Home Tags Personeel

personeel

Personeel

Umc’s dragen financieel bij aan behoud oudere werknemer

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt gaan umc's financieel bijdragen aan het behouden van oudere werknemers. Dat blijkt uit een nieuwe generatieregeling als onderdeel van de cao van de umc's. 
Personeel

ActiZ: Wijkverpleging heeft meer roostervrije uren nodig

Het personeelstekort in de wijkverpleging komt onder andere doordat werkgevers geen financiële ruimte hebben om roostervrije uren te faciliteren. Daardoor is er geen tijd voor ontwikkeling en opleiding of voor het opbouwen van beroepstrots.
Ggz

Blokhuis heeft meer tijd nodig voor vragen over opmerkelijke online ggz-behandeling

Ggz-instelling Dimence is met online behandelingen vanuit het buitenland begonnen. SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft staatssecretaris Blokhuis vragen gesteld over deze opmerkelijke oplossing.
Personeel

Opleidingsplekken blijven leeg, ondanks overschot basisartsen

Hoe groot het overschot aan basisartsen ook wordt, sommige opleidingsplekken worden niet opgevuld. Dat zegt de directeur van het Capaciteitsorgaan Victor Slenter.
Ouderenzorg

Verpleeghuizen plannen tienduizend extra werknemers in

Het is verpleeghuizen gelukt om kwaliteitsplannen te maken die samen het beschikbare budget van 600 miljoen euro invullen. In de plannen is de inzet van ruim tienduizend extra fte aan extra zorgpersoneel opgenomen.
Personeel

Uitstroom zorgmedewerkers: sluit de achterdeur!

Geef prioriteit aan het behoud van medewerkers om verdere uitstroom te voorkomen, adviseert Berenschot. In een whitepaper geeft het bureau mogelijke oplossingsrichtingen.
Personeel
regeldruk schrappunten

Eén op de vijf zorgmedewerkers verlaat werkgever

De uitstroom van medewerkers bij zorgaanbieders is zo gigantisch dat deze de instroom grotendeels tenietdoet. Werkgevers moeten meer werk maken van goed werkgeverschap, adviseert de commissie Werken in de zorg aan de minister van VWS. ‘Het is dweilen met de kraan open.’
Personeel
Doekle Terpstra: 'We willen de nul op de meter bij het personeelstekort.'

Doekle Terpstra wil personeelstekort elimineren

Alleen door intensieve regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en lokaal bestuur is het personeelstekort in de zorg op te lossen, stelt Doekle Terpstra. De commissie-Terpstra gaat alle regionale actieplannen doorlichten.
Personeel

Weer meer vacatures in de zorg

Het personeelstekort in de zorg loopt verder op. Er zijn nu 27.275 (online) vacatures.
Personeel
Bestuursvoorzitter-VieCuri Ankie van Rossum: 'Magneet-erkenning is geen quick-fix voor tekort verpleegkundigen.'

Magneetziekenhuis trekt verpleegkundige aan

Een magneetziekenhuis geeft verpleegkundigen veel autonomie, betrekt ze bij het bestuur en investeert in de professionaliteit van verpleegkundigen. VieCuri gaat wellicht voor de erkenning.