraar. Of ze die vergoed krijgen hangt af van de polis die ze hebben. Over het algemeen vergoeden zorgverzekeraars driekwart van ongecontracteerde zorg. ‘Ik vind het van den zotte dat verzekeraars tegen hun cliënten zeggen dat ze een deel van de rekening maar uit eigen zak moeten betalen’, zegt Van Osch. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars cliënten doorsturen naar aanbieders die nog wel budget hebben.

Vraag naar wijkverpleging stijgt

Zorgaanbieders van wijkverpleging zien het aantal cliënten jaarlijks licht stijgen. Dat komt door de stijging van het aantal ouderen en de afbouw van verzorgingshuizen. Steeds meer ouderen wonen langer thuis en doen een beroep op wijkverpleging als ze zorg nodig hebben. Daarnaast proberen ziekenhuizen de ligduur van patiënten te verkorten, wat ook leidt tot meer vraag naar wijkverpleging. Jaarlijks botsen zorgaanbieders en verzekeraars over de inkoop van wijkverpleging. In 2016 is het macrobudget voor wijkverpleging uiteindelijk niet overschreden. Volgens Van Osch laten verzekeraars geld op de plank liggen. ‘Ze kopen niet voldoende in en laten cliënten voor de rekening opdraaien.’

Wijkverpleging is verlieslatend

Dat BrabantZorg niet alleen staat, blijkt uit een onderzoek dat brancheorganisatie ActiZ vorige week heeft gepubliceerd. Zorgaanbieders vinden dat verzekeraars niet voldoende zorg inkopen en tegen te lage tarieven. Uit de enquête onder de eigen leden blijkt dat tarieven voor wijkverpleging elk jaar dalen. Verzekeraars gaan gemiddeld 8 procent onder het maximale NZa-tarief zitten. Daarmee is de wijkverpleging volgens de aanbieders nauwelijks meer kostendekkend. Er is geen geld om te investeren in het opleiden en het inzetten van hoogopgeleid personeel. Volgens accountantsbureau PwC is vooral het NZa-tarief voor persoonlijke verzorging te laag. Dat zou 15,1 procent onder de kostprijs liggen, terwijl het NZa-tarief voor verpleging juist 14,2 procent te hoog zou zijn. Per saldo schat PwC het verlies op de wijkverpleging op 149 miljoen euro.

Cliëntenraad: onacceptabel

De cliëntenraad van BrabantZorg vindt de gang van zaken onacceptabel, zo valt op te maken uit een verklaring op de website van BrabantZorg: ‘De cliënt is in de veronderstelling dat, wanneer de zorgaanbieder van voorkeur gecontracteerd is door de eigen zorgverzekeraar, hij het hele jaar een beroep kan doen op de zorg van deze zorgaanbieder en deze zorg ook wordt vergoed. De cliënt komt helaas bedrogen uit. De contractering tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar geeft de cliënt dus geen zekerheid in volledige kostenvergoeding van de wijkverpleging. Sorry, beste nieuwe klant, vorige maand werden de kosten voor wijkverpleging nog wel volledig vergoed, vanaf deze maand is het geld dat wij van u zorgverzekeraar ontvangen voor 2017 op en moet u zelf een deel betalen. Dit is toch onacceptabele situatie!’, aldus Thecla Bos, voorzitter centrale cliëntenraad BrabantZorg.

Thuiszorg
Nieuws, achtergronden en opinie over de thuiszorg. >> Bekijk het dossier

Eén reactie

  • Joppe

    Jammer dat verzekeraars hun plicht nog steeds bij aanbieders en hun verzekerden neerleggen. In geen enkele markt is sprake van wel leveren en niet betalen

Of registreer u om te kunnen reageren.