Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Nieuwe Wmo moet gemeenten geruststellen

De wettekst van de nieuwe Wmo moet gemeenten vandaag over de streep trekken om toch akkoord te gaan met de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. Dat zei directeur-generaal langdurige zorg Kees van der Brug gisteren tijdens de presentatie van het RVZ-rapport ‘Gemeentezorg’. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt vandaag een definitief besluit over de vervolgstappen in de transitie.
Nieuwe Wmo moet gemeenten geruststellen

'Uit de ledenraadpleging van de VNG blijken twee dingen', aldus Van der Burg. 'Ten eerste blijkt dat de gemeenten de nieuwe verantwoordelijkheden op zich willen nemen en ten tweede blijkt dat er zorgen zijn over de randvoorwaarden van de uitvoering daarvan. Ik hoop dat we met de nieuwe wettekst die dinsdag naar de Kamer is gestuurd een deel van deze zorgen kunnen wegnemen. En verder wacht ik het standpunt van het bestuur van de VNG af.'

Beloningssysteem gemeenten

De directeur-generaal zei gisteren het idee interessant te vinden om gemeenten te belonen als zij de instroom van klanten richting intramurale instellingen weten te beperken. Hij wil hiervoor kijken naar de rol van zorgverzekeraars en zorgkantoren. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) oppert in haar rapport om voor de financiering van zo'n beloningssysteem de middelen te gebruiken die vrijgekomen zijn voor de wijkverpleging en sociale wijkteams (samen 250 miljoen euro).

Sociale samenhang

Van der Burg ging ook in op het idee om een verdeelmodel voor het Wmo-budget te maken op basis van sociale samenhang in wijken. 'Sociale samenhang is misschien wel een ondergewaardeerd gegeven waarmee we veel kunnen doen. Het zal echter ingewikkeld zijn om dit te meten en de verschillen tegen elkaar af te zetten.'

Eén reactie

  • Zorg

    Gemeente zien het helder

Of registreer u om te kunnen reageren.