Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Enquête vermaatschappelijking

De vermaatschappelijking staat onder druk door verharding van het sociaal klimaat, diffuus overheidsbeleid en dito financiering. Maar zorgaanbieders zien vermaatschappelijking vooral als werk in uitvoering. Dus er is hoop.
Ggz
Verslag Congres

Verslag Congres

‘Mislukken vermaatschappelijking is geen optie ’ De vermaatschappelijking van zorg is mislukt, stelt Frank van Hoof van het Trimbos-instituut. “Cliënten leven vaak in een sociaal isolement, hebben weinig betaald werk en bezigheden buitenshuis.”
Ggz

Corporatie worstelt met Gronings model

Woonzorg Nederland (WNE) kan niet uit de voeten met de huisvestingsregels in Groningen. Als gevolg hiervan ligt de ontwikkeling van een prestigieus project op een voormalige locatie van GGz Groningen in Delfzijl stil.
Ggz

Alliantie voor topklinische ggz in de maak

MAARSSEN - Ggz-aanbieders Altrecht, Lentis en de Parnassia Groep richten een alliantie voor topklinische ggz op. Met de alliantie willen de initiatiefnemers de behandeling van mensen met een zeldzame aandoening waarborgen.
Ggz

Eerste lijn laat psychische problemen liggen

MAARSSEN - Ondanks inspanningen van de overheid worden psychische en sociale problemen nog onvoldoende behandeld binnen de eerste lijn. Huisartsen en maatschappelijk werk verwijzen nog steeds veel naar de ambulante GGZ, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
Ggz

Drie organisaties voor zorg en opvang fuseren

ARNHEM - Drie instellingen op het gebied van verslavingszorg, maatschappelijke opvang en reclassering in Oost-Nederland gaan vanaf dinsdag verder als IrisZorg.
Ggz

Ook psychiaters moeten presteren

AMSTERDAM - Vanaf 1 januari 2008 worden ook psychiaters afgerekend op hun prestaties. Vanaf dat moment worden de criteria voor de effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd en wordt de geneeskundige psychische zorg opgenomen in de zorgverzekeringswet.
Ggz

Eindhovense inrichting bekent zedenzaak

EINDHOVEN - Het orthopedagogisch expertisecentrum Sint Marie in Eindhoven heeft bekend gemaakt dat er mogelijk kinderen binnen de muren van de instelling misbruikt zijn. Enkele ouders hebben aagifte gedaan van een misbruik. De zedenpolitie heeft de zaak in onderzoek.
Ggz

‘Gemeente neemt ggz-taken niet serieus’

Psychiatrische patiënten dreigen in de kou te komen staan bij de verdeling van WMO-gelden. Dat schrijft branchevereniging GGZ Nederland in een brief aan minister Klink.
Ggz

Justitie pompt miljoenen in Mesdagkliniek

MAARSSEN - Het ministerie van Justitie betaalt miljoenen om de verzelfstandiging van de Mesdagkliniek mogelijk te maken. Daardoor kan de tbs-kliniek intensiever samenwerken met GGz-Groningen.