Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Topklinische ziekenhuizen storten zich op kwaliteit

De topklinische ziekenhuizen (STZ) lanceren een nieuw kwaliteitsprogramma IMAGINE. Ze willen daarmee in drie jaar tijd de ziekenhuiszorg veiliger, beter en goedkoper maken.
Topklinische ziekenhuizen storten zich op kwaliteit

De 28 topklinische ziekenhuizen, verenigd in de STZ, willen het voortouw nemen bij kwaliteitsverbetering. STZ-voorzitter Maarten Rook legt uit dat het initiatief de laatste jaren te veel bij andere partijen heeft gelegen. 'Zorgaanbieders hebben daardoor wel eens het gevoel dat kwaliteitsinitiatieven van de overheid en zorgverzekeraars de laatste jaren te veel van boven worden opgelegd. Wij willen dat kwaliteitsverbetering iets is van medisch specialisten en verpleegkundigen, de mensen in het primaire proces.'

Kwaliteitsverbetering versnellen

Als ziekenhuizen intensiever samenwerken kunnen ze de kwaliteitsverbetering versnellen, stelt Rook. 'Het duurt nu vaak erg lang voordat bewezen effectieve behandelingen breed hun weg vinden in de zorg. Door het systeem van marktwerking zijn ziekenhuizen niet altijd geneigd informatie te delen. Maar basale patiëntveiligheid is niet iets waarop ziekenhuizen behoren te concurreren. Dat kun je aan patiënten niet goed uitleggen. De veiligheid op operatiekamers, de intensive care, de spoedeisende hulp, en bij overdrachten moet overal goed zijn. Door informatie eerder te delen, kunnen bewezen effectieve behandelingen sneller worden opgepakt in de praktijk.'

Speerpunten IMAGINE

Het kwaliteitsprogramma moet leiden tot minder complicaties, minder overdiagnostiek, minder overbehandeling. Speerpunten van het programma worden onder meer het analyseren van incidenten en overleden patiënten, het terugdringen van praktijkvariatie en het tegengaan van verspilling. Het CBO Utrecht, IQ Healthcare Nijmegen en het  Institute for Healthcare Improvement (IHI) in Boston zijn kennispartners. 'Met de IHI kunnen we verbetering versnellen. IHI-mensen zullen naar Nederland komen om te leren van goede voorbeelden in Amerika en mensen van het CBO en IQ Health zullen door de IHI worden getraind.'

Ziekenhuisbrede kwaliteitsverbetering

Het is niet de bedoeling van de STZ om nieuwe registratiesystemen op te zetten. 'Dat doen andere partijen al, zoals DICA en zorgverzekeraar Achmea. Het gaat ons om het verhaal achter de cijfers. De analyse van de oorzaken waarom zaken fout gaan op operatiekamers, de intensive care en bij overdrachten. En hoe kun je ziekenhuisbreed verbeteringen in de werkprocessen doorvoeren.'

Samenwerking

De STZ zoekt nadrukkelijk samenwerking met de kwaliteitsprogramma's van andere partijen, zoals de Orde van Medisch Specialisten, beroepsverenigingen van medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere beroepsgroepen. Ook patiëntengroepen worden betrokken bij de uitvoering. Daarnaast wil de STZ het programma verbreden naar de algemene ziekenhuizen en UMC's. 'Wij hebben 42 procent van de patiënten, de UMC's maar 15 procent. Als we de krachten bundelen, kunnen we meer bereiken.' Waar mogelijk wil de STZ de plannen ook afstemmen met verzekeraars.

Bekostiging

Voor de financiering van het kwaliteitsprogramma rekent de STZ op bijdragen van de overheid en de zorgverzekeraars. Door de kwaliteitsverbeteringen zal het zorgvolume afnemen (minder heropnames, minder complicaties, minder overbehandeling en -diagnostiek) en ontstaat er binnen de financiële kaders van het zorgakkoord ruimte voor investeren in kwaliteit, redeneert de STZ. Zelf stelt de organisatie een ton aan opstartkosten beschikbaar.

5 reacties

 • JW Kuiper

  'STZ-voorzitter Maarten Rook legt uit dat het initiatief de laatste jaren te veel bij andere partijen heeft gelegen.' En dan nu weer een nieuwe partij?
  Begin eens te praten met Raad v Kwaliteit van de Orde waar alle wetenschappelijke verenigingen in zitten. Dat is krachten bundelen en niet weer een nieuwe club creëren met dezelfde insteek.

 • Amiz Delft

  De toevoeging 'top' wekt in deze tijd toenemende argwaan. Het is alleen maar duur: topsalarissen, topposities etc. Waarom hebben die topziekenhuizen al niet veel eerder bereikt dan ze straks pas willen bereiken? Laten ze dat eerst maar waarmaken, dan komen de patienten pas naar die ziekenhuizen. Dit soort taalgebruik en dit soort initiatieven zijn inmiddels toch veel te doorzichtig. Zeker het woord IMAGINE dat er aan gekoppeld wordt. Het lijkt Hans Klok wel.

 • gfdekker

  Als ik het goed begrijp hebben de algemene ziekenhuizen dus meer patienten dan de STZ-ziekenhuizen. En terecht, zij ontwikkelen ook allerlei samenwerkingsverbanden voor kwaliteitsverbeteringen. Goed dat deze groep dus ook wordt uitgenodigd. Hoe? De NVZ wordt niet met name genoemd... De STZ stelt al een bedrag beschikbaar, dat is mooi. Ieder ziekenhuis heeft eigen systemen van kwaliteitsbewaking en ontwikkeling. Wat zou het mooi zijn als alle expertise zou kunnen worden gebundeld. Dat zou de minister toch ook moeten stimuleren...

 • IKKE

  Dit klinkt goed. Er komt weer wat ethiek mee naar boven. Kwaliteit zou weer kwaliteit kunnen gaan betekenen ipv bezuinigen want dat bedoelen alle zorgverzekeraars met kwaliteitseisen: bezuinigen. En dat vergelijken met anderen? Niet echt interessant dat is weer de markt houding. Zorg ervoor dat de zorg kwalitatief goed is blijft zal blijven. dat is op den duur ook het goedkoopste.

 • Rob

  Prima initiatief, maar hoe gaan de STZ ziekenhuizen aantonen dat de kwaliteit daadwerkelijk beter is dan elders?

Of registreer u om te kunnen reageren.