Home Tags Toezicht

toezicht

Toezicht

De Schutse niet klaar voor Bopz-zorg

In Zorgcentrum De Schutse in Lopik werden bedhekken gebruikt zonder toestemming van cliënten en zorgdossiers niet goed bijgehouden. Gevolgen van een vertraagde verbouwing zegt bestuursvoorzitter Lex Roseboom van AxionContinu.
Vastgoed

CSZ maakt comeback als ‘robuuste toezichthouder’

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) gaat toezicht houden op vastgoedtransacties in de zorg. Minister Klink komt daarmee tegemoet aan de roep van de Tweede Kamer om “robuust toezicht” op het zorgvastgoed. Ziekenhuizen die verkoop overwegen, moeten hun plannen vooraf melden bij het CSZ.
Toezicht

Toezichthouders controleren elkaar’

MAARSSEN - Hoogervorst wil dat raden van toezicht in zorginstellingen elkaar gaan controleren. Morris Tabaksblat, van de code, vindt het echter een slecht idee. Minister Hoogervorst wil dat de rade...

Toezicht

NVTZ houdt verantwoording tegen het licht

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) gaat de kwaliteit van de verantwoording door raden van toezicht in kaart brengen. Voorzitter Jacques Gerards ziet de uitkomsten, die...

Fusie en samenwerking in de zorg

Nieuwsgierige instituties

Zorginstellingen moeten aan verschillende institutionele stakeholders verantwoording afleggen. Welke zijn dit en waar letten ze op? Bij het overheidstoezicht gaat het om de kwaliteit, de toegankeli...

Toezicht

WMO dompelt Zorgbalans in bestuurlijke crisis

Zorgbalans uit Haarlem is in een bestuurlijke crisis beland na het verlies van de aanbesteding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De raad van toezicht en de bestuursvoorzitter van Zorgbalans stappen op.
Gehandicaptenzorg

Sherpa presenteert verbeterplan

BAARN - Gehandicaptenzorginstelling Sherpa in Baarn heeft een plan van aanpak opgesteld voor de verbetering van de zorg. Dit had de Inspectie voor de gezondheidszorg geëist. Aanleiding is het verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld omdat de zorg op twee locaties van Sherpa onder de maat is.
Toezicht

Toezichthouders controleren elkaar’

'Toezichthouders controleren elkaar'
MAARSSEN - Hoogervorst wil dat raden van toezicht in zorginstellingen elkaar gaan controleren. Morris Tabaksblat, van de code, vindt het echter een slecht idee.