Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Kabinet zet transitie voort

Vorige week reageerden bewindslieden Van Rijn en Plasterk op de bezwaren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen de invoering van de nieuwe Wmo. Hoewel de VNG de toenadering van het kabinet niet geheel toereikend noemt, heeft het er alle schijn van dat de nieuwe Wmo zonder vertraging wordt ingevoerd.
Kabinet zet transitie voort

Het kabinet komt de gemeenten in een aantal zaken tegemoet. Er komt een zogeheten regietafel onder leiding van minister Ronald Plasterk (BZ) en de samenwerking met verzekeraars wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In een gesprek met Zorgvisie noemt Jantine Kriens deze toezeggingen ontoereikend. 'Er is geen concrete beweging op geld gekomen. Wel een goed punt is dat de verplichting in de Zorgverzekeringswet wordt vastgelegd dat verzekeraars moeten samenwerken met zorgaanbieders en gemeenten in de wijkteams. En de toezegging van het Rijk dat ze, eventueel ook financieel, medeverantwoordelijk is voor mogelijke knelpunten tijdens de transitie is prettig, maar niet geheel toereikend.'

Onderhandelingen

Het is echter onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen tussen de regering en het kabinet een nieuwe ronde ingaan. Van Rijn en Plasterk schrijven: 'De inspanningen om begin februari 2014 een gezamenlijk transitieplan gereed te hebben en het wetsvoorstel Wmo 2015 in juli 2014 in het Staatsblad te publiceren, worden met kracht voortgezet.'

Goede basis

Kriens denkt dan ook dat het ondanks de uitdagingen gaat lukken volgend jaar. 'Woensdagavond heb ik samen met onze voorzitter, de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en de staatssecretaris een goed overleg gehad. Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat er een goede basis is om op verder te werken. Weliswaar met enorme uitdagingen om die twee systemen van de Zvw en de Wmo op elkaar aan te sluiten. Dat blijft moeilijk, maar het zal wel moeten gebeuren. Dus we laten als VNG wel de wet doorgaan, maar we blijven ons sterk inzetten voor een zachte landing.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

2 reacties

  • j

    Haastige spoed is zelden of nooit goed!

  • FJJ Conijn

    Een zachte landing is verre, verre van voldoende, als men behoud van zorgkwaliteit als eis stelt. Rapporten/adviezen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, en de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur laten zien dat het kabinetsbeleid inzake ouderenzorg op zijn best gebrekkig is, dat zal resulteren in een afkalving van de ouderenzorg.

    Zeker als men in ogenschouw dat per 1-1-2014 het recht op een plaats in een verzorgingshuis is afgeschaft voor ouderen met een ZZP 3-indicatie. Tezamen met de overheveling per 1-1-2015 geeft dat een enorm stapelingseffect. En dan is het overhevelingsplan ook nog eens gebrekkig.

    Overheveling van de ouderenzorg kan op zich goed uitpakken, maar het zou daarvoor in een significant andere vorm gegoten moeten, met een wezenlijk langer tijdspad en een ander budget. En het ZZP 3-recht dient hersteld te worden, want het is helemaal niet nodig om dat af te schaffen. Zie voor de details http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site).

Of registreer u om te kunnen reageren.