Verpleging en verzorging

Leiderschap

Hoofdlijnenakkoord: dit zijn de reacties uit de zorgsector

De meeste zorgorganisaties reageren positief op veel plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De Nederlandsche ggz, bonden, FMS, VGN, V&VN en GGD GHOR wijzen wel op het gebrek aan financiële onderbouwing van enkele van deze ambities en concrete uitwerking. Als die ontbreken, vrezen ze dat er van de plannen van het nieuwe kabinet weinig terechtkomt.

Digitale zorg maakt revalidatie bij Vivium Naarderheem een week korter

Met meer eigen regie over de behandeling kunnen kwetsbare ouderen sneller herstellen en eerder naar huis vanuit de revalidatie-afdeling. 
Revalideren

Revalidatiecentra in voor- en tegenspoed

Verscheidene revalidatiecentra vieren in 2023 hun jubileum. Journalist Thijs de Lange ging langs bij De Hoogstraat te Utrecht, Heliomare in omgeving Amsterdam en Merem te Hilversum. De bestuurders blikken terug en vooruit op successen en tegenslagen.

Van Zuyderland naar Libra: de eerste honderd dagen van Wideke Nijdam

Na een bestuurlijke carrière in het ziekenhuis, is Wideke Nijdam deze zomer overgestapt naar de revalidatiezorg. Haar opdracht: Libra klaarmaken voor de toekomst, toekomstbestendige samenwerkingen aangaan en het anders inrichten van de zorg.
Fenna Eefting, bestuurslid Vogellanden

Vogellanden zet in op prevalidatie

In mei vierde Vogellanden, centrum voor revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl, zijn 25-jarig bestaan. Bestuurslid Fenna Eefting ziet een bredere rol weggelegd voor de revalidatie in de maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om de aandoening, maar ook om de oorzaak ervan en de mentale gemoedstoestand.
Verpleging en verzorging
Henri Plagge en Yvette van Horn, raad van bestuur Adelante

Institutioneel hokjesdenken is niet de oplossing

Het standpunt van het Zorginstituut over de medisch-specialistische revalidatie is institutioneel hokjes denken, menen Henri Plagge en Yvette van Horn. Het zou volgens hen goed zijn deze nota zo snel mogelijk te vervangen door een integrale visie op en aanpak van de revalidatiezorg.
Jan Helmers, bestuurder Heliomare

Heliomare: met slim investeren uit de zorgimpasse

Met meer samenwerking in de regio en inzet van technologie hoopt revalidatiecentrum Heliomare met minder inzet van personeel en lagere kosten de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst hoog te houden.
Susanne van Vegten bestuursvoorzitter Merem

Revalideren zoals thuis: daarvoor kiest Merem

Het credo van Merem Medische Revalidatie is: revalideren zoals thuis, want in een thuissituatie revalideer je het beste. Dus wordt het nieuwe revalidatiecentrum niet een gebouw, maar een campus met meerdere gebouwen.
Kobien Mijland De Hoogstraat

75 jaar De Hoogstraat is geen garantie voor de toekomst

Revalidatiecentrum De Hoogstraat viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan. Bijna was er geen viering gekomen. Bestuurder Kobien Mijland: “We kunnen het eigenlijk niet betalen.”
Verpleging en verzorging
financieringskorset fnuikt geriatrische revalidatiezorg

Financieringskorset fnuikt groei geriatrische revalidatie

In de geriatrische revalidatiezorg ontstaan steeds meer specialisaties, wat goed is voor de kwaliteit van zorg. Als gevolg daarvan neemt de zorgzwaarte in de revalidatie-instellingen toe. Het financieringssysteem is hier echter niet op aangepast.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel