Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Overname Ommelander door UMCG stap dichterbij

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft deze week samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een overeenkomst getekend om de OZG als zelfstandige BV bij het UMCG onder te brengen. Verder zijn met zorgverzekeraars Menzis, Achmea en VGZ afspraken gemaakt over de zorginkoop, om het nieuwe gecombineerde ziekenhuis te realiseren.
Overname Ommelander door UMCG stap dichterbij

De medisch specialisten zullen in het nieuwe ziekenhuis overgaan van vrije vestiging naar dienstverband. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over de medefinanciering. Er is overeenstemming over de uitgangspunten hiervoor. Die worden de komende tijd uitgewerkt tot definitieve afspraken. De volgende stap is het vragen van goedkeuring aan de toezichthouders Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Nieuw ziekenhuis

De samenwerking is volgens beiden partijen nodig om de ziekenhuiszorg voor inwoners van Noord- en Oost-Groningen beschikbaar, kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Omdat de OZG niet zelfstandig kan voldoen aan strengere kwaliteitseisen, moeite heeft om voldoende medisch specialisten naar de regio te trekken en een nieuw ziekenhuis niet alleen kan financieren, is deze samenwerking tot stand gekomen.

Nieuwbouw

In december 2013 heeft de gemeente Oldambt een positief besluit genomen over de bouwaanvraag van de OZG voor het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Het gaat om een regionaal ziekenhuis voor niet-complexe medische specialistische basiszorg en niet-complexe spoedzorg. Het nieuwe ziekenhuis komt in de plaats van de locaties in Winschoten en Delfzijl. Het krijgt een 24/7 spoedeisende hulp en OK- en IC-faciliteiten, met daarnaast de polikliniek, diagnostische faciliteiten en 200 bedden voor klinische zorg. Het UMCG krijgt met de samenwerking de mogelijkheid zich juist meer te richten op de kernactiviteit complexe zorg. Voor de basiszorg werkt het UMCG nauw samen met de ziekenhuizen in de regio.

Krimpregio

Door de bevolkingskrimp en de steeds strengere kwaliteitseisen aan medisch specialisten staat de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Noord- en Oost-Groningen al jaren onder druk. In januari 2013 spraken de partijen de intentie uit om vanuit de eigen rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan een oplossing voor het behoud van continuïteit en kwaliteit van medisch specialistische basiszorg voor de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. Centraal daarbij staat de visie ‘Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg waar dat moet’. Dit betekent dat de realisatie van het ziekenhuis goed moet aansluiten bij nieuw te ontwikkelen zorgaanbod in de regio. Bereikbare, toegankelijke en hoogwaardige ziekenhuiszorg in combinatie met een goed systeem van 1,5e lijnszorg is van groot belang in een gebied dat kampt met bevolkingskrimp. In de regio wordt door verschillende partijen gewerkt aan het opzetten van gezondheidscentra verspreid over de regio, waar controle, eenvoudige diagnostiek en specialisten-spreekuren gecombineerd kunnen worden met huisartsenzorg. Zo kunnen onder andere ouderen en chronisch zieken dichterbij huis terecht voor zorg.

Een belangrijke voorwaarde voor medefinanciering door de provincie is dat er voor de provincie geen risico’s verbonden mogen zijn aan deze financiering. De nadere concretisering van de zekerheden vindt de komende tijd plaats. Het financieringsarrangement wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Definitief besluit

Een definitief besluit tot oprichten van de OZG BV kan pas worden genomen nadat de adviesprocedure bij de toezichthouders NZa en ACM met goed gevolg zijn doorlopen. Naast deze externe toetsing is het voornemen tot concentratie nu ter advisering neergelegd bij de medezeggenschapsorganen van beide organisaties.

Concentratie en netwerken

Concentreren of alleen verder? Voor die vraag staan veel zorginstellingen in deze onzekere tijden.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.