Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Verzekeraars zullen zorg afwentelen op gemeenten’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat verzekeraars een deel van de hulpbehoevende burgers zullen afwentelen op gemeenten. Dat schrijft de VNG in een brief aan haar leden over het nieuwe wetsvoorstel voor de Wmo. Aanstaande vrijdag stemmen de leden van de VNG of ze dit wetsvoorstel accepteren.
‘Verzekeraars zullen zorg afwentelen op gemeenten’

Nieuwe informatie over de manier waarop persoonlijke verzorging in 2015 naar de verzekeraars wordt overgeheveld, is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het verkeerde keelgat geschoten. De vereniging was al boos over het kabinetsbesluit dat verzorging naar de zorgverzekeringswet gaat in plaats van naar de Wmo. Tot overmaat van ramp blijkt nu ook de uitwerking van dit besluit zeer nadelig te zijn voor gemeenten. Het gaat met name om de bepaling in het wetsvoorstel dat verzorging voor 95 procent door de verzekeraars uitgevoerd zal worden en vijf procent door de gemeenten gedaan zal worden. Directievoorzitter Jantine Kriens van de vereniging schrijft hierover: 'Zorgverzekeraars kunnen kiezen sommige mensen niet te bedienen die gemeenten dan opeens zouden moeten helpen. Welke mensen dat zou treffen, is volstrekt onduidelijk. Dit is vragen om uitvoeringsproblemen waar inwoners de dupe van worden. Dat is onacceptabel voor gemeenten.'

Compensatiebeginsel

Bovendien worden gemeenten volgens Kriens in het nieuwe wetsvoorstel beperkt in hun inkoopvrijheid. De gemeenten krijgen immers ontoereikend budget en de bezuinigingen op begeleiding en de huishoudelijke hulp wegen ook zwaar. Ten slotte is ook de term 'compensatie' weer terug in de nieuwe Wmo. 'Dat terwijl de afspraak met de staatssecretaris was om juist de referentie aan het huidige compensatiebeginsel en bijbehorende jurisprudentie te vermijden.' Het compensatiebeginsel houdt in dat gemeenten verplicht zijn iedere burger die er om vraagt in de Wmo te 'compenseren'.

Peiling

Uit een informele peiling van de VNG onder haar leden blijkt  dat 68 procent van de deelnemers voor het starten is  van heronderhandelingen met het Rijk over compenserende maatregelen. Volgens de peiling classificeren gemeenten de koerswijziging van het kabinet met termen als 'onbetrouwbare overheidspartner' en 'onbehoorlijk bestuur'.  Dat zou betekenen dat de Algemene Ledenvergadering aanstaande vrijdag hoogstwaarschijnlijk tegen het accepteren van het wetsvoorstel zal stemmen.

8 reacties

 • Mondigeclient

  Al deze reactie's zijn 1 grote gotspe van mensen die echt niet weten waar ze over praten!!!!
  Ik ben gen cliënt nog patiënt of iemand met een lchamelijke handicap, ik ben in eerste plaats BURGER van de gemeente waarin ik woon! Daarom is het en weeffout van de bovenste plank om V en V niet in de WMO onder te brengen maar onder de zorgverzkeringwet!
  Het is te hopen dat deze 'weeffout' op tijd en goed herstelt kan worden; zodat wij de 'kwetsbare'burgers krijgen waar we recht op hebben, namelijk eigen regie!!!!!

 • Joris Goedbloed

  En de verwarring wordt groter en groter, terwijl de zorgvrager de dupe is, van deze verschrikkelijke staatssecretaris, die beter bij het pensioenfonds had kunnen blijven. Daar kon hij minder kwaad!

 • Antoinette Vietsch

  Tot nu toe hebben slechts gemeenten de voorzieningen van de Welstandswet na de invoering van de WMO door de AWBZ laten betalen. Dus het is niet onlogisch dat ze vrezen dat gemeenten voor deze zaken van de voormalig Welstandswet geen extra geld gaat krijgen.
  Voor patiënten/cliënten geldt dat bij vergoeding via de zorgverzekering sprake is van een recht. Bij gemeenten is slechts sprake van een gunst. Een gunst waarvan de kosten afgewogen worden door de plaatselijke gemeenteraad tegen andere kosten. Het is dus niet verbazend dat patiënten/cliënten kiezen voor verzekeraars en gemeenten voor oprekking van hun eigen budget.

 • Loetspaanstra

  Grappig dat de ene onbetrouwbare overheidspartner de ander een onbetrouwbare overheidspartner noemt. En onbehoorlijk bestuur. Toe maar. Blijkbaar gaan de decentralisaties voor hen uitsluitend om geld in invloed. De burger staat er beteuterd naar te kijken, omdat niemand in hem geïnteresseerd blijkt te zijn.
  Maar is is nog hoop. Gemeenten overschatten de kwaliteit van hun relaties met burgers schromelijk. De doorsnee burger in Nederland is echter wars van welke overheid dan ook. Dat zit diep in onze genen verankerd. Burgers zullen zich massaal afwenden van gemeenten en het zelf gaan organiseren in kleinere verbanden waarin niet bezit maar delen het uitgangspunt is. Het voordeel is dat gemeenten flink wat ambtenaren kunnen ontslaan en op die manier hun financiën op orde kunnen brengen. Want dat is de primaire taak en daar slagen ze maar niet in. Als er een categorie is die de gemeenten mag bestempelen als onbetrouwbare overheidspartner, dan zijn dat burgers. Burgers moeten een regelarme overheid afdwingen door zich van hen af te wenden. Zijn we meteen van het dedain van de keukentafelambtenaar af, die iedereen als potverteerder ziet. Het motto van gemeenten is immers: zoek het zelf maar uit burger! Er is nog veel werk te doen, voor burgers!

 • Pipadekloon

  En de gemeente laat het over aan vrijwilligers,buren en mantelzorgers. Rotterdam scenario's liggen voor de hand. Oude mensen worden volop geholpen met pinnen en daarna aan hun lot overgelaten.Voorbeelden te over!

 • Henk

  Misschien moest het belang van de zorgcliënten maar centraal staan in plaats van het belang van de gemeenten.

 • Flint1959

  Lijkt me logisch: iedere 'knip' leidt tot discussies en afwenteling van risico's naar het volgende compartiment. Het lijkt mij dat we blij moeten zijn dat alles wat er aan ons lijf gebeurt in het compartiment van de zorgverzekering zit. Dan hebben we als burgers in een gemeente helderheid wat van ons wordt verwacht: samen het welzijn te vergroten met creatieve en simpele oplossingen. En niet de buurman onder de douche zetten!

 • bezorgde

  De onzekerheid in het land neemt toe, zowel bij de zorgvragers als bij de mensen die het uit moeten voeren. Heldere criteria voor op- en afschalen tussen Wmo en zorgverzekering zijn sowieso nodig. En dan niet zo dat de client dit moet uitprocederen! Gooi daar eerst nog maar eens een duur adviesbureau tegenaan.

Of registreer u om te kunnen reageren.