Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn zet interventieteam in bij verpleeghuizen

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS grijpt in bij elf verpleeghuisinstellingen voor ouderen waar de inspectie grote zorgen over heeft. Van Rijn noemt de situatie er ‘onacceptabel’ en wil dat de verpleeghuizen ‘verbeteren of sluiten’.
RijnMartinvan300vws.jpg

Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat een speciaal interventieteam wordt ingezet ‘dat geen enkele maatregel schuwt’. Dit interventieteam is een samenwerking van zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het interventieteam kan vergaande maatregelen nemen, zoals het vervangen van teamleiding, veranderen van teamsamenstelling en het aantrekken van specialistische verpleegkundigen. Maatregelen die nog verder gaan, zijn het vervangen van bestuurders en andere leidinggevenden, een opnamestop of zelfs sluiting van een verpleeghuis.

IGZ: een derde verpleeghuizen kan zorg niet aan
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeert in een rapport over 150 verpleeghuisinstellingen dat een aantal de zorg voor ouderen niet goed aankan. Over elf van de instellingen zijn de zorgen zeer groot. Nog eens 38 verpleeghuizen doen het ook niet goed genoeg en blijven onder scherp toezicht staan van de inspectie.

IGZ: onvoldoende kennis personeel
De Inspectie heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op de 150 verpleeghuizen. Een derde daarvan heeft te weinig oog voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weet zich niet goed te verbeteren. Bijna de helft meldt fouten niet of gebruikt deze informatie niet om de kwaliteit te verbeteren. In bijna 60 van de 150 instellingen voert het verplegend personeel geen tweede controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen. Medewerkers bleken wel erg betrokken en hadden aandacht voor de ouderen. Maar de kennis van het personeel is vaak onvoldoende, bijvoorbeeld over de omgang met dementie. In bijna 40 procent van de verpleeghuisinstellingen werkt het personeel niet volgens de protocollen en richtlijnen.

Zorg steeds complexer
Volgens de Inspectie is de zorg voor de ouderen in verpleeghuizen steeds complexer. Dat komt doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Ze mankeren steeds meer op het moment dat ze naar een verpleeghuis gaan en hebben dus meer en ingewikkelder zorg nodig.

Openbaarheid over resultaten
Van Rijn had de inspectie gevraagd om te rapporteren over waar het niet goed gaat. ‘Onze ouderen verdienen de best mogelijke zorg’, aldus de staatssecretaris. Van Rijn wil ook dat mensen weten hoe goed de verpleeghuiszorg is in hun buurt. ‘Daarom is afgesproken dat vanaf 2017 per locatie openbaar wordt hoe een verpleeghuis presteert.’ (ANP)

2 reacties

 • Gijs

  Hoi Esther ''mooie'' reclame!
  Door de kanteling van AWBZ naar Wmo en het verplicht mensen in hun eigenkracht zetten, waardoor zij langer zelfstandig thuis MOETEN blijven wonen, ontstaat een kwaliteitsprobleem. De cliënten die uiteindelijk opgenomen worden in een verpleeghuis zijn vaker Multi probleem dementerenden. De juiste goede zorg komt nu vooral van de mantelzorgers en vrijwilligers. Met een theoretisch model los je dit niet op! Het moeten vooral de ‘’handen aan het bed’’ zijn die kwaliteit van zorg moeten leveren. Het al jaren terugbrengen van de formatie heeft nu zijn ondergrens bereikt, waardoor veel verpleeghuizen eindelijk terecht door het ijs zakken. De cliënt is leidend en bepalend ……. helaas in de praktijk is dit (nog) niet zo. Over een Model gesproken kom z.s.m. met openbaar register waar alle verpleeghuizen met naam in staan, die geen kwaliteit van zorg leveren. Marktwerking! Waar zijn de cliëntenraden? Waarom laten die zich niet meer zien en horen in de verpleeghuizen!

 • Esther Nieuwenhuizen

  De bevindingen van de IGZ laten zien dat de positie van de klant onvoldoende 'uit te verf' komt vanuit de dagelijkse praktijk en methodiek. Daardoor is de zorg niet navolgbaar en verwordt ze tot een soort van 'liefdedienst' waarbij alles wat de zorgverlener doet 'meegenomen' is; en gaat vaak (onbedoeld) ten koste van de eigenheid van de klant, waardoor er sprake is van een grote inbreuk op iemands persoonlijke leven.

  Bestuurders hebben geen zicht op de inzet en uitkomsten van inhoudelijke zorg (doelrealisatie), want dat belang was er kennelijk onvoldoende.
  De ontwikkelingen zorgen er echter voor dat de inzet, uitkomsten en effecten van de zorg van strategisch belang zijn. Een mooie kans voor bestuurders om de medewerker gericht, en met kennis van zaken te faciliteren.

  Het Improvement Model is een geaccrediteerd kennismodel en het instrumentarium van Novire biedt de medewerker per rol en niveau praktisch houvast om het hele methodische proces op een logische wijze te doorlopen inclusief vereisten IGZ en stakeholders, en men behaalt een persoonlijk certificaat (landelijke registratie); een vervolg op hetgeen op school geleerd is.. Het instrument is prima te koppelen aan het reguliere ECD of kan als totaaloplossing worden ingezet. www.novire.nl

Of registreer u om te kunnen reageren.