Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘HIMSS 7 is voor ons geen plafond’

Radboudumc heeft de hoogste award gekregen voor het gebruik van data en informatietechnologie in de patiëntenzorg. ‘Daar zijn we trots op, maar onze ambitie gaat veel verder’, zegt Ronald Petru, kinderarts, intensivist en Chief Medical Information Officer in het Radboudumc.
‘HIMSS 7 is voor ons geen plafond’

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het Radboudumc de Stage 7 van het EMR Adoption Model bereikt van HIMSS. Het is de hoogste erkenning voor het gebruik van data- en informatietechnologie in een ziekenhuis. Radboudumc kreeg met name een pluim voor de medicatiecontrole en de klinische beslisondersteuning.

Inzicht

Nog geen jaar terug bereikte het Radboudumc Stage 6; dat was vijf maanden na de implementatie van epd/zis Epic. 'Inmiddels zijn de systemen en gebruikers veel meer naar elkaar toegegroeid', vertelt Petru. 'De processen waren vorig jaar al op orde, maar nu kunnen we echt laten zien hoe ermee wordt gewerkt. Ons medicatieproces wordt van voorschrijven tot aan toedienen gecontroleerd via barcodes. Al deze stappen worden gemonitord waardoor we afwijkingen zien en waarom deze plaatsvinden. Zo kunnen we continu verbeteringen doorvoeren in het systeem.' Op diezelfde manier worden ook andere processen gemeten, zoals pijnscores of ondervoedingsscores. Het gaat er volgens Petru om dat zorgverleners en afdelingsmanagers nu zelf zien wat er gebeurt. 'Zij zien real-time informatie over hun handelingen en toestand van de patiënten. Ik zie nu bijvoorbeeld hoeveel patiënten een bepaalde koorts hebben gehad, wat de pijnscores van mijn patiënten waren en hoeveel operaties ik heb uitgevoerd. Vergelijk het met autorijden. Je zou het gedrag van een weggebruiker kunnen afmeten aan de boetes die je aan het eind van het jaar ontvangt. Maar met een snelheidsmeter kun je ervoor zorgen dat je altijd de juiste snelheid rijdt. Kwaliteit en veiligheid is een continu proces dat we willen monitoren. Het gevalideerde rapport is de eindverantwoording. We willen er gedurende het hele zorgproces zicht op hebben en zo nodig kunnen bijsturen.'

Beslisondersteuning

De klinische beslisondersteuning helpt zorgpersoneel bij het maken van keuzes en werd door HIMSS geroemd. Toch vindt Petru de klinische beslisondersteuning zelf nog niet eens zo speciaal. 'Waarschijnlijk zijn we verder dan we zelf denken en verder dan andere ziekenhuizen.' De ondersteuning geeft gebruikers aanvullende informatie tijdens een proces. Wanneer patiënten andere voeding voorgeschreven krijgen, laat het systeem zien wat de nieuwe voeding betekent voor meetwaardes als eiwitten, vetten en zouten van een patiënt. 'Zo zien zorgverleners direct wat de verandering betekent voor een patiënt. We proberen daarbij de juiste balans te vinden zodat mensen niet overspoeld worden met informatie. De ondersteuning is nog lang niet uitontwikkeld, maar de erkenning geeft aan dat we op de goede weg zijn. We kunnen hier nog zoveel meer mee.'

Kracht van automatisering

Ook de medewerkers zien alle voordelen steeds meer. In het Radboudumc was vorig jaar nog een afstand tussen de medewerkers en systemen. Vooral artsen en verpleegkundigen moesten informatie invullen in de systemen, maar zagen daar niet direct de voordelen van. 'Dat  verandert inmiddels', legt Petru uit. 'Er heerst meer rust in het ziekenhuis en medewerkers nemen steeds vaker het initiatief om de zorg te verbeteren op basis van data waarbij de patiënt centraal staat. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de HIMSS-award niet over ict gaat, maar over de verbetering van processen en gebruikers in staat stellen om op hoog niveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg die zij leveren.'

Plafond

Hoger dan Stage 7 gaat het EMRAM-model van HIMSS niet, toch is het plafond nog niet bereikt voor het Radboudumc. 'We zijn nog lang niet waar we willen zijn. De award laat zien dat we goed op weg zijn. In de toekomst willen we bijvoorbeeld het patiëntportaal verbeteren en nog interactiever maken of patiënten contact laten leggen met experts buiten ons ziekenhuis.' Daarnaast is het Radboudumc bezig met een JCI-traject waar de toetsing van in 2016 plaats moet vinden. 'Er is een grote overlap tussen de awards van HIMSS en JCI. HIMSS wil vooral geen onderbrekingen in het systeem, goede informatiestromen en een centrale database. JCI richt zich meer op de processen. Beide richten zich op goed gebruik van informatie maar het accent ligt net even anders. 'Uiteindelijk zijn deze methodes enkel metingen om te zien hoe goed en efficiënt de zorg is die wij leveren aan onze patiënten.'

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • HansterBrake

    Essentie is mi dat je geen systemen vergelijkt, zoals zorgorganisaties, bedrijven en adviseurs maar al te vaak graag doen. Je beoordeelt de mate en kwaliteit van gebruik van ICT door de betreffende zorgorganisatie. De volgende stap is dat je ook aantoont wat het effect daarvan is op kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van zorg vanuit de organisatie bezien (want die implementeert dit) of zelfs vanuit de cliënt (in zijn zorgnetwerk) bezien. Presteert het ziekenhuis nu beter dan andere?

    Overigens, in Europa zijn drie Level 7 ziekenhuizen. Één met EPIC en ook één met Soarian (Hamburg) Laat Soarian - ik hoop dat het een etiket is op dezelfde bits&bytes - nu net stopgezet zijn door Groningen en Rotterdam. Stellen we weer eens vast dat het niet ligt aan de bits&bytes?

    Nb. HIMSS is HIMSS en geen HIMMS (titel)

Of registreer u om te kunnen reageren.