Home Tags Personeel

personeel

Personeel

Justitie: Celstraf voor directeur stichting

AMSTERDAM - De officier van justitie in Amsterdam heeft tegen directeur Frans Loenen van de Stichting Zorg Medisch Specialisten vijftien maanden gevangenisstraf geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Dit schrijft het NRC Handelsblad op haar website.
Personeel

Minder loon voor alfahulp

De Zeeuwse zorgorganisatie Zorgsaam gaat alfahulpen minder betalen. Ze krijgen voortaan 11 euro per uur in plaats van 12,20 euro.
Personeel

Orde vliegt LAD voor rechter in de haren

MAARSSEN - De Orde van Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) zijn elkaar voor de rechtbank in de haren gevlogen. Via een kort geding wil de Orde afdwingen dat ze mee mag praten over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
Ggz

Ook psychiaters moeten presteren

AMSTERDAM - Vanaf 1 januari 2008 worden ook psychiaters afgerekend op hun prestaties. Vanaf dat moment worden de criteria voor de effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd en wordt de geneeskundige psychische zorg opgenomen in de zorgverzekeringswet.
Verpleeghuiszorg

SP: ‘WMO leidt tot verschraling van thuiszorg’

De SP vreest dat de huishoudelijke zorg in de WMO in rap tempo verschraalt, omdat gemeenten massaal kiezen voor goedkope ongeschoolde alfahulpen. SP-parlementariër Agnes Kant vindt dat de nieuwe staatssecretaris van VWS, Jet Bussemaker, moet ingrijpen.
Personeel

‘Groot tekort aan verzorgenden 3 dreigt’

Er dreigt een groot tekort aan verzorgenden (niveau 3) in 2010. Ook zal er dan veel vraag zijn naar verpleegkundigen (niveau 4) en helpende (niveau 2).
Personeel

‘Massaontslag dreigt in Zeeuwse zorg’

Duizend werknemers van zorgorganisaties in Zeeland dreigen hun baan te verliezen omdat gemeenten streng indiceren voor de huishoudelijke zorg. Er worden bijna alleen nog maar alfahulpen toegewezen.
Ggz

GGZ voorziet groot tekort aan psychiaters

HILVERSUM - Nederland heeft een groot tekort aan kinderpsychiaters. Het aantal psychiaters zou van de huidige 380 naar 500 moeten worden opgetrokken.
Personeel

Flexibilisering arbeidsmarkt leidt tot meer managers

DELFT - Meer managers en hogere topsalarissen worden veroorzaakt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat stellen drie onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in een onlangs verschenen artikel in Economische Statistische Berichten (ESB).
Fusie en samenwerking in de zorg

Rechtbank vernietigt boete over adviestarieven

AMSTERDAM - De beroepsverenigingen van psychologen en psychotherapeuten hoeven geen boete te betalen voor het publiceren van adviestarieven. De Rechtbank Rotterdam heeft een besluit hierover van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uit 2004 vernietigd.