Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Buurtzorg Nederland wil uitstel Wmo

Grote spelers in het zorgveld waaronder Buurtzorg Nederland, willen uitstel voor de invoering van de nieuwe Wmo in januari. Dat bleek vrijdag tijdens de hoorzitting over de nieuwe wet in de Tweede Kamer. De commissie bereidt zich met de hoorzitting voor op het Kamerdebat aanstaande donderdag met staatssecretaris Van Rijn over de transitie.
Buurtzorg Nederland wil uitstel Wmo

Nelleke Hoogendoorn van de succesvolle zorgaanbieder Buurtzorg Nederland is een van de afgevaardigden die afgelopen vrijdag de Vaste Kamercommissie van VWS informeerde over de nieuwe wet. Zoals vrijwel alle aanwezigen is zij het in principe eens met de grondbeginselen van de transitie. Toch vreest zij ongelukken, vooral door de enorme overlegstructuur die aan het ontstaan is rondom de invoering van de nieuwe wet.

Negatief advies

'De ambtelijke drukte die nu losbarst, doet me denken aan de tijden voor het ontstaan van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)', zegt Hoogendoorn. 'Er is toen met veel geld een controleapparaat opgezet dat we nu weer aan het afbreken zijn. Het gaat momenteel ook weer te veel over het systeem en te weinig over de cliënt. Ik denk dat we de tijd moeten nemen om te experimenteren met wat wel gaat werken en wat niet. Ik spreek hierbij dus een negatief advies uit voor de invoering in januari. Zeker met de nieuwe Wet Langdurige Zorg op komst en de nieuwe rol van de zorgverzekeraars voor de Persoonlijke Verzorging wordt het allemaal wel erg veel voor organisaties om in een half jaartje te verhapstukken.'

Onverantwoord

Ook wethouder Paul Blokhuis van gemeente Apeldoorn noemt invoering in 2015 onverantwoord. 'Door al het uitstel en de verschillende wijzigingen in de aanloop naar deze wet is tijd onze vijand geworden. Wij moeten ons nu al prepareren op zorginkoop zonder te weten wie onze cliënten precies zijn. Bovendien is er met de forse kortingen geen ruimte voor een zachte landing. Tot overmaat van ramp houden burgers in het eerste overgangsjaar al hun bestaande rechten uit de AWBZ, terwijl daar helemaal geen geld voor is. Onverantwoord voor gemeenten dus.'

Zorgakkoord

Voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV vraagt zich af waarom gemeenten en zorgaanbieders nu roepen om uitstel terwijl zij vorig jaar het Zorgakkoord hebben getekend. Dit akkoord is immers de basis waarop de nieuwe Wmo is gebouwd. 'U wist al van deze grote kortingen af toen uw koepelbestuurders hun handtekening onder dat akkoord zetten. U kunt nu nog aan de handrem trekken. Want zorg dichtbij organiseren en gelijktijdig de thuiszorg afbreken is een heilloze weg.'

Dannenberg

De aanwezige ondertekenaars van het Zorgakkoord, waaronder Erik Dannenberg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), reageren geïrriteerd op de uitspraken van Van Brenk. Dannenberg: 'Wij wisten bij het ondertekenen van dat akkoord natuurlijk niet dat halverwege de rit Persoonlijke Verzorging ineens naar de verzekeraars zou gaan. We hebben getekend omdat we zowel begeleiding als verzorging wilden uitvoeren en daarmee de benodigde efficiëntie zouden behalen.'

Nee tenzij

De inhoudelijke bezwaren op de nieuwe wet komen van de aanwezige cliëntenorganisaties. Zij wijzen onder andere op het 'nee-tenzij' karakter van de wettekst. Hiermee bedoelen ze het principe in de tekst dat gemeenten pas maatwerk aan burgers hoeven te leveren nadat alle algemene voorzieningen niet blijken te voldoen. 'Zo krijgt de wet voor mensen die een specifieke zorgvraag hebben het karakter van een afvalrace', zegt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. 'Voor een grote groep kan veel geregeld worden aan de keukentafel. Maar als je bijzondere behoeften hebt omdat je een lichtverstandelijke beperking hebt of verslaafd bent, dan wordt zo'n keukentafelgesprek een te nemen horde op weg naar de zorg die je nodig hebt. Pas als de gemeenteambtenaar ervan overtuigd is dat iemand helemaal geen eigen netwerk heeft en bovendien platzak is, zal hij zich genoodzaakt voelen om naar een maatwerkoplossing te zoeken.'

Dossier transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

5 reacties

 • Arjan M

  Jos de Blok weet dat de gemeenten helemaal niets heel laten van de torenhoge uurtarieven die hij gewend is te ontvangen, dus ja hij heeft belangen.

 • wannevandorst

  Ook Jos de Blok heeft belangen. Die wil graag dat de verpleegkundigen een centrale rol gaan spelen, zoals in de nieuwe ZVW komt te staan. Maar in de WMO staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn. Dus wie bepaalt nu straks? Dit is een 'accident waiting to happen'. Met allemaal partijen die tégenover elkaar staan in plaats van samenwerken

 • fred

  Geachte lezer,
  Persoonlijke verzorging en verpleging horen bij elkaar daartoe heeft de staatssecretaris besloten na overleg met de beroepsorganisaties en andere clientenorganisaties.
  Laten we inderdaad een gewenningsperode afspreken ter voorkoming van schrijnende situaties.
  Hulpbehoevenden zolang als mogelijk thuis laten wonen vraagt om een zogenaamde escape-voorziening in de buurt.
  Zijn de thuiszorg en de eerstelijn goed voorbereid op deze verandering?
  Verzorgingshuizen krijgen ook te maken met forse veranderingen.En vergeten we vooral niet de problemen in de Geestelijke Zorg.
  Voor een mogelijke practische aanpak zie www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet.

 • FJJ Conijn

  Ik ben benieuwd of Mona Keijzer dan ook de daad bij het woord voegt, en de (komende) motie die vraagt om uitstel steunt. Of blijft het bij mooie woorden?

 • R. Langeveld

  Jos de Blok for President!!

Of registreer u om te kunnen reageren.