Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vertraging voor nieuw pgb-systeem

Het nieuwe systeem voor de uitkering van het persoonsgebonden budget (pgb) zal niet, zoals de afspraak was, op 1 januari 2018 live gaan. Besloten is dat er begin 2018 voor gemeenten vooralsnog niets verandert en de betaling via het huidige systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijft lopen. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
klokfotolia400.jpg

De VNG schrijft op haar website: ‘Het ministerie van VWS, de SVB, zorgkantoren en gemeenten hebben geleerd van de invoering van het Trekkingsrecht in 2015 en onderzoeken daarom hoe de invoering van het nieuwe systeem in de loop van 2018 stapsgewijs kan plaatsvinden, zodat voldoende tijd kan worden genomen voor een goede en beheerste invoering. Dit betekent voor gemeenten dat er begin 2018 voor hen nog niets verandert en de jaarovergang net als vorig jaar via de SVB zal gaan verlopen.’

Teleurstelling
Aline Molenaar van belangenvereniging Per Saldo voor pgb-houders is teleurgesteld over het uitstel. ‘We hoopten natuurlijk dat 1 januari alles volgens plan zou draaien. Ik hoop nu dat in ieder geval het cliëntenportaal wél gewoon in januari live kan gaan. Dan kan de achterkant desnoods nog draaien via het oude systeem van de SVB maar is de voorkant nieuw. Zo kunnen budgethouders ten minste volgend jaar wél gebruikmaken van het nieuwe portaal, dat veel gebruiksvriendelijker is. Bovendien hopen we dat de vertraging alleen voor gemeenten geldt en dus voor de Wmo en de Jeugdwet, maar niet voor de Wlz en de zorgkantoren. Uiteraard zijn we het eens met de constatering dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat en we alles moeten doen om de ellende van de invoering van het Trekkingsrecht in 2015 te voorkomen.’ 

Pgb-portaal Wlz
Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat desgevraagd weten dat ernaar wordt gestreefd het pgb-portaal in de Wlz in 2018 te lanceren. 'Voor de voorkant is het zeker dat het portaal in 2018 live gaat. Over het precieze moment waarop dat volgend jaar gaat gebeuren, is nog geen definitief akkoord gesloten. Over de achterkant van het systeem is nog niets bekend. Wij spreken in ieder geval niet over een vertraging.'

Bouw nieuw pgb-systeem
De VNG schrijft dat op dit moment door alle betrokken partijen wordt meegewerkt aan de bouw van het nieuwe pgb-systeem: ‘Onder de voorwaarde dat een zorgvuldige invoering kan worden gerealiseerd, streven ketenpartijen ernaar om begin 2018 het nieuwe pgb-systeem te laten werken. Met dit systeem worden budgethouders ondersteund in het voeren van eigen regie over hun zorgbudget, doordat controles zoveel als mogelijk worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd.’

Touwtrekken
Over de bouw van het nieuwe portaal en welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn, is begin dit jaar nog veel bestuurlijk getouwtrek geweest. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wilde zelf een pgb-portaal inrichten maar daar waren de gemeenten het niet mee eens. Die vonden de SVB nog steeds de beste optie. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de knoop doorgehakt en de bouw voor het financiële gedeelte bij de SVB belegd en voor het gebruikersgedeelte bij verzekeraar DSW.

Dossier Persoonsgebonden budget
Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn diverse soorten pgb’s. De uitbetaling ervan verloopt via de Sociale Verzekeringsbank.

Of registreer u om te kunnen reageren.