Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten zeggen massaal Wmo-contracten op

Ongeveer de helft van de vijftig gemeenten waar Buurtdiensten Nederland actief is, gaat stoppen met de huishoudelijke zorg in de huidige vorm. Jos de Blok: ‘Gemeenten zeggen aan de lopende band contracten op.’
Gemeenten zeggen massaal Wmo-contracten op

Buurtdiensten is het onderdeel van Buurtzorg Nederland dat Wmo-diensten verleent. De organisatie heeft 85 wijkteams die actief zijn in circa vijftig gemeenten. Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, schat dat de helft daarvan stopt met de huishoudelijke zorg. In plaats daarvan gaan ze 'schoonmaakondersteuning' of 'schoonmaakwerk' leveren. Ook constateert hij dat gemeenten die wel doorgaan, fors bezuinigen. Soms is sprake van halvering van tarieven of omzet. 'Van een zachte landing is geen sprake. Gemeenten willen geen geld meer besteden aan huishoudelijke zorg. De gemeente Steenwijkerland gaat zelf een bemiddelingsbureau voor alfahulpen opzetten. Hulpbehoevende burgers moeten die alfahulpen zelf betalen.'

Preventie

Gemeenten realiseren zich onvoldoende wat de gevolgen zullen zijn op de lange termijn, denkt De Blok. 'Mensen vragen niet voor niets om hulp. Dat doen ze vanwege een beperking of omdat ze sociaal geïsoleerd zijn. Wij proberen mensen te helpen om die problemen op te lossen. Daarbij zetten we in op zelfredzaamheid. Soms moet je mensen activeren, zodat ze weer meer zelf gaan doen in hun huishouden. Dat is veel meer dan enkel schoonmaken. Wij zetten echt in op preventie. Daarmee voorkom je dat er op de langere termijn grotere problemen ontstaan. Dat is heel iets anders dan enkel schoonmaak. Gemeenten lijken niet te begrijpen dat een bepaalde aanpak tot bepaalde uitkomsten leidt.'

Veel ontslagen

Het opzeggen van de contracten zal grote personele gevolgen hebben. De Blok brengt die momenteel in kaart. Mogelijk raken honderden van de 1000 Buurtdiensten-medewerkers hun baan kwijtraken. Ook andere landelijk werkende thuiszorgorganisaties, zoals TSN Thuiszorg en Tzorg, hebben te maken met gemeenten die contracten voor huishoudelijke zorg opzeggen, meldt Trouw. TSN Thuiszorg overweegt duizenden banen te schrappen. Werkgeversorganisatie ActiZ maakte onlangs bekend dat er landelijk 55.000 banen in de ouderenzorg zullen verdwijnen. Een groot deel daarvan komt door de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg. Gemeenten krijgen een korting van 40 procent. ActiZ denkt 20.000 mensen toch aan het werk te kunnen houden met dienstencheques. Dat zijn gesubsidieerde coupons waarmee burgers huishoudelijke zorg kunnen inkopen. Voor dit plan ontbreekt vooralsnog politieke steun. De vakbond FNV Abvakabo rekent op 100.000 ontslagen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaat uit van veel lagere schattingen. Hij verwacht 16.000 minder voltijdsbanen in 2015 vergeleken met 2013. Volgens Van Rijn houden de andere schattingen onvoldoende rekening met de Asscher-gelden, waarmee de gevolgen voor de arbeidsmarkt worden verzacht.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

5 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Reactie van #2 Peter de Pagter is wel relevant in deze. Is het uitvoering regulier proces uitvoering WMO contractering of nieuwe tendens? 't Lijkt me dat Buurtzorg niet zomaar een dergelijk bericht de wereld in helpt, maar anderzijds kan ik me opzeggingen op grote schaal zonder vervolg ook niet helemaal voorstellen. Het voorzien in levensonderhoud inclusief zorg voor huishouden wordt vanuit herordening publiek/privaat wordt anders bezien, dat is de trend die ook wordt ingezet. Vanuit andere mindset bezien; ik moet als werkende moeder ook een deel zelf betalen van kinderopvang, en de schoonmaak, waar ik niet aan toe kom, regel ik met mijn huishoudelijke hulp, zoals zoveel werkende ouders dat doen in alle lagen van de samenleving (zorgt meteen ook voor dubbele werkgelegenheid). Een en ander inherent laten zijn met de levensfase is realiteit van het leven. Niet heel raar dat oudere burgers deels ook zelf voorzien (betalen) in zorg voor huishouden/levensonderhoud. Dat is alleszins redelijk; zomaar alles overnemen en voorzien (afgelopen decennia) heeft ook zo z'n schaduwkanten gehad (regie eigen leven). Daar waar afhankelijkheid boven of onder een schaal uitkomt (qua zorgzwaarte, ernst ziekte, broosheid ouderdom en financiën) zouden publieke voorzieningen echter gagarandeerd moeten voorzien. Daar zou geen enkele vrijblijvendheid in moeten zijn (per gemeente hetzelfde!).

 • fred

  Geachte lezer,
  Inderdaad huishoudelijke zorg is meer dan alleen stofzuigen en ramen lappen.
  Ik adviseer de ontslagen medewerkers om zelf in organisatorisch verband op wijkniveau aan de slag te gaan.
  Uw doel is toch dat clienten zolang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen onder prettige omstandigheden.
  Voor meer informatie zie www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet.

 • benno12

  Ik dacht dat de buurtzorg het item was van dit kabinet.
  Dichter bij de burger in de buurt.
  Nu worden die gekort op de thuiszorg hoe geloofwaardig is dit nog.
  heb gehoord en gelezen dat er gemeenten zijn die tot 80% korten.
  en dan dezelfde zorg leveren met kwaliteit.
  DEN HAAG wordt wakker
  gemeenten gaan geld gebruiken om hun begroting rond te krijgen.
  Help dit is het begin van het einde

 • Peter de Pagter

  Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten een nieuwe taak in het kader van de langdurige zorg. Het is niet meer dan logisch dat gemeente bestaande Wmo-contracten per 31 december 2014 opzeggen om nieuwe en aangepaste zorgcontracten aan te gaan. Vanuit de ministeries is aan de gemeenten de 'opdracht' verstrekt om in ieder geval voor 1 augustus 2014 aan te geven welke zorgaanbieders uitgenodigd zullen worden om een offerte uit te brengen voor de zorg na 1 januari 2015. Indien gemeenten uitvoering geven aan die 'opdracht' kunnen de zorgaanbieders die uitgenodigd zijn, bij het UWV geen ontslagvergunning aanvragen voor al het personeel.

 • het kan beter

  Het lag in de verwachting dat interlokale zorgaanbieders naar huis worden gestuurd. Winstgraaiers levert niets op voor de lokale instituten in - wat doe je terug voor de samenleving!

Of registreer u om te kunnen reageren.