Home Tags Wlz

Wlz

Zorg speerpunt FNV

AMSTERDAM - De FNV lanceert de zorguitgaven als belangrijkste verkiezingsthema. Dat is belangrijker dan de financiering van de AOW of het begrotingsbeleid. Dit zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius in Het Financieele Dagblad.
Hoogervorst rekent op zorgpremie van 1134 euro

Hoogervorst rekent op zorgpremie van 1134 euro

DEN HAAG - Minister Hoogervorst rekent met een premie voor de verplichte basis zorgverzekering van 1134 euro per jaar. Dat is nu nog ongeveer 1050 euro. De minister baseert het bedrag op schattingen van het Centraal Planbureau.

Zorgkosten in vijf jaar met helft gestegen

DEN HAAG - De kosten in de gezondheidszorg zijn de afgelopen vijf jaar met vijftig procent gestegen. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse stijging van 8,5 procent.

Marktwerking leidde niet tot kwaliteit

MAARSSEN - De introductie van marktwerking in de extramurale AWBZ heeft niet geleid tot meer kwaliteit, betere toegankelijkheid en betaalbaarheid. De AWBZ moet daarom fundamenteel herzien worden met meer ruimte voor risicodragende elementen. Dat stellen CTG/Zaio en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) in een advies aan de minister.
ZN: geld in AWBZ is op

ZN: geld in AWBZ is op

MAARSSEN - Het geld in de AWBZ is op. Om de grootste knelpunten op te lossen is er dit jaar nog 250 miljoen euro extra nodig. Dat concludeert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een trendrapportage over knelpunten binnen de AWBZ.

ZN tegen herverdeling AWBZ-budget

MAARSSEN - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwerpt het advies van het CTG/Zaio om het AWBZ-budget te herverdelen. ZN erkent dat sommige zorgkantoren nog geld op de plank hebben liggen, maar ZN vindt het afromen van besparingen “een echt verkeerde prikkel”.

Voorlopig geen einde van de AWBZ

Het huidige kabinet zal de AWBZ niet opheffen, ondanks dat de organisatie van de AWBZ niet de meest doelmatige is. Wel neemt het kabinet zich voor om in 2009 de zorgkantoren af te schaffen.
Kabinet: AWBZ is niet doelmatig

Kabinet: AWBZ is niet doelmatig

DEN HAAG - De huidige organisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is niet de meest doelmatige en de uitvoering krijgt onvoldoende financiële prikkels. Dat meldt het ministerie van VWS op haar website.

CTG/ZAio: ‘Schaf contracteerruimte AWBZ af’

MAARSSEN - Het College Tarieven Gezondheidszorg/ Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) adviseert om de contracteerruimte voor de AWBZ na 2007 af te schaffen. Een budgetplafond per regio is in tegenspraak met het verzekeringskarakter van de AWBZ, stelt het college.

KNMG tégen opheffing AWBZ

MAARSSEN - De artsenorganisatie KNMG vindt dat de AWBZ niet kan worden opgeheven. Volgens de KNMG blijft de AWBZ nodig voor met name verstandelijk gehandicapten en chronisch psychiatrische patiënten die hun hele leven afhankelijk zijn van zorg.