Home Tags Toezicht

toezicht

Toezicht

Klink gaat toezichthouders nog niet straffen

Minister Klink van VWS gaat de drie voorzitters van de raden van toezicht van falende zorgbedrijven Meavita, Philadelphia en de IJsselmeerziekenhuizen niet straffen. Dat zegt hij vandaag in de Volkskrant. Met een nieuwe wet wil het kabinet dat het in de toekomst wel mogelijk wordt om bestuurders van ‘maatschappelijke ondernemingen’ voor de rechter te dagen.
Fusie en samenwerking in de zorg

Reactie Jet Bussemaker en Aad Koster op NMa-boetes

Twee nieuwe rapporten van de NMa hangen in de lucht en ambtenaren in dienst van de marktautoriteit onderzoeken nog tientallen andere thuiszorgaanbieders. Het eerste boetebesluit van de NMa in de zorgsector slaat in als een bom. Niet alleen zorgaanbieders, ook politici zijn boos over de boetes. En dan met name over de hoogte van de boetes.
Toezicht

Het dichten van de kloof tussen bestuur en professionals

Wie dicht het toezichtgat? -Dit was de titel van het symposium georganiseerd door Zorgvisie op 15 september 2008. Theo Schraven, partner Zorg Consult Nederland was één van de sprekers. Hierbij een samenvattend deel van zijn lezing.
Toezicht

Inspectie heft verscherpt toezicht De Schutse op

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft per 15 april het verscherpt toezicht bij Woonzorgcentrum De Schutse in Lopik opgeheven. Het woonzorgcentrum maakt onderdeel uit van AxionContinu in Utrecht.
Toezicht

Hoogma en Van Dalen over risicomanagement

U kunt dit artikel ook printen, doorsturen of downloaden. Kijk onderaan dit artikel voor de opties. Risicomanagement In het verleden behaalde successen zijn geen garantie voor de toekomst! Risicoma...

Toezicht

De Schutse niet klaar voor Bopz-zorg

In Zorgcentrum De Schutse in Lopik werden bedhekken gebruikt zonder toestemming van cliënten en zorgdossiers niet goed bijgehouden. Gevolgen van een vertraagde verbouwing zegt bestuursvoorzitter Lex Roseboom van AxionContinu.
Vastgoed

CSZ maakt comeback als ‘robuuste toezichthouder’

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) gaat toezicht houden op vastgoedtransacties in de zorg. Minister Klink komt daarmee tegemoet aan de roep van de Tweede Kamer om “robuust toezicht” op het zorgvastgoed. Ziekenhuizen die verkoop overwegen, moeten hun plannen vooraf melden bij het CSZ.
Toezicht

Toezichthouders controleren elkaar’

MAARSSEN - Hoogervorst wil dat raden van toezicht in zorginstellingen elkaar gaan controleren. Morris Tabaksblat, van de code, vindt het echter een slecht idee. Minister Hoogervorst wil dat de rade...

Toezicht

NVTZ houdt verantwoording tegen het licht

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) gaat de kwaliteit van de verantwoording door raden van toezicht in kaart brengen. Voorzitter Jacques Gerards ziet de uitkomsten, die...

Fusie en samenwerking in de zorg

Nieuwsgierige instituties

Zorginstellingen moeten aan verschillende institutionele stakeholders verantwoording afleggen. Welke zijn dit en waar letten ze op? Bij het overheidstoezicht gaat het om de kwaliteit, de toegankeli...