Zorgvisie magazine nr. 5, 2017

  Zvm05 Cover

  In het meinummer van Zorgvisie magazine een interview met Jos Aartsen, de bestuursvoorzitter van het UMCG. Hij waarschuwt de politiek: preventie moet een belangrijk onderdeel worden in het nieuwe regeerakkoord. ‘Bij ongewijzigd beleid loopt het zorgstelsel hopeloos vast.’ Verder in magazine een artikel over Bernhoven, dat de vakgroepen dienend heeft gemaakt aan het zorgmodel, een reportage over de Reigershoeve, en de Focus is gewijd aan hr-beleid.

  Eric Bassant

  Emotie van het verlies

  Hoofdredactioneel commentaar door Eric Bassant.

  Zvm05 Pag9 Indepraktijk

  In de praktijk

  Hoe is het om van zorgverlener ‘opeens’ patiënt te zijn? Hoe ervaar je de zorg als je ‘aan de andere kant’ zit? Herre Kingma heeft verscheidene ervaringen.

  Zvm05 Pag10 13 Interviewjosaartsen

  ‘Preventie als speerpunt’

  Preventie moet een belangrijk onderdeel worden in het nieuwe regeerakkoord. ‘Bij ongewijzigd beleid loopt het zorgstelsel hopeloos vast’, waarschuwt Jos Aartsen.

  Zvm005 Pag15 Terecht Cartoon

  TeRecht

  Juridische adviezen en opinie.

  Zvm05 Pag16 19 Reigershoeve

  ‘Dit is het huis van je moeder’

  In Heemskerk runnen vader en dochter Henk en Dieneke Smit op geheel eigen wijze de Reigershoeve, een woonzorgboerderij voor 27 mensen met dementie.

  Marcel Canoy

  Motherhood and apple pie

  'Wij stellen de patiënt centraal.' Niemand kan ertegen zijn, maar wat betekent het eigenlijk? Marcel Canoy laat zijn licht erover schijnen in zijn column in Zorgvisie magazine.

  Zvm05 Pag22 24 Bernhoven

  Bernhoven op de schop

  Ziekenhuis Bernhoven gooide de organisatie om. De dokters hebben veel meer rust doordat de taken er beter zijn verdeeld.

  Zvm05 Pag26 27 Zorgmanager Van Het Jaar2017

  Zorgmanager van het Jaar 2017

  Hoogtepunt van het congres Professioneel Zorgbestuur in Eneco World in Rotterdam was de bekendmaking van de Zorgmanager van het Jaar.

  Opleiden is het toverwoord

  De arbeidsmarkt in de zorg trekt aan. Bepaalde functies blijven lastig in te vullen. Zorgorganisaties doen hun best al tijdens de opleiding zieltjes te winnen.

  Zvm05 Pag32 33 Jozefoord

  Ruimte voor ontplooiing

  Bestuurder André Groot Bluemink van verpleeghuis Jozefoord gaat met alle medewerkers de hei op, niet alleen met het managementteam. ‘Medewerkers vormen een goudmijn aan ideeën.’

  Prisma

  Mix & Match

  Gehandicaptenzorgorganisatie Prisma zet data in om medewerkers op de juiste plek te krijgen en met de juiste cliënt te matchen. ‘Dit is zowel voor de medewerkers als de cliënten het beste.’

  Zvm05 Pag36 37 Saxenburgh

  ‘Aanpakken en schouders eronder’

  Net als andere zorginstellingen heeft de Saxenburgh Groep moeite de hooggespecialiseerde functies vervuld te krijgen. Maar als medewerkers eenmaal binnen zijn, blijven ze. Het is de combinatie van de mentaliteit van de regio, de voordelen van de organisatie en medewerkers veel kansen bieden.

  Wijzeraad Rubriek

  Een vertrouwensband scheppen

  Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

  Zvm05 Pag40 42 Transitieigz

  Netwerkgovernance vraagt een open debat

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg is al achttien jaar bezig met reorganisaties. Het veld heeft behoefte aan een inspectie die consistent is en niet op de administratie toetst, maar op kwaliteit van zorg en lerend vermogen.

  Zvm05 Pag45 De Innovatie

  Samen beslissen werkt alleen als iedereen meedoet

  Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

  Zvm05 Pag47 Boeken

  Boeken

  In de boekenrubriek een recensie van 'Ziel in de zorg' van trendwatcher Adjiedj Bakas. En Martin van de Ruit, bestuurder van Maasduinen, vertelt welk boek veel indruk op hem heeft gemaakt.

  Zvm005 Pag50 De Maand Van Roel Verheul

  ‘Het draait in de ggz om authenticiteit’

  Terugkijkend op de maand maart sprong het symposium, waarop een ex-patiënt vertelde over haar ervaringen met de zorg eruit voor Roel Verheul, bestuursvoorzitter van de Viersprong.