Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Wijkverpleging staat financieel onder water’

Het gaat financieel gezien slecht met de wijkverpleging. De gecontracteerde tarieven staan voor het derde jaar op rij onder druk en veel partijen kunnen dat niet meer aan, meldt ActiZ op basis van eigen onderzoek.
Financieel-Fotolia-400.jpg
Foto: Fotolia

‘Je ziet de stress in de sector’, zegt Rob Stam, ActiZ-bestuurslid en bestuurder bij wijkverplegingsorganisatie Thebe. Hij doelt daarmee vooral op de stress die wordt veroorzaakt door financiën. Uit de jaarlijkse rapportage Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 blijkt dat de zorgorganisaties voor het derde jaar op rij te maken krijgen met tarief- en volumekortingen. ‘De overgang van de AWBZ naar de Wlz is voor onze sector eigenlijk heel goed gegaan. Veel partijen hebben in zorgvuldig overleg zorg afgebouwd en nieuwe doelgroepen, zoals mensen uit de ggz en gehandicaptensector die in de wijk zijn komen wonen, probleemloos geabsorbeerd. Je zou zeggen: daar wordt de wijkverpleging voor beloond. Maar nee hoor, veel collega’s staan financieel onder water.’

Financieel onder water
De prijs die betaald wordt voor wijkverpleging daalt, ook voor 2017. Dit blijkt uit de rapportage: 61 procent van de zorgorganisaties kreeg te maken met tariefkortingen voor dit jaar. Gemiddeld ging er 9 procent van het tarief af. Daarbij liet 68 procent weten niet uit de voeten te kunnen met het afgesproken tarief, omdat ze niet kunnen investeren in het opleiden van personeel en het inzetten van hoger opgeleid personeel. Ook gaf 92 procent van de zorgorganisaties aan dat cao-effecten niet kunnen worden opgevangen met de tarieven die zijn afgesproken. Zo kunnen ze de stijgende loonkosten vanwege de herwaardering van de functie van wijkverpleegkundige niet opvangen. ‘Het afbouwen van de zorg zit vooral in de minder complexe zorg. Je kunt mensen zelf leren hoe ze steunkousen aan moeten doen, om maar iets te noemen. Maar voor wondverzorging heb je wel een hogeropgeleide professional nodig. Of voor het verzorgen van de nieuwe doelgroepen die de wijk in zijn geslopen’, zegt Stam. ‘Veel partijen willen wel investeren in hoger personeel of in het opleiden van personeel, maar dat kost geld en daarvoor moet wat betaald wordt, omhoog. Je ziet dat verzekeraars precies de andere kant op bewegen. De NZa stelt maximumtarieven vast en de verzekeraars gaan daaronder zitten. Zo gaat er elk jaar wat tarief af.’

Tarieven funest voor wijkverpleging
Dat zorgorganisaties dit jaar met gemiddeld 9 procent tariefkortingen te maken kregen, noemt Stam ‘funest’ voor de sector. ‘Onlangs sprak ik met een collega die zei: ik trek de stekker eruit, want het lukt niet meer met deze tarieven. Daarnaast sprak ik een grote partij die op omvallen staat. Ik zie zorgorganisaties die op instorten staan. En dat merk je terug in de stress in de sector. Er is ook een personeelsbeweging gaande van mensen die zeggen: ik heb een wereldbaan, maar ik kan het niet aan. Voor deze tarieven moeten ze zoveel zorg leveren, de druk is voor hen te hoog. Terwijl we ervoor zouden moeten zorgen dat het een aantrekkelijke baan wordt.’

Oplossingen voor de wijkverpleging
Voor wijkverpleging moet een eerlijke prijs betaald worden volgens ActiZ en daarom moet ook het macrokader naar boven worden bijgesteld. In 2025 zullen door de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen 30 procent meer mensen gebruikmaken van wijkverpleging dan nu, berekende ActiZ. ‘Verzekeraars moeten ook meebewegen, anders hebben we er niks aan.’ Een klein positief punt is dat de zorginkoop van 2017 voor wat betreft de communicatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter verliep dan voorgaande jaren. ‘Ik denk dat zorgverzekeraars nog wat te wachten staat. Als het personeelstekort namelijk blijft oplopen, ontstaat er schaarste. Dan gaat er een verschuiving plaatsvinden en gaan zorgaanbieders zelf uitkiezen met welke verzekeraars ze in zee willen, in plaats van andersom. Op dit moment zijn we landelijk in overleg met alle betrokken partijen en hopen op een structurele oplossing. Wijkverpleging is immers een essentieel onderdeel van ons zorgstelsel. Als dit niet goed loopt, dan heeft dit een nadelig effect op alle andere sectoren, zoals ziekenhuizen en huisartsen.’

Dossier zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

Eén reactie

  • J.S. Koops - Korbee

    De zakelijkheid in de zorg Is doorgeschoten en wordt langzaam maar zeker rampzalig.
    Oude mensen beleven het steeds vaker als " ze zien oude mensen liever onder de groene zoden, dan kosten ze geen geld".
    Het is verschrikkelijk om dit te moeten ervaren als zorgverlener en als dochter/mantelzorgers.

Of registreer u om te kunnen reageren.