Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Nieuwe SIGRA wil samenwerking intensiveren

Mark van Dorresteijn
SIGRA is sinds 1 januari 2015 geïntegreerd met regionale samenwerkingsorganisatie voor zorg en ict EZDA. Daarmee zijn nu ook eerstelijnsorganisaties van huisartsen (HKA), apothekers (FBA-SOZA) en huisartsenposten Amsterdam aangesloten bij SIGRA. Directeur Saskia Schalkwijk en Jeroen Straatman, manager ict, Innovatie en e-health, geven uitleg over de plannen van de nieuwe SIGRA.
Grachtenpanden in Amsterdam
Grachtenpanden in Amsterdam - Foto: Wikimedia Commons

Door het samengaan met EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) is SIGRA de eerste regionale samenwerkingsorganisatie waar de thema’s arbeidsmarkt en opleiden, transmurale samenwerking en ict, e-health en innovatie gebundeld zijn binnen één platform. Door de toevoeging van het ict-stuk wordt dit onderwerp vanaf het begin af aan meegenomen in de plannen, vertelt Schalkwijk. ‘Ict is niet een doel op zich, maar juist een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.’ Straatman was vroeger directeur EZDA en geeft aan dat de organisatie moeite had om voldoende aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg. ‘Terwijl we wel de expertise hebben, kwamen we voorheen onvoldoende aan tafel in de zorg om deze onderwerpen te bespreken.’

Regiobreed patiëntportaal

Een belangrijk onderdeel waar SIGRA de komende jaren aan gaat werken is het patiëntenportaal. ‘De burger moet goed geïnformeerd zijn om zijn regierol op te kunnen pakken. Ict, domotica en toegang tot het medische dossier spelen daarbij een belangrijke rol. Elke organisatie is zich daarvan bewust, en denkt na over eigen portalen. maar hoe gaan we die burger toegang geven tot die portalen?’, vraagt Straatman zich af. ‘Iedereen beseft dat we straks niet tien verschillende portals willen hebben, maar ik kan nog niet zeggen dat we volgend jaar één platform hebben in Amsterdam. Die ambitie is gewoon te groot voor Groot Amsterdam om dat zo snel te regelen.’ ‘Het is wel een stip op de horizon’, voegt Schalkwijk toe. ‘We gaan met elkaar zoeken naar de opties. Iedereen denkt nu nog te veel apart na en dat moet bij elkaar gebracht worden. We moeten samen het wiel uitvinden op basis van landelijke standaarden en zorgen dat er straks niet vijf verschillende wielen zijn.’

Agenda opstellen

Met de leden van SIGRA wordt ook een e-healthagenda opgesteld. De e-healthbrief van minister Schippers wordt daarbij leidend. ‘We willen met de bestuurders van onze lidorganisaties werken aan de speerpunten: zelfmanagement, zorg op afstand en toegang tot het medische dossier’, vertelt Straatman. ‘Daarvoor moeten we eerst een regiobrede e-healthvisie opstellen. De leden moeten bepalen hoe we gaan handelen. Dat betekent overigens niet dat we nu stil staan. Enkele organisaties zijn bijvoorbeeld al ver met videocommunicatie en deze best practices delen we weer met andere organisaties. Daarnaast richten we ons op schaalvoordelen door gezamenlijk in te kopen. Dat zorgt er tegelijk voor dat we niet allemaal met eigen software werken.’

Integrale benadering

Op kortere termijn denken Schalkwijk en Straatman de medicatieoverdracht beter te borgen bij de deelnemende organisaties. Daarvoor zijn twee convenanten afgesloten die nog niet door elke zorgorganisatie  zijn ingevoerd. EZDA hielp vooral op praktisch niveau met de invoering terwijl SIGRA zorgde voor de processen en protocollen. De integratie zorgt ervoor dat SIGRA de zorgorganisaties over de volle breedte kan steunen bij de uitvoering van de convenanten. Juist die integrale aanpak is een groot voordeel van de samenwerking. In de oude situatie bestonden verschillende besturen met een aparte agendacyclus. Schalkwijk: ‘We hebben tot nu toe al intensief samengewerkt. Een mooi voorbeeld daarvan is POINT (voor patiëntenoverdracht tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties). Dat hebben we vijf jaar lang gedaan en afwisselend de leiding genomen. Door de samensmelting kunnen we meer van  dit soort resultaten boeken omdat we nu nog beter op elkaar aansluiten.

Innovatie

SIGRA werkt daarnaast samen met partijen buiten de zorg. Als voorbeeld noemt Schalkwijk het initiatief “Innovatie ontketend” waarbij zorgondernemers en zorginstellingen worden gekoppeld om samen te werken aan innovaties. Ook wordt er een digitaal mobiliteitsplatform ingericht. ‘Medewerkers die getroffen worden door een reorganisatie, willen we in Amsterdam zo veel mogelijk behouden voor de arbeidsmarkt. Op deze manier hebben we zicht op welke mensen beschikbaar komen en kunnen medewerkers zelf ook actief zichtbaar maken dat zij op zoek zijn naar werk.’

Tot slot wil SIGRA stappen maken op het gebied van privacy en beveiliging. Dit is niet alleen een ict-onderwerp, vertelt Straatman, ‘het hoort hoog op de bestuurlijke agenda. Ik heb zelf het idee dat we daar nu betere haken voor hebben om dat te doen. Personeel is bijvoorbeeld ook een belangrijke factor. Daar kunnen we nog grote stappen maken.’

SIGRA en EZDA

SIGRA is een regionale samenwerkingsorganisatie in de regio Groot Amsterdam, daar vallen bijvoorbeeld ook Diemen en Amstelveen onder. De organisatie bestaat uit ruim zestig leden waarbinnen zo’n 60.000 mensen medewerkers actief zijn in de volle breedte van de gezondheidszorg. Voorheen vooral tweede- en de derdelijns instellingen en sinds 2015 ook voor eerstelijnsprofessionals. SIGRA werkt daarin intensief samen met de stichting 1ste Lijn Amsterdam.
EZDA is een regionale samenwerkingsorganisatie op ict-gebied. In andere regio’s zijn vergelijkbare organisaties actief zoals stichting GERRIT en RijnmondNet. Sinds begin 2015 zijn de platform en vernieuwende taken geïntegreerd in SIGRA. EZDA heeft ook nog diverse communicatiediensten als de berichtendienst, beveiligde e-mail, beeldenuitwisseling en videoconferencing. Daarvoor blijft de Stichting EZDA bestaan.

1 REACTIE

  1. Geachte,
    Bijzonder zeker ook over dat wiel opnieuw uit vinden en verbinding zoeken, wat is dat toch in Amsterdam – mist Amsterdam nu echt de boot of staat Amsterdam los van Nederland is dit een andere planeet…..?
    Oplossingen en toepassingen zijn er en vele varianten, volgens mij gaat dit om iets anders?
    KJ

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.