Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
Ziekenhuiszorg

Nurses Know Better: meer werkplezier en betere zorg

De expertise van verpleegkundigen wordt nog onvoldoende benut. Daarom heeft het Groene Hart Ziekenhuis Nurses Know Better gelanceerd. Naast meer werkplezier en minder regeldruk, verbetert het programma de zorg en de samenwerking tussen de arts en verpleegkundige.
Personeel
Juliet Droog, bestuursadviseur bij het LUMC en aanjager van het programma Verpleegkundige vernieuwing

‘Geef verpleegkundigen meer zeggenschap’

Als grootste beroepsgroep van Nederland zijn verpleegkundigen de sleutel tot passende zorg. Om de positie van verpleegkundigen te versterken, is het LUMC daarom met het programma Verpleegkundige Vernieuwing gestart.

Meer invloed op beleidsbeslissingen vergroot veerkracht van verpleegkundigen

Verpleegkundigen voelen meer veerkracht wanneer zij meer autonomie en zeggenschap hebben over hun werk. Een derde van de verpleegkundigen heeft echter het idee dat zij niet in de positie zijn om deel te nemen aan beleidsbeslissingen.
Personeel
Margret Kortooms

Gaat deze wet ons na dertig jaar helpen?

Krijgen verpleegkundigen daadwerkelijk meer zeggenschap nu er een Wet Zeggenschap ingegaan is? Margret Kortooms-Visser, zelf werkzaam als ziekenhuisverpleegkundige en als zzp'er in de terminale thuiszorg, is voorzichtig positief. Het werkt alleen als zorgpersoneel van zich laat horen, en bestuurders luisteren. 
Ggz

Met acteurs zeggenschap in de zorg stimuleren

Met verfilmde verhalen van cliënten, familie en zorgprofessionals de zeggenschap van diezelfde groepen in de zorg verbeteren. Dat is waar wetenschapper Marjolijn Heerings op inzet met de ‘Als je het ons vraagt’-methode.
Ziekenhuiszorg
Quinty Wagenaar, Zorgvisie, UMC Utrecht, zorg op afstand, medisch regie centrum,

Verpleegkundigen aan het roer: ‘De beste oplossingen komen van de werkvloer’

Benut verpleegkundige expertise bij besluitvorming over de zorg van de toekomst. Dat is de oproep van Quinty Wagenaar, verpleegkundige bij UMC Utrecht. In deze aflevering van Jong Talent vertelt zij over haar missie om verbinding te maken tussen beleid en de werkvloer.
Leiderschap
Marieke Goris, Vilans

‘Pak als verzorgende het leiderschap dat bij je past’

Wanneer het management het verzorgend personeel de juiste handvatten geeft, kunnen zij leiderschap laten zien. ‘Door als verzorgende bewust leiderschap vanaf de werkvloer te tonen, maak je het werk van jou en je team beter’, zegt Marieke Goris van Vilans. 

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel