Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
Verpleging en verzorging

Blog: Maak regeringscoalitie voor integrale dementiezorg

De politiek durft de ingewikkelde thema’s in de ouderenzorg niet echt te benoemen. In deze vierde en laatste blog van Robbert Huijsman over de verkiezingsprogramma’s staat dementie centraal, inclusief einde levensfase en euthanasie. Nog omgeven met taboe, stigma, gebrekkige samenwerking en handelingsverlegenheid. De verdubbeling van dementie stormt op ons af, we moeten nu echt aan de slag!

Poll: De verzorgingshuizen moeten terug

Er worden telkens nieuwe vormen van ouderenzorg bedacht en ontwikkeld. Veel politieke partijen pleiten echter voor de terugkeer van het verzorgingshuis omdat steeds meer kwetsbare ouderen nu tussen wal en schip vallen. Thuis redden ze het niet meer en voor het verpleeghuis zijn ze te goed. Wat vindt u, moeten de verzorgingshuizen weer terugkomen?
Leiderschap

Poll-uitslag: Zorg voelt zich in de steek gelaten door de politiek

De reacties op de stelling ‘Politieke partijen laten de zorg in de kou staan’ liegen er niet om. 21 van de 25 reacties waren het eens met deze stelling. Volgens een medewerker uit de ouderenzorg is dit niks nieuws. ‘De politiek laat de zorg al jaren in de kou staan.
Verpleging en verzorging

Blog: Mantelzorg in verkiezingstijd

Voelen de politieke partijen wel de urgentie van de vergrijzing en de ouderenzorg? Robbert Huijsman bespreekt de verkiezingsprogramma’s van de vijftien grootste politieke partijen. Passend bij de Dag van de Mantelzorg op 10 november is het mooi dat veel partijen voorstellen doen om de mantelzorgers beter te ondersteunen. Dat is een nieuw accent in de partijprogramma’s! Een zoektocht naar verbindende elementen voor een nieuwe coalitie.
Verpleging en verzorging

Blog: Worden ouderen wel gezien in verkiezingsprogramma’s?

Bij de vorige verkiezingen zagen vrijwel alle politieke partijen de vergrijzing en de ouderenzorg als grote maatschappelijke opgaven en deden zij vele voorstellen. Twee jaar later zijn de verkiezings­programma’s veel zuiniger. In drie blogs zoekt hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg Robbert Huijsman naar verbindende elementen voor een nieuwe coalitie. In deze eerste blog gaat het over de grote lijnen, in vervolgblogs staat de zorgsector centraal.
Op de foto: de Tweede Kamer met lege stoelen

Tweede Kamer wil dat kabinet ontslagen in ouderenzorg voorkomt

Het kabinet moet voorkomen dat er ontslagen vallen in de ouderenzorg. Ook moeten er weer verzorgingshuizen komen als als voorziening tussen het eigen thuis en het verpleeghuis.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Cultuursensitieve Zorg Congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel