Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Accreditatie bestuurders duurt jaren’

Het gaat nog jaren duren voordat alle zorgbestuurders zijn geaccrediteerd. Dat zegt voorzitter Paul van der Heijden van de NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg in een reactie op de plannen van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn om verplichte accreditatie voor zorgbestuurders in te stellen.
‘Accreditatie bestuurders duurt jaren’

'Accrediteren is een tijdrovende aangelegenheid. We kunnen niet volgende maand 800 bestuurders accrediteren. Je hebt een paar jaar nodig. Het tijdspad zullen we in overleg met VWS moeten vaststellen', aldus Van der Heijden. Ook de financiering van de accreditatie moet volgens hem nog aan de orde komen. Hij reageert op de aankondiging van de bewindslieden om de accreditatie van bestuurders en toezichthouders in de zorg verplicht te stellen. Momenteel zijn ongeveer 50 bestuurders op vrijwillige basis geaccrediteerd.

Private organisaties

Van der Heijden zegt 'niet ongelukkig' te zijn met de brief die de bewindslieden naar de Kamer hebben gestuurd. Er komt geen wet om goed bestuur in de zorg te regelen. 'Belangrijk is dat de minister vaststelt dat zorgorganisaties private organisaties zijn die autonoom zijn. Zorginstellingen worden meer tegemoet getreden als organisaties in het bedrijfsleven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders maar dat zie je ook terug in het voornemen om de zorgbrede governancecode verder uit te werken.'

Ingewikkeld

De NVZD-voorzitter heeft kritiek op het plan om cliëntenraden instemmingsrecht te geven bij belangrijke beslissingen. 'Daarmee moet je uitkijken. Besturen moet niet te ingewikkeld worden. Als bestuur zou je straks langs drie geledingen moeten, de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Prima om cliënten en patiënten meer te betrekken bij beleid maar je moet wel kijken bij welke onderwerpen je dit wilt doen.'  Verder gaat hij ervan uit dat de aanwijzingsbevoegdheid van de minister straks beperkt zal blijven tot uitzonderingssituaties.

Zorgbrede governancecode

Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de zorg (NVTZ), is blij dat de minister kiest voor professionalisering en de voornaamste aanbevelingen van de commissie Halsema overneemt. Tegelijk is hij kritisch over de aangekondigde oprichting van een nieuw onafhankelijk orgaan dat de zorgbrede governancecode moet actualiseren en ook normen moet opstellen voor goed bestuur. Het verplicht opnemen van toezichthouders in een toezichthoudersregister noemt hij een 'verlegenheidsoplossing'. 'Er wordt een tweetal instituten opgericht. Meestal leidt dat tot meer bureaucratie.' Verder is hij geen voorstander van een accreditatiesysteem waarbij toezichthouders punten zouden moeten verdienen door cursussen te volgen. 'De accreditatie kun je op allerlei manier inkleuren. Een commissie onder voorzitterschap van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt dat momenteel voor ons. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar het verplichten van een aantal activiteiten naast je vak.'

Governance

In het dossier governance staan artikelen over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties.
Bekijk het dossier

2 reacties

  • het kan beter

    Accrediteren is slecht voorstel als dat tot een mirakel wordt verheven. Allerlei zogenaamde onafhankelijken moeten dan goedkeuring geven. Niemand is onafhankelijk! Niet één bureau ver weg. Niet de cliëntenraad. Niet de ondernemingsraad. Overal zijn linking ping constructies. Beter is - als een bestuurder of lid van de RvT verzaakt dat dan gevangenisstraf erop volgt. Geen boetes, dit werkt niet.Moraal & Fatsoen moet je afdwingen bij bestuurders!

  • Teceer

    waar een onwil is, blijkt altijd weer een omweg te vinden. vooral ons liberale marktmodel blijkt daarbij te floreren.

Of registreer u om te kunnen reageren.