Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zeeuwse ziekenhuizen vliegen elkaar in de haren

ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen begint een polikliniek in het adherentiegebied van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.
Zeeuwse ziekenhuizen vliegen elkaar in de haren
Foto: rechtenvrij

In Middelburg, aan de overkant van de Westerschelde, starten op 1 september polispreekuren voor neurologie, longgeneeskunde en kindergeneeskunde. 'Er zijn vorig jaar 13.000 patiënten van de overkant naar Terneuzen gekomen. Waarom zouden wij dan niet een pand huren en naar hen toegaan?'

Geruzie

Om toekomstige ruzies te voorkomen, was nu juist in 2011 een samenwerkingsconvenant gesloten. Beide ziekenhuizen zouden dichter naar elkaar toe moeten groeien om samen de ziekenhuiszorg in de provincie Zeeland vorm te geven. ZorgSaam ziet het zo: 'Je hebt verschillende gebieden waarop je kunt samenwerken. In de complexe zorg bijvoorbeeld. Op andere terreinen hoef je niet samen te werken en kun je de keuzemogelijkheden voor patiënten vergroten.' ADRZ vindt dat deze werkwijze indruist tegen het convenant: 'Het is gewoon botte concurrentie en dat kan slecht uitpakken voor allebei. Door samen te werken kun je de patiëntenstroom sturen en kunnen we de benodigde volumes halen. Dat is ook wat de provincie wil.'

Dottercentra

De ziekenhuizen onder en boven de Westerschelde liggen al langer met elkaar in de clinch. In 2010 waren beide ziekenhuizen in de markt om een vergunning voor een dottercentrum te krijgen. De vergunning ging naar Terneuzen. Het ADRZ greep mis omdat twee dottercentra voor Zeeland te veel waren en ze dus elk nooit genoeg patiënten zouden kunnen behandelen om kwaliteit te bieden. Ondertussen waren de verhoudingen danig verstoord en betichtte men elkaar over en weer van obstructie. ZorgSaam wilde dat cardiologen uit Goes in Terneuzen kwamen werken, het ADRZ stuurde hartpatiënten liever naar Antwerpen.

Imagoprobleem

Het ADRZ heeft na de fusie tussen ziekenhuizen in Goes en Vlissingen in 2010 nog steeds te kampen met een negatief imago. De woordvoerder erkent: 'Wij hebben te weinig aandacht besteed aan onze organisatie en soms lange wachttijden. Daar hebben we een verbeterprogramma voor opgezet.' Hij ziet wel de aantrekkingskracht van de concurrent: 'Hun geboortecentrum ziet er een stuk mooier uit dan dat van ons.'

Sterke punten

Dit jaar verwacht ZorgSaam 14.000 patiënten uit ADRZ-gebied. Niet een aantal waar het ADRZ wakker van ligt, met een totaal van 380.000 patiënten per jaar, maar het is wel te veel. De woordvoerder van ADRZ begrijpt de keuze van ZorgSaam overigens niet: 'Als ZorgSaam zich nu op onze zwakke punten richtte, maar de beginnen nu juist met die vakgebieden waarop ook wij sterk zijn.' Hij hoopt dat een betere samenwerking de toenemende uitstroom van patiënten naar België kan stoppen. Later deze week praten de ziekenhuizen met elkaar op bestuursniveau over de gerezen problemen.

Concentratie en netwerken

Concentreren of alleen verder? Voor die vraag staan veel zorginstellingen in deze onzekere tijden. Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.