Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.

Het doel van de zorg moet verschuiven van massaproductie naar faciliteren en innoveren

“Alleen dode vissen zwemmen altijd met de stroom mee”. Aan dat citaat van de Engelse schrijver Malcolm Muggeridge moest ik denken toen ik de titel van het recent verschenen onderzoek “Met de stroom mee” van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) las. De organisatie van zorg is verandering toe, zo schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De toegankelijkheid van zorg staat onder druk, een transitie naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning is nodig.
Minister Ernst Kuipers

Kuipers omarmt RVS-rapport over minder concurrentie

Minister Ernst Kuipers deelt de RVS-kritiek op concurrentie. Hij wil echter geen stelselwijziging maar via IZA, WOZO en GALA meer samenwerking realiseren.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel