Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Persoonsgegevens niet optimaal beschermd in nieuwe Wmo

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp ) heeft kritiek op de wettekst voor de nieuwe Wmo en adviseerde het niet in te dienen. Nu de wettekst toch is aangeboden aan de Tweede Kamer, ligt de bal volgens het college bij de politiek.
Persoonsgegevens niet optimaal beschermd in nieuwe Wmo

In zijn memorie van toelichting gaat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) uitgebreid in op de bezwaren van het Cbp. Sommige Cbp-adviezen wil hij overnemen, maar andere niet. Zo wil hij niet in een Algemene Maatregel van Bestuur vastleggen welke persoonsgegevens precies door welke personen gezien mogen worden. Dat is volgens hem niet uitvoerbaar omdat dit het maatwerk van individuele zorg- en ondersteuningsplannen in de weg zou zitten. 'Het is niet doenlijk een vaste set concrete gegevens voor te schrijven welke mogen worden verwerkt; dat zal per geval kunnen verschillen. De wetgever kan hierbij niet verder gaan dan zo precies mogelijk voor alle situaties vastleggen welke gegevens over wie voor welk doel mogen worden verwerkt.'

Aparte toezichthouder

Van Rijn acht het verder ook niet wenselijk om een aparte toezichthouder aan te wijzen voor de bescherming van de persoonsgegevens. De burger zelf is in de nieuwe wet verantwoordelijk voor de eigen verwerking van persoonsgegevens. Wel neemt het kabinet het advies over om een toets in te bouwen in de wet die moet voorkomen dat gegevens bovenmatig vaak worden gedeeld.

Politiek

Een woordvoerder van het Cbp zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren op de keuzes die het ministerie van VWS maakt in dit dossier. 'Het is onze taak om de wetgever te adviseren. Wat hij vervolgens wel of niet daarvan overneemt is aan hem. Het is niet onze taak om hier commentaar op te leveren. Dat is een rol voor de politiek.'

Gerelateerde tags

6 reacties

 • Zorg

  ik ken gemeente ambtenaren die om je digit vragen.
  Dat heb ik zwart op wit van mensen die zorg nodig hebben.
  ook mee medewerkers maken zich er schuldig aan, zwart op wit.
  Als ambassadeur pgb hoor ik het ook van mensen

 • Zorg

  helemaal mee eens aad
  En vele gemeentes hebben de dossiers niet goed afgesloten.
  Waar krijgen nog formulieren voor zee hebben alles.
  Inbreuk op je prive leven.

 • Zorg

  helemaal mee eens aad
  En vele gemeentes hebben de dossiers niet goed afgesloten.
  Waar krijgen nog formulieren voor zee hebben alles.
  Inbreuk op je prive leven.

 • Aad Cense

  Hier staat dus b.v. , als ik het goed begrijp, eigenlijk dat voortaan je kinderpsychiatrisch dossier bij de gemeente in de digitale la komt liggen.
  Voortaan van iedereen een risicoprofiel, en bij de volgende wet de mogelijkheid preventieve enkelbanden op te leggen; als dat tenminste nog een meerwaarde heeft ten opzichte van de dataverzameling die al aangelegd wordt.
  Wat hadden we ook al weer tegen de DDR?

 • Zorg

  dat gaat rechtzaken opleveren

 • P.J. Visee

  Een financieel goede omgang van de Wmo staat of valt met een persoonlijke benadering en regeling. Dat de kosten van de Wmo uit de hand (dreigen te) lopen heeft te maken met een te algemene regeling en te grote vrijheden voor de aanbieders. Een individuele aanbieding, gedwongen geregeld door de uitvoerders van de Wmo, leidt tot een lastenverlichting van de schatkist, omdat de Wmo dan in zichzelf, goedkoper kan zijn.
  Een computerprogramma dat een dergelijke individuele benadering, ook geanonimiseerd, mogelijk maakt wordt op het moment door Curadomus en een tweetal IT-firma´s ontwikkeld.

Of registreer u om te kunnen reageren.