Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Jos de Blok: ‘Geen winstoogmerk voor overname TSN’

Buurtzorg heeft de overname van TSN niet gedaan om winst te maken. ‘We deden het uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, om banen te redden.’
Jos_450.jpg
Jos de Blok: 'Alleen Buurtzorg wilde de rechten van TSN-medewerkers garanderen.'

Het Wob-verzoek van brancheorganisatie BTN, op basis waarvan NRC de overname van TSN reconstrueerde, geeft volgens Buurtzorg-directeur Jos de Blok maar een beperkt beeld van de werkelijkheid. In de maanden voor het faillissement hebben allerlei organisaties intensief contact gehad met het ministerie van VWS over het dreigende faillissement van TSN: TSN zelf, brancheorganisatie BTN, vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘TSN en brancheorganisatie BTN zeiden 6 à 7 euro per uur tekort te komen. Ze wilden in feite miljoenen euro’s staatssteun om TSN overeind te houden. Toen dat overleg spaak liep, hebben wij VWS, VNG en de vakbonden aangeboden om mee te denken over een oplossing.’

Buurtzorg verhoogt lonen oud-TSN'ers
Buurtzorg heeft volgens De Blok vervolgens zelf een plan gemaakt en dat voorgelegd aan de vakbonden, VNG, VWS en de bewindsvoerders. ‘Dit is allemaal heel transparant gegaan. Die voorstellen waren openbaar en die hebben we gepresenteerd aan gemeenten. De essentie daarvan is dat we medewerkers op een andere manier leren werken, waardoor we geen managers nodig hebben en met veel minder overhead toekunnen. Daar moeten we medewerkers wel in trainen. Voor die vernieuwing kunnen we een beroep doen op de innovatiegelden, waarover VWS met VNG en de vakbonden afspraken hadden gemaakt. De bewindvoerders vonden ons plan het beste, omdat wij als enige partij de rechten van de medewerkers overeind wilden houden en de band tussen cliënten en medewerkers wilden handhaven. Dat wilde niemand garanderen. Wij hebben na de overname de lonen zelfs verhoogd. We vinden dat medewerkers minimaal in loonschaal 15 horen.’

Jos de Blok: geen hulp van VWS
TSN raakte in 2015 in grote financiële problemen. Het bedrijf was met 10.000 werknemers en 40.000 cliënten de grootste aanbieder van thuiszorg. Dat VWS nauw betrokken was bij het faillissement, verbaast De Blok niet. ‘VWS voelde zich verantwoordelijk voor het faillissement van TSN. Dat vind ik positief. Bij zo’n proces zijn er vanzelfsprekend veel contacten met het ministerie, VNG en de vakbonden. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Martin van Rijn gevraagd om zich ermee te bemoeien om de maatschappelijke schade zo klein mogelijk te houden. Ik heb de suggesties van VWS om de plannen aan te passen niet ervaren als hulp.’

Niet winst, maar maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ook niet de suggestie van VWS om geen winst te maken? ‘Winst is nooit het doel geweest van Buurtzorg om de failliete boedel van TSN over te nemen. Wij hebben nooit gesproken over winst, alleen over gezonde bedrijfsvoering om te voorkomen dat de organisatie binnen enkele jaren opnieuw failliet zou gaan. Je moet een weerstandsvermogen opbouwen, anders krijg je als zorgaanbieder geen contract. Buurtzorg heeft het volledige financiële risico gedragen voor de overname. Daarvoor hebben we 8 miljoen euro geleend bij de bank en we staan voor 6 miljoen euro garant. Heel veel mensen hebben mij voor gek verklaard, ook binnen Buurtzorg. Waarom zouden wij dat risico nemen? Ik vond dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We wilden de negatieve spiraal van lagere tarieven en lonen doorbreken. Iedereen had dit plan kunnen maken, maar niemand heeft het gedaan.’

BTN wil helderheid over rol overheid
Brancheorganisatie BTN wil inhoudelijk niet reageren op de berichtgeving in NRC, omdat het Wob-verzoek nog loopt. ‘Dat verzoek heeft BTN begin dit jaar gedaan, omdat gemeenten en VWS geheimzinnig deden over het reddingsplan’, zegt BTN-directeur Hans Buijing. ‘Uiteindelijk willen we met dit Wob-verzoek helder krijgen wat een overheid wel en niet mag doen in zo’n situatie.’ BTN heeft ook een klacht ingediend bij de Europese Unie en de marktmeester ACM over vermeende staatssteun. Het Wob-verzoek moet daarvoor ondersteuning geven. BTN verloor een rechtszaak tegen gemeente Enschede. ‘De rechter gaf de gemeente het voordeel van de twijfel, omdat de overheid het algemeen belang dient’, aldus Buijing. BTN is niet in hoger beroep gegaan.

Thuiszorg
Nieuws, achtergronden en opinie over de thuiszorg. Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De artikelen gaan over verpleging, verzorging en huishoudelijke hulpen, vaak in combinatie met de zorghervorming. >Lees het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.